Catholic Workers historia

Catholic Workers historia

Startsida

© FikonträdetKontakt: Per Herngren


 

 

Startsida

Kontakta oss
Gå ickevåldskurs med Fikonträdet
Fikonträdets verksamhet 2015
Catholic Worker: Anna Sternfeldt
Fikonträdet ger fristad till Pillati
Starta fristadsgrupp
Bli betald kursledare i ickevåld
Få inbjudningar & bli aktiv
Gripna: Pingst på Microwave 2012
Plogbillsaktioner & fikon
Vin & fikonträd på vapenföretag
Vapeninspektion på Bofors Defence
Civil olydnad är nödvändigt
Catholic Workers historia
Mikael Holvila Angereds historia
.
.
TEXTER: KOMMUNITET & ICKEVÅLD
Inbjud Lisa Gerenmark för samtal
Bibel & civil olydnad: Lisa Gerenmark
Civil olydnad av Lisa Gerenmark
Kyrkor blir samhällsförändring: Lisa
.
Blogg: Thomas om fattigdom
Blogg: Ickevåld som befrielseteologi
.
Överlåtelse till ickevåld
Civil olydnad behöver apostlar
Laglydig aktivism flykt från befrielse
Samtidsslaveri tränger ut ickevåld
.
Kristna tron kretsar kring straffet
Civil olydnad är att komma till tro
Lagfundamentalism i kyrkor
Hur blev lydnad totalitär i kyrkor? I
Hur blev lydnad totalitär i kyrkor? II
Hur blev lydnad totalitär i kyrkor? III
Hur blev lydnad totalitär i kyrkor? IV
Reflektion pingstmässan 2013
Gör Gud sönder våra vapen?
Jesus kallas oss till osäkerhet
Bön gör oss sårbara
Frestar med det goda
Texter om civil olydnad
.
För Jesus finns inga makthavare
Jesus pratar inte ledarskap
Omnipotent eller anarkistisk gud
Centralstyrande går om intet
.
Arvsynd: Mål och medel separeras
Var inte beroende av resultat
Jesus övertygar inte
Jesus är bättre sociolog
Härma inte Jesus
.
Jesus queerar korset
Jesus queerar – protesterar inte
Hade Maria foglossning?
Tränga undan Herre, Fader, Kung
‘Han’ är gud – kyrkan feminiseras
‘Gud är Herre’ var civil olydnad
.
Kärleken drar i oss
‘Tro’ byts till ‘förtröstan’ i bibeln
Gud som sociolog: Martin Luther
Bro från tro till oro
Trygg kyrka dras mot makt
Tron på Gud eller tron på tron
Andlighet är materialisering
Pingst ingriper och möter motstånd
Pingstens ande konspirerar
Pingstens ande är materialisering
Pingsten krossar barriärer
Religion som förpliktelse
Kyrka blir befrielse istället för flykt
Kyrka är samhälle bland samhällen
Passion
Gud är verb
Gudsriket är nära – rumsligt
Organisera gudsriket som surdeg
Organisera gudsrike som senapsfrö
.
Kristna Freds döljer Kristna Freds
Är Kristna Freds självdestruktiv?
Sveriges kristna råd i kolonialism?
.
Kommunitet: resonans-konkurrens
Kommunitet skapar vithet
Kommuniteter skapar individualism?
.
Leva enkelt är individualisering
Individuell kallelse?
Kyrka+kapitalism=individualism
Individualiserad kristendom
Gud ser mig inte som den jag är
Inre och yttre är förvillolära
Frid från politik till individualism
Fridsordningen och fridsnormen
Frid är förvillolära
Frid utesluter fred
‘Lycka’ finns inte i bibeln
Opium för kyrkor i nord
Kyrka skapar klass  och ras
Smida plogbillar till åhörare
.
Ickevåldsträning konfirmationsläger
.
Korsfästelse kristendomens ateism
Skillnad bön och magi
Ockult kristendom
Bibeln som avgudadyrkan
Bibeln har inga liknelser
Tomas den förtvivlade
Amen som bejakande eller brist
Vår Fader – anpassad version
.
Annika Spalde Catholic Worker
Spalde: Ickevåld är befrielseteologi
Jesus en tidig kopierare
Socialt arbete
English
Predika med civil olydnad
Bör riksdag bli politisk som kyrkor?
Tack Gud Centern bryter apartheid
.
Hopp & Motstånd 7-9 oktober 2016
Hopp & Motstånd 8-10 maj 2015
Hopp & Motstånd 4-6 april 2014

Blogg

English

Kurdish

Polish

Arabic

Spanish,

Dutch


 

Mejl: Per.Herngren (snabel-a) gmail.com

 

En historia av gästfrihet och ickevåld

Under 30-talets depression i USA startade Dorothy Day och Peter Maurin tidningen the Catholic Worker. Dorothy Day hade en bakgrund som journalist på socialistiska tidningar. De senaste åren hade också en kristen tro växt sig stark i henne, och hon hade gått in i den katolska kyrkan. Peter Maurin var fransk kristen anarkist som emigrerat till Nordamerika. Han predikade bland annat att egendom var stöld från de fattiga.

Gästfrihet för hemlösa

I tidningen skrev de om vikten av att ta personligt ansvar för sina medmänniskor. De som hade ett rum över uppmanades att erbjuda det åt någon som saknade bostad. Till följd av detta sökte några hemlösa upp Dorothy och Peter, och bad om hjälp. Dorothy hyrde en lägenhet i New York och gav sex kvinnor husrum där. Detta var det första av många hus för gästfrihet – houses of hospitality. Man levde tillsammans i enkelhet, och erbjöd den hjälp man kunde åt hemlösa och andra i nöd.

 

Ickevåld mot orsaker

I the Catholic Worker, tidningen som även gav namn åt rörelsen, analyserades orsakerna till orättvisorna i samhället. Det räckte inte att ge hjälp åt de nödställda, det handlade om att göra motstånd mot de strukturer som skapade orättvisorna och förtrycket. Från första början såg man krigets ondska och tog avstånd från all våldsanvändning. Genom ickevåldsmotstånd, som civil olydnad, skulle samhällsomvandling ske.

Peter Maurin dog 1949. Dorothy Day levde och arbetade i kommuniteten i New York fram till sin död 1980. 

 

Dagens catholic worker

Idag finns det över hundra Catholic Worker kommuniteter, främst i USA, men även i Kanada, Holland, England, Tyskland och andra länder. Dorothy lämnade inga regler eller stadgar åt rörelsen. Varje kommunitet är fri att förverkliga idealen om gemenskap och radikal solidaritet på sitt sätt i ett möte med de fattiga, kyrkan och andra solidaritetsgrupper.

 Skriv enkommentarBli aktiv!


Catholic Workers historia på engelska

http://www.catholicworker.org/    Mycket historiskt material, biografier, berättelser
http://www.catholicworker.com/   Flera klassiska texter och biografier

 

 

Välkommen! Kurs
medFikonträdet och
Per Herngren

 

 

 

Sök på denna sajt:

 

Stöd ickevålds-nätet!
Genom att klicka på annons nedan gör du annonsören till sponsor av ickevåldsarbetet.

]]>