CV för Per Herngren

Utdrag ur CV för Per Herngren

Erfarenheter och bakgrund

Leder kurser i konflikthantering, demokratimetoder och ickevåld sedan 1985 och har publicerat tio böcker utgivna på fyra språk.

Utmärkelser

 • Årets Folkbildare i Sverige 2002 (Fönstret, kulturtidskrift).
 • Peace Award 1986 (War Resisters League, USA).
 • 1990 års utmärkelse av Stödfonden för civil olydnad.

Internationella uppdrag

 • Tränat ickevåldstränare från Västsahara. För att nästa dag bli tränad av dem (2017).
 • I Osj, södra Kirgizistan, lett träningar i ickevåld samt feministiska mötestekniker för demokrati- och jämlikhetsorganisationen Novi Ritm och Centralasiengrupperna (2015).
 • Utbildat demokrati- och rättighetsorganisatörer från Kirgizistan och Tadzjikistan i feministiska mötestekniker, samt ingripa vid rasism och härskartekniker (2014).
 • Lett övningar för europeiska avdelningen av Nonviolent Resistance vilka arbetar med ungdomar och barnuppfostran utifrån Gandhis ickevåld (2014).
 • Utbildat demokratiaktivister vid floden Tigris, gränsen Kurdistan, Syrien, Turkiet. Deltagarna kom från Tunisien, Egypten, Iran, Kurdistan, Irak, Syrien, Palestina och Turkiet (höst 2011).
 • Utbildat ickevåld i södra Kurdistan, norra Irak i samband med ”arabiska våren” (2011).
 • Utbildat demokratiaktivister från Iran (2010). Visat ickevåldsträning på kurdisk tv över Irak, Iran och Syrien (2010).
 • Hållit konflikthanterings- och ickevåldskurser samt föredrag i Sydamerika, Chile (1988), Guatemala (2001), Ecuador (1988).
 • Hållit ickevåldskurser runt om i Europa, främst Oxford, England (1992-1996, 2005-2007, 2010) och Kiel, Tyskland (1988-1995).
 • Utbildat konfliktingripare, socialarbetare, ungdomsledare som lever och arbetar i Colombia (1999).
 • Gett ickevåldsträning för flyktingar från Burma (2011).
 • Utbildat demokratiaktivister från Litauen under sista åren av Sovjetisk diktatur.
 • Tränat ickevåldsföljeslagare för Palestina och Israel (2003-2004) samt fredsobservatörer för Colombia, Mexiko och Guatemala (2004).
 • Tränat arkitekter från Sydamerika, Nordamerika, Asien, Europa, Afrika och Asien för ”Community Dialogue”, Internationell arkitektutbildning, Chalmers (2008-2013).
 • Lett kurser i konflikthantering och ickevåld i Danmark, Norge och Finland (1986- och pågående).
 • Invald i redaktionen för Syracuse Peace Newsletter, USA, (1983-1984).

Uppdrag i Sverige

 • Mångfaldigande och jämlikhet: Utbildat Umeåregionens jämställdhetsombud (2012). Ungdom mot rasism (1997). Unga Rörelsehindrade (2002). Folkuniversitetets utbildning för arbetslösa nysvenskar (2010). Grunden – härskartekniker och intellektuella funktionsnedsättningar (2011). Eductus utbildning för nyanlända i Sverige (2012).
 • Socialt arbete: Utbildat på Socialhögskolan Göteborg (flera tillfällen). Utbildat all personal på Familjerättsbyrån Göteborg (cheferna våren 2002, övrig personal under hösten 2002).
 • Vård: Utbildat på chefsläkarfortbildning Västra Götalandsregion (2014). Föreläst på sjuksköterskeutbildning Göteborg (80-talet). Utbildat sjukvårdsförvaltningens chefer på Norra Gotlands vårdförvaltning (1998). Utbildat personal på Norra Gotlands vårdförvaltning (1998).
 • Missbruk: Konfliktingripandekurser för personal och chefer i Hela Människan för deras arbete med hemlösa och missbrukare (2003-2008).
 • Företag: Utbildat för WSP Samhällsbyggnad Landskap och Miljö (2013). Ericsson (2012). Talarforum (2010). ICCS (2012). Deploy AB (2011-). Göteborgs Bostadsbolag (2000).
 • Polis: Vidareutbildning för poliser på Polishögskolan i Stockholm (nittiotalet, senast 2003).
 • Fängelse: Gett kurs för kvinnliga fångar på Kronobergshäktet (2002), samt för manliga fångar på Österåkeranstalten (2002).
 • Religion: Föreläst på Pastoralinstitutet i Lund (flera tillfällen), Teologiska högskolan Stockholm (2003). Fortbildningar för diakoner och präster (flera tillfällen 1990-2010). Svenska Missionskyrkan Mälardistriktet (1999).
 • Universitet och högskola: Föreläst på Göteborgs Universitet (1989-2010). Tekniska Högskolan i Luleå, Medlingskursen (2003). Svenska Högskolan Jönköping (2004). Chalmers Arkitektur (2008-2013). Konstfack Stockholm (2013). Högskolan för design och konsthantverk HDK (2014).
 • Lärarfortbildning: Föreläst på Lärarhögskolan Linköping, Norrköping (flera tillfällen). Tillsammans med Alternativet under fyra års tid utbildat lärare, skyddsombud, mobbningsteam, resurslärare i Hammarkulleskolan, Nytorpskolan (2001-2004). Konfliktingripande för lärare och personal på olika skolor i Härryda kommun (2013-2015). Samt konfliktingripandekurser för personalgrupper på olika gymnasier och grundskolor runt om i Sverige (1990-).
 • Fritidsledare:Gett kurser för personal fritidsgård Hammarkullen (1991). Fritidsledarutbildning Göteborgs Folkhögskola (1999). Härryda kommun (2013-2015). Borås Väst (2014-2016).
 • Ungdom: Gett ickevåldsträning för Rädda Barnens Ungdomsförbund (2014). Scouter, scoutledare, konfirmander, tonårsgrupper (1988- och pågående).
 • Mötes- och beslutstekniker: Utbildat ledningsgrupp Borås Väst (2015). Novi Ritm Kirgizistan 2015, Ingenjörshögskolan Jönköping (2002-2003). Muslimska skolan i Gårdsten (2010). Kvinnofolkhögskolan (2006-2007, 2014-2015). Ledarskapsarenan (2009). Kvinnor i transportpolitiken (2013-2015). WSP Samhällsbyggnad Landskap och Miljö (2013). Samt olika ideella föreningar (1985-2015).
 • Folkbildning: Utbildat konfliktingripande och ickevåld på ca trettio folkhögskolor (1985-). Utbildningsledare för konfliktingripandekurser för studieförbunden Sensus, Bilda, ABF, Studiefrämjandet, Medborgarskolan, Folkuniversitetet. (1985-).
 • Konfliktkonsult: Läkare i Norge (2008).
 • Lektörsuppdrag: (1999-2013, 2016).
 • Författarkurser: Skrivarakademien & Folkuniversitetet (2006-2011). Svenska Högskolan Jönköping (2005). Manuskurs för dokumentärromanförfattare (1999-2000).
 • Krönikör: Fria Tidningar (2007-2008).
 • Kultur och konst: Föreläst för Högskolan för design och konsthantverk HDK (2014), Konstfack Stockholm (2013, 2015), Teater Uno (2007), Folkteatern Göteborg. Bokmanus blev pjäs på Örebro Stadsteater (1988).

Utbildningsansvarig

 • Examinatör och utbildningsledare för Proaktivt Konfliktingripande och organisationsutveckling (2005-), Performativt konfliktingripande (2012-).
 • Examinatör och utbildningsledare för Ingripande Konflikthantering (1995-2005).
 • Kursledare för Intervenire kurser i ickevåld (1998-2000). 

Internationell utbildning

 • 1991 utvald bland de mest erfarna ickevåldstränarna i världen för ett internationellt kunskapsutbyte för konflikthanteringsexperter som hölls i Amsterdam, Holland. WRI som arrangerade valde ut ett femtiotal utbildare från Australien, Asien, Afrika, Europa och Amerika för att delta i tränarutbytet.
 • 2008 utvald bland de mest erfarna ickevåldstränarna i världen för internationell teknikutbyte som hölls i Bilbao, Spanien. WRI valde ut ett trettiotal ickevåldstränarna från bland annat Indien, Chile, Ecuador, Balkan, Israel, Turkiet för att delta i tränarutbytet.

Utbildning i Sverige

 • Vägledarutbildning i Alternative to Violence Project för ickevåldsträning i fängelser.
 • Instruktörsutbildning i MOD, mångfaldsträning.
 • Doktorand i sociologi. Forskar om innovationer och tekniker för att hantera konflikter och beslut (1990-1995).
 • Tvåårig heltidsutbildning för författare och grafiker: Skrivande och Grafisk Form, Nässjö.
 • Ett och halvt års författarutbildning heltid på Nordiska Folkhögskolan.
 • Gått intensivkurser Linux för administratörer, samt öppen källkod, (2009). Webdesign och Dreamweaver, (2007). Photoshop CS4 (2009). MovieMaker (2009).

Skrivna böcker

 • Tio publicerade böcker på fyra språk: Publicerad på engelska (publicerad i USA, Storbritannien, samt Australien), svenska, kurdiska och polska.
 • Publicerade kapitel i en rad antologier.

Hobby

 • Dansar salsa, bachata, merengue och cumbia. Spelar congas och perkussion med två olika latino-orkestrar.
 

Per Herngren
Sandeslätt 54
SE-424 36 Angered
Mobil: 070-88 77 211

Mejl: Per.Herngren(snabel-a)gmail.com

Aktuella öppna kurser med
Per Herngren

Blogg: perherngren.blogspot.com

Webb: ickevald.net/perherngren/kurser.htm

Twitter: @PerHerngren

Född: 1961

 

 

 

CV för Per Herngren

Start • Civil olydnad & ickevåld • Teori & forskning • Kurs i konfliktingripande • Böcker • Film • Kontakt • English & international

Kontakt: Per Herngren ©


 

Start

Meny  

Välkommen på helgkurs
Årets folkbildare i Sverige 2002
CV för Per Herngren
Performativt konfliktingripande
Teori om konflikthantering
Bli betald lärling på kurser
.
>>BOKA KURS<<
Beställ kurs till er organisation
.
>>FILM & AUDIO<<
Kortfilm: Kurs i konfliktingripande
Kortfilm: Feministisk mötesteknik
Filmer med Per Herngren
Erfarenhet med mötesteknik
Tränar civil olydnad i Kurdistan
.
>>ORGANISATION<<
Feministiska mötesfunktioner
Feministisk mötesteknik: intervju
Bortom styrmodeller
Istället för en styrelse
Räfflad organisation – inte platt
Medarbetarskap inte ledarskap
Skicklig inkompetens
Funktionell dumhet
Ledarfixering
Postdemokrati
Rekursiv demokrati
Deliberativ demokrati
Neshast: persisk problemlösning
Antidemokratiskt konsensus
Organisationsegoism
.
>>KONFLIKTHANTERING<<
Ickevåldsrätten
100 härskartekniker
Snällhet & aristokrati i ickevåld
Trygga rum & triggervarning
Relationer som förtrycker
Einsteins ingripande vid mobbing
Visuella mobbtekniker i möten
Rituella mord på ledare
Moral motstår lojalitet
Intolerans mot intolerans
Patetism
Passion – Deleuze
.
Börja inte med dig själv
Självhjälpsrörelser: Jonas Aspelin
Problem med aktivt lyssnande
Oanvändbar ickevåldsträning
Konsensus som sekterism
Makt i värderingsövningar
Maktkritik av jag-budskap
Konfliktlösning blir makt
Principer: konflikter i kommunitet
Ta hand om flyktingar
Offergöra flyktingar
Förstå dom som rasifiering
Kunskap tar ej bort rasism
Vem ska integreras?
Kultur är inte container
Feminism
Maktteori

Blogg

English

Kurdish, Polish, Arabic, Spanish, Dutch

 


 

Mejl: Per.Herngren (snabel-a) gmail.com

 

Utdrag av CV för Per HerngrenErfarenheter och bakgrund

Leder kurser i konflikthantering och ickevåld sedan 1985 och har publicerat tio böcker utgivna på fyra språk.

 

Utmärkelser:

 • Årets Folkbildare i Sverige 2002 (Fönstret, kulturtidskrift).

 •  Peace Award 1986 (War Resisters League, USA).

 • 1990 års utmärkelse av Stödfonden för civil olydnad.

 

Internationella uppdrag:

 • I Osj, södra Kirgizistan, lett träningar i ickevåld samt feministiska mötestekniker för demokrati- och jämlikhetsorganisationen Novi Ritm och Centralasiengrupperna (2015).

 • Utbildat demokrati- och rättighetsorganisatörer från Kirgizistan och Tadzjikistan i feministiska mötestekniker, samt ingripa vid rasism och härskartekniker (2014).

 • Lett övningar för europeiska avdelningen av Nonviolent Resistance vilka arbetar med ungdomar och barnuppfostran utifrån Gandhis ickevåld (2014).

 • Utbildat demokratiaktivister vid floden Tigris, gränsen Kurdistan, Syrien, Turkiet. Deltagarna kom från Tunisien, Egypten, Iran, Kurdistan, Irak, Syrien, Palestina och Turkiet (höst 2011).

 • Utbildat ickevåld i södra Kurdistan, norra Irak i samband med ”arabiska våren” (2011).

 • Utbildat demokratiaktivister från Iran (2010). Visat ickevåldsträning på kurdisk tv över Irak, Iran och Syrien (2010).

 • Hållit konflikthanterings- och ickevåldskurser samt föredrag i Sydamerika, Chile (1988), Guatemala (2001), Ecuador (1988).

 • Hållit ickevåldskurser runt om i Europa, främst Oxford, England (1992-1996, 2005-2007, 2010) och Kiel, Tyskland (1988-1995).

 • Utbildat konfliktingripare, socialarbetare, ungdomsledare som lever och arbetar i Colombia (1999).

 • Gett ickevåldsträning för flyktingar från Burma (2011).

 • Utbildat demokratiaktivister från Litauen under sista åren av Sovjetisk diktatur.

 • Tränat ickevåldsföljeslagare för Palestina och Israel (2003-2004) samt fredsobservatörer för Colombia, Mexiko och Guatemala (2004).

 • Tränat arkitekter från Sydamerika, Nordamerika, Asien, Europa, Afrika och Asien för ”Community Dialogue”, Internationell arkitektutbildning, Chalmers (2008-2013).

 • Lett kurser i konflikthantering och ickevåld i Danmark, Norge och Finland (1986- och pågående).

 • Invald i redaktionen för Syracuse Peace Newsletter, USA, (1983-1984).

 

Uppdrag i Sverige:

 • Mångfaldigande och jämlikhet: Utbildat Umeåregionens jämställdhetsombud (2012). Ungdom mot rasism (1997). Unga Rörelsehindrade (2002). Folkuniversitetets utbildning för arbetslösa nysvenskar (2010). Grunden – härskartekniker och intellektuella funktionsnedsättningar (2011). Eductus utbildning för nyanlända i Sverige (2012).

 • Socialt arbete: Utbildat på Socialhögskolan Göteborg (flera tillfällen). Utbildat all personal på Familjerättsbyrån Göteborg (cheferna våren 2002, övrig personal under hösten 2002).

 • Vård: Utbildat på chefsläkarfortbildning Västra Götalandsregion (2014). Föreläst på sjuksköterskeutbildning Göteborg (80-talet). Utbildat sjukvårdsförvaltningens chefer på Norra Gotlands vårdförvaltning (1998). Utbildat personal på Norra Gotlands vårdförvaltning (1998).

 • Missbruk: Konfliktingripandekurser för personal och chefer i Hela Människan för deras arbete med hemlösa och missbrukare (2003-2008).

 • Företag: Utbildat för WSP Samhällsbyggnad Landskap och Miljö (2013). Ericsson (2012). Talarforum (2010). ICCS (2012). Deploy AB (2011-). Göteborgs Bostadsbolag (2000).

 • Polis: Vidareutbildning för poliser på Polishögskolan i Stockholm (nittiotalet, senast 2003).

 • Fängelse: Gett kurs för kvinnliga fångar på Kronobergshäktet (2002), samt för manliga fångar på Österåkeranstalten (2002).

 • Religion: Föreläst på Pastoralinstitutet i Lund (flera tillfällen), Teologiska högskolan Stockholm (2003). Fortbildningar för diakoner och präster (flera tillfällen 1990-2010). Svenska Missionskyrkan Mälardistriktet (1999).

 • Universitet och högskola: Föreläst på Göteborgs Universitet (1989-2010). Tekniska Högskolan i Luleå, Medlingskursen (2003). Svenska Högskolan Jönköping (2004). Chalmers Arkitektur (2008-2013). Konstfack Stockholm (2013). Högskolan för design och konsthantverk HDK (2014).

 • Lärarfortbildning: Föreläst på Lärarhögskolan Linköping, Norrköping (flera tillfällen). Tillsammans med Alternativet under fyra års tid utbildat lärare, skyddsombud, mobbningsteam, resurslärare i Hammarkulleskolan, Nytorpskolan (2001-2004). Konfliktingripande för lärare och personal på olika skolor i Härryda kommun (2013-2015). Samt konfliktingripandekurser för personalgrupper på olika gymnasier och grundskolor runt om i Sverige (1990-).

 • Fritidsledare:Gett kurser för personal fritidsgård Hammarkullen (1991). Fritidsledarutbildning Göteborgs Folkhögskola (1999). Härryda kommun (2013-2015). Borås Väst (2014-2016).

 • Ungdom: Gett ickevåldsträning för Rädda Barnens Ungdomsförbund (2014). Scouter, scoutledare, konfirmander, tonårsgrupper (1988- och pågående).

 • Mötes- och beslutstekniker: Utbildat ledningsgrupp Borås Väst (2015). Novi Ritm Kirgizistan 2015, Ingenjörshögskolan Jönköping (2002-2003). Muslimska skolan i Gårdsten (2010). Kvinnofolkhögskolan (2006-2007, 2014-2015). Ledarskapsarenan (2009). Kvinnor i transportpolitiken (2013-2015). WSP Samhällsbyggnad Landskap och Miljö (2013). Samt olika ideella föreningar (1985-2015).

 • Folkbildning: Utbildat konfliktingripande och ickevåld på ca trettio folkhögskolor (1985-). Utbildningsledare för konfliktingripandekurser för studieförbunden Sensus, Bilda, ABF, Studiefrämjandet, Medborgarskolan, Folkuniversitetet. (1985-).

 • Konfliktkonsult: Läkare i Norge (2008).

 • Lektörsuppdrag: (1999-2013, 2016).

 • Författarkurser: Skrivarakademien & Folkuniversitetet (2006-2011). Svenska Högskolan Jönköping (2005). Manuskurs för dokumentärromanförfattare (1999-2000).

 • Krönikör: Fria Tidningar (2007-2008).

 • Kultur och konst: Föreläst för Högskolan för design och konsthantverk HDK (2014), Konstfack Stockholm (2013, 2015), Teater Uno (2007), Folkteatern Göteborg. Bokmanus blev pjäs på Örebro Stadsteater (1988).

 

Utbildningsansvarig

 • Examinatör och utbildningsledare för Proaktivt Konfliktingripande och organisationsutveckling (2005-), Performativt konfliktingripande (2012-).

 • Examinatör och utbildningsledare för Ingripande Konflikthantering (1995-2005).

 • Kursledare för Intervenire kurser i ickevåld (1998-2000).

 

 

Internationell utbildning:

 • 1991 utvald bland de mest erfarna ickevåldstränarna i världen för ett internationellt kunskapsutbyte för konflikthanteringsexperter som hölls i Amsterdam, Holland. WRI som arrangerade valde ut ett femtiotal utbildare från Australien, Asien, Afrika, Europa och Amerika för att delta i tränarutbytet.

 • 2008 utvald bland de mest erfarna ickevåldstränarna i världen för internationell teknikutbyte som hölls i Bilbao, Spanien. WRI valde ut ett trettiotal ickevåldstränarna från bland annat Indien, Chile, Ecuador, Balkan, Israel, Turkiet för att delta i tränarutbytet.

 

Utbildning i Sverige:

 • Vägledarutbildning i Alternative to Violence Project för ickevåldsträning i fängelser.

 • Instruktörsutbildning i MOD, mångfaldsträning.

 • Doktorand i sociologi. Forskar om innovationer och tekniker för att hantera konflikter och beslut (1990-1995).

 • Tvåårig heltidsutbildning för författare och grafiker: Skrivande och Grafisk Form, Nässjö.

 • Ett och halvt års författarutbildning heltid på Nordiska Folkhögskolan.

 • Gått intensivkurser Linux för administratörer, samt öppen källkod, (2009). Webdesign och Dreamweaver, (2007). Photoshop CS4 (2009). MovieMaker (2009).

 

Skrivna böcker:

 • Nio publicerade böcker på fyra språk: Publicerad på engelska (publicerad i USA, Storbritannien, samt Australien), svenska, kurdiska och polska.

 • Publicerade kapitel i en rad antologier.

 

Hobby:

 • Dansar salsa, bachata, merengue och cumbia. Spelar congas och perkussion med två olika latino-orkestrar.

 

Tweeta  Skriv en kommentarBli aktiv!


Per Herngren
Sandeslätt 54
SE-424 36 Angered
Mobil: 070-88 77 211

Mejl: Per.Herngren(snabel-a)gmail.com

 

Aktuella öppna kurser med Per Herngren

 

Blogg: perherngren.blogspot.com

Webb: ickevald.net/perherngren/kurser.htm

Twitter: @PerHerngren

 

Född: 1961

 

Ny bok 2016
Per Herngren &
Otto von Busch

 Beställ boken
Mode & motstånd

Dialoger om befrielse och civil olydnad, imitation och politik

Film om boken

 

Välkommen på
helgkurs med
Per Herngren

Jämlikare samarbete & konfliktingripande
lörd-sönd 28-29 januari 2017


Fler ickevåldskurser

 

 

Sök på denna sajt:

 

Stöd ickevålds-nätet!
Genom att klicka på annons nedan gör du annonsören till sponsor av ickevåldsarbetet.

]]>

 

 

Start • Civil olydnad & ickevåld • Teori & forskning • Kurs i konfliktingripande • Böcker • Film • Kontakt • English & international

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *