Makttekniker

Länkarna här till leder till olika reflektioner om hur makt fungerar.

Några begrepp från makttexterna:

 • Makt är lydnad. Makt är i modern tid mer producerande än förbjudande (Foucault).

 • Tvång är motsatsen till makt. Den som inte lyder kan tvingas med galler eller fysiks styrka. Tvång används alltså när makt saknas.

 • Makthavare existerar inte. Makthavare är en illusion som döljer att den som lyder producerar makt bara de gånger den lyder. Makten kan inte behållas, bevaras eller innehas. Det som gör att illusionen upprätthålls är att vissa frukter av makt kan behållas, som position eller rikedomar.

 • Härska innebär att trycka ner och krossa motstånd eller avvikelse. Härska används när lydnaden är svag. När makten är stark blir härskartekniker ineffektiva och oekonomiska.

 • Auktoritär personlighet lanserades av Theodor Adorno 1950 som beteckning på en personlighetstyp som tenderar att helt underordna sig och lyda överhet. Tidigare hade dock Abraham Maslow 1943 och Erich Fromm använt begrepp med liknande betydelse.

 • Makt, lydnad, hörsam och följsam används som synonymer. Dessa skapar dessutom förmåga. Förmåga att producera, skapa, hindra, våldföra eller förtrycka. Därmed hör mäkta, bemäktiga och förmåga nära ihop med makt.

Maktkritik är nödvändigt för motstånd

 • Att få kritik ses i vissa grupper som negativt. Men kritik och konflikter utvecklar en motståndsgrupp. Utan kritik så stagnerar motståndet.
 • Att kalla kritik för splittring används när en motståndsgrupp inte ser kritik som en gåva.
 • Att ignorera en grupp är att behandla den som ointressant.
 • Johan Asplund har visat att respons är livsnödvändigt för människor. Men även en grupp kan dö om den inte får motstånd och respons.
 • Genom att kritisera inbjuds gruppen i debatten, den definieras som värd att få kritik.

Texter och kurser kring makt 

Start

Gå helgkurs: Ingripa i makt
Vänstern förandligar politiken
Kotterier hot mot folkrörelser
Folkrörelse blir oligarki
.
Makthavare finns ej: Erich Fromm
Kamp mot publik
Makttvilling
.
Mikrobestraffning härskar över härskarteknik
100 härskartekniker
Lyckan styr – härskartekniker
Lycka som maktteknik
Individualiserad jämlikhet en härskarteknik
Privilegierade kamouflerar makt & befrielse
Klimatångest som passiviseringsteknik
Vithetstekniker i antirasism
.
Samtidsslaveri hindrar politisk förändring
‘Upptagen’ som flykt från befrielse: Fromm
Aktivism flyr in i acceleration
Information hindrar tänkande: Erich Fromm
.
När rättigheter legitimerar makt
Erkännandepolitik skapar gäster
.
Gentrifiering radikala tränger bort underklass
Religion är folkets opium
.
Sekttekniker i radikala grupper
Handbok i sekterism
Dogmer
.
Antalet bestämmer gruppens möjligheter
Antidemokratiskt konsensus
Visuella mobbtekniker i möten
.
Snällhet skapar klyftor
Snällhet producerar aristokrati
Trygghet dras mot vithet och medelklass
Trygga rum & triggervarning: Halberstam
.
Ledarfixering
Skicklig inkompetens på ledarkurser
.
Falska frågor
Maktkritik som ny maktteknik
.
Foucault – makt och disciplin
Panoptikon-övervakning ökar
Lagen existerar genom lydnad
Korruption
.
Kommersialism: från Jesus till regnskog
.
Feminism & queer
Texter om rasism och våld
Texter om civil olydnad
Makt på blogg
Postkolonialt på blogg

Blogg

English
Kurdish, Polish

Arabic, Spanish, Dutch

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *