Konflikthantering vid sexism

Start • Civil olydnad & ickevåld • Teori & forskning • Kurs i konfliktingripande • Böcker • Film • Kontakt • English & international

Kontakt: Per Herngren ©


 

Start

Meny Beställ kurs

Aktuella öppna kurser
Årets folkbildare i Sverige
Teori om konflikthantering
CV för Per Herngren
.
---kurser som kan beställas---
>>HÄRSKARTEKNIK & MOBBING<<
Härskartekniker Ingripa & Dialog
Konflikthantering mot mobbning
Konflikthantering vid sexism
.
>>LEDA ÖVNINGAR<<
Träning för tränare
Lärlingsutbildning
.
>>ARBETSPLATS & TEAM<<
Effektiva & demokratiska möten
Medarbetarskap på företag
Personalkurs i konflikthantering
Personalkurs: Diskriminering
Personalkurs Mångfaldiga olikhet
Teamarbete: Öka engagemang
Innovativa team
Komplex organisation
.
>>UNGDOMAR<<
Arbeta med ungdomar
Ickevåldsträning för ungdomar
.
>>GLOBALA KONFLIKTER<<
Träning i civilkurage
Biståndsarbete & konflikthantering
Civilmotstånd i krig
Dialog Stadsplan-Arkitekt-Boende
.
>>SCHEMA & TIDIGARE KURS<<
Exempel på schema
Tidigare kurser

Blogg

English

Kurdish, Polish, Arabic, Spanish, Dutch

 


 

Mejl: Per.Herngren (snabel-a) gmail.com

 

Jämlikhet, sexism och trakasserier

Under kursen övar deltagarna olika metoder för jämlikare samtal och samarbete. Deltagarna tränar sig dessutom att ingripa vid underordning, sexism eller trakasserier.

Feminismen har de senaste åren undersökt hur olika system av makt och övergrepp korsar varandra. Dominans, könsordning, rasism och klass vävs ihop. Dessa så kallade intersektioner kan stärka eller motverka varandra, och de blir svåra att hantera.

Aktuella öppna kurser

 

 

Om kurser i Proaktivt Konfliktingripande mot sexism och sexuella trakasserier

De vanligaste misstagen när arbetsledare eller arbetskamrater på arbetsplats ingriper vid sexuella trakasserier eller sexism är att använda tekniker för medling, skamning eller ensidigt fokusera på att göra folk medvetna om problemen. Det behövs istället ett större fokus på öva in tekniker för att ingripa så fort särbehandling eller trakasserier uppstår samt till upprättelse av offer.

Efter Jo Freemans Strukturlöshetens Tyranni 1970 uppstod en innovativ period där feminister och andra utvecklade en rad tekniker för jämställda möten, samt för att ingripa vid sexism och trakasserier. Dessa tekniker är väletablerade på många håll. De är dock inte lika spridda i Sverige. Senare har Judith Butlers och andra lyft fram komplexitet, öppningar och möjligheter genom queer, och hur vi förkroppsligar motsägelsefylld mening vilket skapar sprickor och sättningar som kan användas kreativt. Inom feminism har vi sett en rad undersökningar hur olika system av makt och förtryck kan korsa varandra. Dessa så kallade intersektioner får effekter som inte går att förenkla till respektive maktsystem.

För att kunna ingripa behövs övning både i att upptäcka sexism samt att använda en rad olika metoder för ingripande. Vilken styrka och vilka svagheter finns i varje metod? Under en kurs i Proaktivt Konfliktingripande kan det ta flera dagar innan dessa tekniker landar och sätter sig i ryggmärgen på deltagarna. För att alla deltagare ska kunna tillgodogöra sig träningen och samtalen kring teorin är det maximalt åtta personer på varje kurs.

Kunskap har inte bara med huvudet att göra, den sätter sig efterhand i hela kroppen, ungefär som när man lär sig dans, teater eller sport. Inte heller här skulle man komma speciellt långt med bara föreläsningar, information eller medvetandegörande.

Disposition kallar den franske filosofen Merleau-Ponty och sociologen Pierre Bourdieu kunskap som sitter i hela kroppen snarare än enbart i huvudet. De visar dessutom att kunskap inte är individuell, den handlar om hur vi övar på att samspela med varandra.

Läs mer om Proaktivt Konfliktingripande 

 

Några övningar mot sexuella trakasserier och sexism

- Varje kommatecken särskiljer en eller flera övningar  som används under kurserna i Proaktivt Konfliktingripande.

 

Sexism

Särskilja, idealisera, identitet/utanför/annorlunda. Monopoliserad kunskap.

Underordning, rokad, könsidentifiera, annangöra, nedlåtande, hån. Svaghet-styrka: gråta, ilska, kompletterar.

Broderlig, faderlig, förmyndare, paternalism, maternalism, representera. Peka ut som offer, hjälplös, riddare, kön som förklaring. Objektivera, homosocialisation

 

Sexuella trakasserier

Oönskad flört, ond tro, tafsa, antasta, andra former av sexuella trakasserier.

 

Heterosexism

Homofobi, särskilja, heteronormativt, rolltilldela, terapeuten, exotisera, idealisera, outa, peka ut. Undergräva/mångfaldiga kön, queer, transa, inter.

 

Intersektionalism

Annangöra i solidaritet - också, även, precis som. Sexualisera kultur. Feminisera. Avsexualisera ålder, kroppslighet, dubbla offer, offer/förtryckare, makthavare/offer.

 

Metoder för beslut från feminism och Movement for New Society

Mötestekniker: Mötesövning. Beslutsövning.

 

Beslutstekniker

Runda, mötesunderlättare, maktingripare, tidsunderlättare, stämningsunderlättare. Rösta, konsensus/vetorätt, ledarstyrt, skiljedom, förhandling, upplyst despoti. Reservera sej, ställa sej utanför, veto.

  Skriv en kommentarBli aktiv!


Aktuella öppna kurser

 


Beställ en kurs

för er organisation, arbetslag eller team

Er organisation beställer behovsanpassad utbildning, med möjlighet till uppföljning och fortsatt utbildning.

Kontakta oss för analys av behov och offert:

Mejl: konfliktingripande(snabel-a)gmail.com

Mobil: 070-88 77 211


 

 

Kursledaren

  • Förutom att under 2014 leda kurser runt om i Sverige för bland annat Rädda Barnen utbildade Per Herngren demokratiorganisatörer från Kirgizistan och Tadzjikistan i feministiska mötestekniker och ickevåld.

  • Per Herngren har 2010-2011 varit speciellt aktiv med att träna demokratiaktivister i Mellanöstern. Hösten 2010 tränade han demokratiaktivister från Iran. Våren 2011 tränade han i södra Kurdistan och norra Irak. Hösten 2011 tränade han demokratiaktivister vid floden Tigris vid gränsen Kurdistan, Syrien. Deltagarna kom från Iran, Tunisien, Egypten, Kurdistan, Irak, Syrien och Turkiet.

  • 2002 blev han Årets Folkbildare i Sverige för sitt arbete med kurser i ickevåld.

  • Per Herngren har publicerat nio böcker på fyra språk.

  • Han har lett utbildningar och träning i samarbete, beslutstekniker, ickevåld och konfliktingripande sedan 1985.

  • Läs mer på hans CV.

 

Kontakt
070-88 77 211
konfliktingripande(snabel-a)gmail.com

Ny bok 2016
Per Herngren &
Otto von Busch

 Beställ boken
Mode & motstånd

Dialoger om befrielse och civil olydnad, imitation och politik

Film om boken

 

 

 

Sök på denna sajt:

 

Stöd ickevålds-nätet!
Genom att klicka på annons nedan gör du annonsören till sponsor av ickevåldsarbetet.

 

 

Start • Civil olydnad & ickevåld • Teori & forskning • Kurs i konfliktingripande • Böcker • Film • Kontakt • English & international