Biståndsarbete & konflikthantering

Start • Civil olydnad & ickevåld • Teori & forskning • Kurs i konfliktingripande • Böcker • Film • Kontakt • English & international

Kontakt: Per Herngren ©


 

Start

Meny Beställ kurs

Aktuella öppna kurser
Årets folkbildare i Sverige
Teori om konflikthantering
CV för Per Herngren
.
---kurser som kan beställas---
>>HÄRSKARTEKNIK & MOBBING<<
Härskartekniker Ingripa & Dialog
Konflikthantering mot mobbning
Konflikthantering vid sexism
.
>>LEDA ÖVNINGAR<<
Träning för tränare
Lärlingsutbildning
.
>>ARBETSPLATS & TEAM<<
Effektiva & demokratiska möten
Medarbetarskap på företag
Personalkurs i konflikthantering
Personalkurs: Diskriminering
Personalkurs Mångfaldiga olikhet
Teamarbete: Öka engagemang
Innovativa team
Komplex organisation
.
>>UNGDOMAR<<
Arbeta med ungdomar
Ickevåldsträning för ungdomar
.
>>GLOBALA KONFLIKTER<<
Träning i civilkurage
Biståndsarbete & konflikthantering
Civilmotstånd i krig
Dialog Stadsplan-Arkitekt-Boende
.
>>SCHEMA & TIDIGARE KURS<<
Exempel på schema
Tidigare kurser

Blogg

English

Kurdish, Polish, Arabic, Spanish, Dutch

 


 

Mejl: Per.Herngren (snabel-a) gmail.com

 

Utbildning i samarbete och konflikthantering för biståndsarbetare
 

Biståndsteamet tränar på att ingripa när någon i teamet ramlar in i gamla koloniala reflexer som exotisering, idealisering och naturalisering.

Deltagarna tränar också på att undergräva kulturella och civilisatoriska uppdelningar och förklaringar av ”de andra”.

Ett annat problem som tas upp under kurserna är att biståndsarbetare lätt ramlar in i lokal krigspropaganda som exempelvis ”båda sidor” vilket föser ihop och osynliggör tusentals organisationer och grupper i ett lokalt samhälle.

Deltagare tränar på att lugna ner eller ta sig ur våldsituationer. Biståndsteamet övar dessutom på nya besluts- och organisationstekniker för att arbeta i små team under lång tid eller i pressade situationer.

Teori och övning varvas. Eftersom deltagarna inte ska matas med insikter och information utan få ner kunskapen i 'ryggmärgen' tränas deltagare i mindre grupper tills teknikerna börja sitta. (Utifrån teorier om disposition se Merleau-Ponty, Pierre Bourdieu).

Ifall biståndsteamet har många deltagare kan det vara lämpligt att hålla kurserna i grupper på maximalt åtta personer.

Kurserna utgår från postkolonial teori och kritiska vithetsstudier; inklusive deras kritik mot kulturella förklaringar, integration och 'mångfaldsdiskurs'.

 


 
Exempel på övningar

Kring etnocentrism, kulturalism, rasism, nationalism, postkolonialism:

(Varje kommatecken särskiljer en eller flera övningar kring just det temat.)
Urskilja, avskilja, gruppera, kategorisera, annangöra, kolonialisera, imperialisera, exotisera, idealisera, äkthet, autentisk identitet, förtryckta blir elit, lyckosamt kompenserad, visdom, ren, oförstörd, naturlig, kroppslig, sexualiserad, marginalisera, osynliggöra parter, göras tillgänglig, betitta, integrera, segregera, reducera, naturalisera, offer, tycka synd om.
Kultur som förklaring, typ, mängd, nytt rasbegrepp. Olikhet - mångfald - mångkulturell. Kulturrelativism - olikhet blir likhet blir annorlunda.

Läs mer om Proaktivt Konfliktingripande 

  Skriv en kommentarBli aktiv!


Aktuella öppna kurser

 


Beställ en kurs

för er organisation, arbetslag eller team

Er organisation beställer behovsanpassad utbildning, med möjlighet till uppföljning och fortsatt utbildning.

Kontakta oss för analys av behov och offert:

Mejl: konfliktingripande(snabel-a)gmail.com

Mobil: 070-88 77 211


 

 

Kursledaren

  • Förutom att under 2014 leda kurser runt om i Sverige för bland annat Rädda Barnen utbildade Per Herngren demokratiorganisatörer från Kirgizistan och Tadzjikistan i feministiska mötestekniker och ickevåld.

  • Per Herngren har 2010-2011 varit speciellt aktiv med att träna demokratiaktivister i Mellanöstern. Hösten 2010 tränade han demokratiaktivister från Iran. Våren 2011 tränade han i södra Kurdistan och norra Irak. Hösten 2011 tränade han demokratiaktivister vid floden Tigris vid gränsen Kurdistan, Syrien. Deltagarna kom från Iran, Tunisien, Egypten, Kurdistan, Irak, Syrien och Turkiet.

  • 2002 blev han Årets Folkbildare i Sverige för sitt arbete med kurser i ickevåld.

  • Han har utbildat biståndsarbetare som verkat i bland annat Mexiko, Guatemala, Palestina och Israel. 

  • Per Herngren har publicerat nio böcker på fyra språk.

  • Han har lett utbildningar och träning i samarbete, beslutstekniker, ickevåld och konfliktingripande sedan 1985.

  • Läs mer på hans CV.

 

Kontakt
070-88 77 211
konfliktingripande(snabel-a)gmail.com

Ny bok 2016
Per Herngren &
Otto von Busch

 Beställ boken
Mode & motstånd

Dialoger om befrielse och civil olydnad, imitation och politik

Film om boken

 

 

 

Sök på denna sajt:

 

Stöd ickevålds-nätet!
Genom att klicka på annons nedan gör du annonsören till sponsor av ickevåldsarbetet.

 

 

Start • Civil olydnad & ickevåld • Teori & forskning • Kurs i konfliktingripande • Böcker • Film • Kontakt • English & international