Blockader är misstag

Start • Civil olydnad & ickevåld • Teori & forskning • Kurs i konfliktingripande • Böcker • Film • Kontakt • English & international

Kontakt: Per Herngren ©


 

Start

Meny  

Handbok i civil olydnad
Gå helgkurs om ickevåld
Film med Per Herngren
Vad är civil olydnad?
Kamp mot lydnad: intervju
Fokus olydnad ej laglydnad: Fromm
När civil olydnad passiviserar
Civil olydnad är rekursivt: ej påverkan
Civil olydnad är resonans: ej påverkan
Befriande eller liberalt ickevåld: Gandhi
Träning i ickevåld & konfliktingripande
.
Postprotest - ett manifest
Postprotest - en intervju
Civil olydnad Gandhi-Performativ
Förundersökning och postprotest
Gandhi - Positivt överskridande
Från uppfinning till innovation
Cyborgfeminism & civil olydnad
Postprotest i praktiken
.
Ondska rekryterar ordentliga: Arendt
.
Lydnad attraherar: Erich Fromm
Vi vill så gärna lyda: Erich Fromm
Ensidig olydnad: Erich Fromm
.
Sårbarhetspolitik - vinner vi förlorar vi
Ickevåld & queer är sårbar beröring
Beröra sig själv eller beröra andra
Civil olydnad är att misslyckas: Fromm
.
Civil olydnad queerar fängelse
Civil olydnad använder fängelset
Straffets funktion i civil olydnad
.
Vängrupper eller massaktion
Massaktioner tar kraft från ickevåld
Massaktioner flyr befrielse: Fromm
Blockader är misstag
Komponera - fixering vid aktionen
Från vild- till folkrörelse-civil olydnad
Lättja effektivare än aktivism
Demonstration är direkt aktion
.
Pacifism bortom individualism
.
Fundamentalism i riksdag: postpolitisk
Civil olydnad eller lag-fundamentalism?
Ekonomisk & kulturell fundamentalism
.
Olydnad på arbetsplatser
Socialt arbete och ickevåld
Stöd fildelning - betala inte till profit
.
Hur stoppar vi Irakkriget?
Sovjet visade olydnadens effektivitet
.
Allianser ej egna aktioner Judith Butler
Feminism och ickevåld
.
Texter om plogbillsrörelsen
Texter om makt
Teori om politisk förändring
Från Aristoteles till Berrigan

Blogg

English

Kurdish, Polish, Arabic, Spanish, Dutch

 


 

Mejl: Per.Herngren (snabel-a) gmail.com

 

 

Det största misstaget i den civila olydnadens historia är blockader. Att blockader har gjorts till den främsta metoden för civil olydnad leder till att den reproducerar hegemoniska maktspel istället för att innovativt lösa problem och bygga nya självständiga samhällen med nya möjligheter.

När Gandhi var som mest kreativ använde han proaktivt motstånd. Lösningen av ett problem blev också hans metod för den civila olydnaden. När lokal saltutvinning och bommullsproduktion förbjöds av kolonialmakten bröt han salt och spann bomull. Målet blev medlet. Det geniala hos Gandhi filtrerades dock till stor del bort när hans ickevåld exporterades till kolonialmakten och den övriga västvärlden.

I väst hade delar av vänstern redan under Gandhis tid fastnat i krigiska metaforer kring styrka och kraftmätning, taktik och strategi. Detta tog sig uttryck i en övertro på det som uppfattades som kraft: massrörelse, opinion, mediatäckning samt strejk. Det västerländska ickevåldet gjorde samma misstag som vänstern och sökte metoder för att göra olydnaden stark i en kraftmätning. Blockaden blev därför den logiska analogin till både strejken och massdemonstrationen.

Blockaden skulle som strejken faktiskt hindra motpartens verksamhet. Och precis som i massdemonstrationen blev antalet deltagare metafor för opinion och politisk styrka. Den våta fantasin blev att få med så många att man faktiskt stoppade en verksamhet.

Jag föreslår att det här tänkandet kommer från en metaforisk koppling mellan politik och manlighet, mellan makt och kroppsstyrka. Det leder till att kampen med hjälp av vakter och poliser reproducerar kroppsliga upplevelser där makt tycks bygga på närmast fysisk styrka.

 

Blockader stärker makt

Här är min analys över hur blockad bekräftar och stärker den rådande makten snarare än undergräver den:

  • Blockader pekar ut motparten som huvudperson i dramat. Blockaden ska hindra motpartens verksamhet. Deras verksamhet blir den produktiva skapande verksamhet som ska hindras. Motparten placeras därmed i centrum.

  • Blockader är reaktiva snarare än proaktiva. Blockader bekräftar det den reagerar emot. I Gandhis mer kända aktioner var det istället polisen som blev reaktiva och hindrade självständighetsrörelsen i deras verksamhet. Eller också blev polisen passiv som under saltmarschen och tillät saltutvinningen. På ett genialiskt sätt vände Gandhi elegant på de förväntade rollerna. Vem är det som regerar? Vem är aktör? Vem är politikens och samhällsförändringens subjekt?

  • Blockader blir en fysisk kraftmätning som främst reproducerar själva kraftmätningen. Därmed stärker blocken den redan starke. Precis som i brottning eller dragkamp skapas ett spel där teknik och styrka blir det logiska idealet. Kraftmätningen blir mål i sig själv.

  • I förlängningen av den fysiska kraftmätningen lockar våldet. I boxning och brottning finns domare som stoppar spelet så fort spelet bryter mot reglerna och övergår till våld. Detta behövs eftersom våldet finns inbyggt som förväntad överträdelse, som nästa steg, som frestelse när man är på väg att förlora.

  • Under blockader byggs förlusten in i kampen. Blockaden skapar med nödvändighet ett maktspel där ena parten ska segra och den andra förlora. För att motverka den inbyggda frustrationen har blockerare skapat provisoriska delsegrar.  Delsegern mäts i hur länge förlusten kan uppskjutas. ”Åh fantastiskt, vi blockerade i tre dagar!”

 

Blockadspelet har inbyggda förutsättningar och mål (vem hindrar vem?) som aktivisterna inte kan värja sig emot. Blockad producerar därmed sin egen förlust. Följden av dessa inbyggda mekanismer blir att blockaden motverkar verklig förändring. Blockaden motverkar dessutom själva syftet med ickevåld: direkt skapande av samhällen med andra regerande logiker än lydnad, styrka och våld.

 

Per Herngren

2007-04-23, version 0.2

  Skriv en kommentarBli aktiv!


"Motstånd handlar om att inte lyda, men utan att trotsa/re-agera. En re-aktion sker ju genom ett gränssnitt som förtrycket redan använder. Motstånd kan vara icke-våldsamt på det numera klassiska sättet, det kan handla om att träna bort vissa impulser att omedelbart reagera i vissa sammanhang, men det kan även handla om att konstruera om sina systems ... gränssnitt så att man inte nås av ett annat systems påverkan. Till exempel genom att som de mexikanska bönderna bli självförsörjande. Då är man inte längre mottaglig för andra producenters kausala påverkan via olika medier."

av Marcus Nilsson 2011 08 15
citerat från denna bloggdiskussion.

Ny bok 2016
Per Herngren &
Otto von Busch

 Beställ boken
Mode & motstånd

Dialoger om befrielse och civil olydnad, imitation och politik

Film om boken

 

 

 

Sök på denna sajt:

 

Stöd ickevålds-nätet!
Genom att klicka på annons nedan gör du annonsören till sponsor av ickevåldsarbetet.

 

 

Start • Civil olydnad & ickevåld • Teori & forskning • Kurs i konfliktingripande • Böcker • Film • Kontakt • English & international