Arbeta med ungdomar

Start • Civil olydnad & ickevåld • Teori & forskning • Kurs i konfliktingripande • Böcker • Film • Kontakt • English & international

Kontakt: Per Herngren ©


 

Start

Meny Beställ kurs

Aktuella öppna kurser
Årets folkbildare i Sverige
Teori om konflikthantering
CV för Per Herngren
.
---kurser som kan beställas---
>>HÄRSKARTEKNIK & MOBBING<<
Härskartekniker Ingripa & Dialog
Konflikthantering mot mobbning
Konflikthantering vid sexism
.
>>LEDA ÖVNINGAR<<
Träning för tränare
Lärlingsutbildning
.
>>ARBETSPLATS & TEAM<<
Effektiva & demokratiska möten
Medarbetarskap på företag
Personalkurs i konflikthantering
Personalkurs: Diskriminering
Personalkurs Mångfaldiga olikhet
Teamarbete: Öka engagemang
Innovativa team
Komplex organisation
.
>>UNGDOMAR<<
Arbeta med ungdomar
Ickevåldsträning för ungdomar
.
>>GLOBALA KONFLIKTER<<
Träning i civilkurage
Biståndsarbete & konflikthantering
Civilmotstånd i krig
Dialog Stadsplan-Arkitekt-Boende
.
>>SCHEMA & TIDIGARE KURS<<
Exempel på schema
Tidigare kurser

Blogg

English

Kurdish, Polish, Arabic, Spanish, Dutch

 


 

Mejl: Per.Herngren (snabel-a) gmail.com

 

Under kursen tränar deltagarna olika metoder för att ingripa vid konflikter, övergrepp eller våld bland ungdomar; eller mellan vuxna och unga människor.

Deltagarna ska också kunna föra vidare redskap till ungdomar att själva ingripa vid konflikter och övergrepp. Under kursen övas även nya metoder för kommunikation, deltagande och demokrati kring arbete med ungdomar.

Exempel på tekniker som tränas under kursen: Styrt lyssnande, ickevåldsliga & feministiska samtalsmetoder. Att ingripa vid mobbning, baktaleri, osynliggörande, rasism, sexuella övergrepp.

Kursen bygger på metoder från ickevåld och Proaktivt Konfliktingripande.

 Aktuella kurser

 

 

Proaktivt konfliktingripande

och organisationsutveckling

Konflikter, våld, förtryck eller mobbning kan inte lösas enbart med samtal, goda tankar eller insikter. Vi behöver dessutom vanor och reflexer i att ingripa snabbt och konstruktivt.

Proaktiv är att initiera förändring snarare än att bara reagera – vara reaktiv. Under kursen tränas verktyg för att bygga och leva det samhälle vi vill ha. Varje organisation, företag och gemenskap som är bestående förstås som ett samhälle (Social Systems Theory).

Proaktivt Konfliktingripande har utvecklats av Per Herngren för att träna tekniker för att bygga fungerande gemenskap/samhälle, ingripa konstruktivt i konflikter och utveckla ett sunt samarbete där diskussion, stöd och oenighet befruktar varandra snarare än hämmar. Kurserna har utvecklats vidare från Ingripande Konflikthantering och forskargruppen Powerbreaking and dialogue facilitation där Per deltog.

Deltagare testar och tränar olika metoder för dialog, beslutsfattande och ingripande så att de sätter sig i ryggmärgen. Tänk så ofta vi tänker att man borde sagt så eller gjort så istället. Disposition kallar den franske filosofen Merleau-Ponty och sociologen Pierre Bourdieu kunskap som sitter i kroppen snarare än enbart i huvudet.

Genom besluts- och konfliktövningar får både gruppen och deltagarna möjlighet att utvärdera svaghet och styrka i sina sätt att hantera konflikter. Vi breddar deltagarnas repertoar - möjlighet att handla - genom att pröva en rad metoder för beslut, funktionsomvandling, scenomvandling, konfrontation, markering, gränssättande, skiljedom och överenskommelse. Vi utvärderar dessa metoder med hjälp av analysverktyg för vardagskonflikter som utvecklats av Per Herngren.

 Deltagarna ska efter kursen ha breddat sina färdigheter i att ingripa i konflikter och maktsituationer som oenighet, homofobi, fördomar, baktaleri, mobbning, trakasserier, rasism, sexism. Vi övar oss i att ta oss ur de vanliga låsningarna som prestige, social klinch, defensiva och offensiva roller, förnekelse, martyrskap, dominans-underordning. Vi övar oss i metoder för direkt upprättelse av offret samt att både sätta gränser och skapa möjligheter till försoning.

 

  Skriv en kommentarBli aktiv!


Aktuella öppna kurser

 

"Konflikthantering saknas på lärarutbildningen."

 

"Jag tycker konflikthantering är något som borde vara obligatoriskt i utbildningen säger ... ordförande i SLUGs utbildningsutskott"

citat Spionen nr 2, 2008

 

Metodik

  1. Träna så nära verkliga situationer att metoderna är möjliga att imitera och improvisera.

  2. Disposition istället för medvetandegörande. Kunskap sitter i kroppen och i relationer.

  3. Träna relationer och grupper snarare än individer. Ickevåld och kunskap är inte individuellt utan något som distribueras mellan människor och grupper.

  4. Finslipa genom att repetera. Att kunna är något annat än veta. Ickevåld förändras genom kedjor av repetitioner, imitationer och innovationer. Ickevåld smittar. Imitation och innovation ger möjligheten till smitta. En kontagiös smitta smittar genom beröring och kontakt, inte som information.

 


Beställ en kurs

för er organisation, arbetslag eller team

Er organisation beställer behovsanpassad utbildning, med möjlighet till uppföljning och fortsatt utbildning.

Kontakta oss för analys av behov och offert:

Mejl: konfliktingripande(snabel-a)gmail.com

Mobil: 070-88 77 211


 

 

Kursledaren

  • Förutom att under 2014 leda kurser runt om i Sverige för bland annat Rädda Barnen utbildade Per Herngren demokratiorganisatörer från Kirgizistan och Tadzjikistan i feministiska mötestekniker och ickevåld.

  • Per Herngren har 2010-2011 varit speciellt aktiv med att träna demokratiaktivister i Mellanöstern. Hösten 2010 tränade han demokratiaktivister från Iran. Våren 2011 tränade han i södra Kurdistan och norra Irak. Hösten 2011 tränade han demokratiaktivister vid floden Tigris vid gränsen Kurdistan, Syrien. Deltagarna kom från Iran, Tunisien, Egypten, Kurdistan, Irak, Syrien och Turkiet.

  • 2002 blev han Årets Folkbildare i Sverige för sitt arbete med kurser i ickevåld.

  • Per Herngren har publicerat nio böcker på fyra språk.

  • Han har lett utbildningar och träning i samarbete, beslutstekniker, ickevåld och konfliktingripande på lärarhögskola, fritidsledarutbildning, för skolor och lärarlag, elevgrupper och fritidsgårdar sedan 1985.

  • Läs mer på hans CV.

 

Kontakt
070-88 77 211
konfliktingripande(snabel-a)gmail.com

Ny bok 2016
Per Herngren &
Otto von Busch

 Beställ boken
Mode & motstånd

Dialoger om befrielse och civil olydnad, imitation och politik

Film om boken

 

 

 

Sök på denna sajt:

 

Stöd ickevålds-nätet!
Genom att klicka på annons nedan gör du annonsören till sponsor av ickevåldsarbetet.

 

 

Start • Civil olydnad & ickevåld • Teori & forskning • Kurs i konfliktingripande • Böcker • Film • Kontakt • English & international