Pingstnovena

Pingstnovena

Kontakt: Per Herngren ©


 

Start

Undermeny Pingstmässa

Pålysning civil olydnad
Vapenfabriksinspektion april 2013: bilder
.
Kyrkomanual för pingstmässa
Feministisk & ickevåldslig mötesteknik
Vängrupper – inte centralstyrning
Reflektion pingstmässan 2013 av Per
Välkommen på kurs i ickevåld
.
English: Arrested at Pentecost service
Tre gripna på pingstmässa 2012
Bilder från pingst 2012 – photos
Pingstnovena
Pressmeddelande 2012 05 28
Smida svärd till plogbillar på Microwave
Vin & fikonträdsplanteringar på SAAB
.
.
TEXTER: PINGST & CIVIL OLYDNAD
Civil olydnad av Lisa Gerenmark
Tro eller lag av Lisa Gerenmark
Överlåtelse till ickevåld
Pingsten bud om Gud Leif Herngren
Hur ska vi fira gudstjänst? Leif Herngren
Gör Gud sönder våra vapen?
Hur blev lydnad totalitär i kyrkor? I
Hur blev lydnad totalitär i kyrkor? II
Lagfundamentalism i kyrkor
Ickevåldets teologi – Leif Herngren
Leif Herngren bloggar om ickevåld
Pingst krossar barriärer
Liv tar plats och möter motstånd i pingst
I pingst materialiserar kyrkan
Postprotest Ickevåld lämnar det negativa
Hur protest avsätter oss
Jesus queerar – protesterar ej
Jesus queerar korset
Fängelser agerar i ickevåld
Civil olydnad palmsöndagens kung
‘Gud är Herre’ var civil olydnad
Civil olydnad i gungning efter tre aktioner
Arvsynd: mål-medel separeras
Motstånd drar – påverkar inte
Civil olydnad är kaskader: queerfeminism
Ickevåld flätar ihop: queerfeminism
Inga pressmeddelande till nyhetsredaktion
Ut ur nyhetsslaveriet
Nyhetsslaveri tränger ut ickevåld
Undvik elitistisk civil olydnad
Blogg om ickevåld som befrielseteologi
Politik och religion
Bör riksdag blir lika politisk som kyrkor?
Vår fader – anpassad version
.
Till församlingarna om pingstmässa 2013
Pålysning civil lydnad pingstmässa 2013
Pålysning civil olydnad-pingstmässa 2013
Pålysning pingstmässa 2012

Blogg

English

Kurdish, Polish, Arabic, Spanish, Dutch

 


 

Mejl: Per.Herngren (snabel-a) gmail.com

 

Väntan på livet: PingstnovenaUnder niodagarsperioden mellan Kristi himmelsfärd och Pingst kan man be om den helige Ande, som en efterföljd till hur lärjungarna väntade på Anden (Apg 1:4-14). Bönen kan inledas med textläsning.

C:UsersSaraAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.IE5R4BWHGA4MC900304861[1].wmf

Fredag – första dagen

Apg 1:1-14, Joh 14:15-26

Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. (Joh 14:16-17)

O Gud, livgivande Ande, helandets, tröstens, rättfärdighetens och sanningens Ande, vi tror och förtröstar på dig. O Ande, vars mäktiga vingar breder ut sig över jorden, du vinande vind, flammande eld, vi överlämnar oss själva för att med dig kämpa för världens förnyelse.

C:UsersSaraAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.IE5R4BWHGA4MC900304861[1].wmf

Lördag – andra dagen

Apg 8:14-17, Mark 1:9-11

de fick helig ande (Apg 8:17b)

 

Kom, heliga Ande,

     du som undervisar de ödmjuka och

     dömer de högmodiga.

Kom, hopp för de fattiga,

     vederkvickelse för de missmodiga,

     undsättning för de skeppsbrutna.

Kom, som ett skinande smycke

     pryder du allt levande,

     den enda frälsningen för alla dödliga.

Kom, Heliga Ande, ha barmhärtighet med oss,

     ingjut din kraft i vår ringhet.

Möt vår svaghet med din nåds fullhet.

Kom, Heliga Ande, förnya hela skapelsen.

C:UsersSaraAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.IE5R4BWHGA4MC900304861[1].wmf

Söndag – tredje dagen

Apg 10:34-44, Luk 4:16-22

 

Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet (Luk 4:18)

 

Gud, som är sanningens Ande,

låt din nåd vila över oss

och led oss djupare in i livet med dig.

Vi ber om lyhördhet och frimodighet.

I Jesu namn.

C:UsersSaraAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.IE5R4BWHGA4MC900304861[1].wmf

Måndag – fjärde dagen

Rom 5:1-8, Joh 7:37-40

På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: ”Är någon törstig, så kom till mig och drick. (Joh 7.37)

 

Sjung med oss, jublande Ande.

Dansa med oss, Ande av vind.

Befria oss, frihetens Ande.

Brinn i oss, Ande av eld.

Törsta med oss, sanningens Ande

Väx med oss, Ande av tro.

C:UsersSaraAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.IE5R4BWHGA4MC900304861[1].wmf

Tisdag – femte dagen

Rom 8:14-17, Luk 10:21-24

Jag säger er: många profeter och kungar har velat se vad ni ser, men fick inte se det, och velat höra det ni hör, men fick inte höra det. (Luk 10:24)

 

Herre Jesus Kristus, du är fredens väg. Kom med din helande kärlek i våra trasiga liv, i vårt splittrade samhälle. Gör oss villiga att ödmjukt gå dig till mötes i sann boträttfärdighet, att ödmjukt försonas med varandra. Smält i din andes eld våra hårda hjärtan och förtär den uppblåsthet och de fördomar som skiljer oss åt. Uppfyll oss, Herre, med din fullkomliga kärlek, som fördriver all rädsla, och gör oss till ett i din kärleks gemenskap med Fadern och den Helige Ande.

 

C:UsersSaraAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.IE5R4BWHGA4MC900304861[1].wmf

Onsdag – sjätte dagen

Rom 8:26-27, Joh 16:5-7

Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord (Rom 8:26b)

 

Led mig från död till liv,

från lögn till sanning.

Led mig från vanmakt till hopp,

från rädsla till tillit.

Led mig från hata till kärlek,

från krig till fred.

Låt fred fylla våra hjärtan,

vår värld, vårt universum.

C:UsersSaraAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.IE5R4BWHGA4MC900304861[1].wmf

Torsdag – sjunde dagen

1 Kor 12:4-13, Joh 14:23-26

Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka. (1 Kor 12:13)

 

Herre, vi bekänner vår tro på en världsvid kyrka utan gränser mellan människa och människa, rik och fattig, ras och ras, folk och folk. Herre, vi ber dig: gör oss öppna att ta emot, villiga att ge, glada att dela tron och hoppet, tillgångar, utbildning, tid, möjligheter med varandra i hela världen för att din vilja må ske.
 

C:UsersSaraAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.IE5R4BWHGA4MC900304861[1].wmf

Fredag – åttonde dagen

Gal 5:22-26, Joh 16:12-13

 

Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen (Joh 16:13a)

 

O Herre, gör mig till ett redskap för din frid.

Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek.

Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse.Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet.

Där tvivel finns, låt mig få komma med tro.Där osanning finns, låt mig få komma med sanning.

Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet.Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen.Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset.

 

O gudomlige Mästare,

låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad, som att trösta, inte så mycket efter att bli förstådd, som att förstå, inte så mycket efter att bli älskad, som att älska.

 

Ty det är genom att ge, som man får,

genom att glömma sig själv som man finner sig själv, genom att förlåta som man blir förlåten,

och genom att dö, som man uppstår till det eviga livet.

 

C:UsersSaraAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.IE5R4BWHGA4MC900304861[1].wmf

Lördag – nionde dagen

Ef 4:30-5:2, Joh 20:19-23

 

Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus. (Ef 4:32)

 

Det är pingst. Du har gett oss din ande. Den hjälper oss att veta vad som är rätt och fel. Den hjälper oss att leva. Lär oss lyssna. Prisad vare du, Herre!

C:UsersSaraAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.IE5R4BWHGA4MC900304861[1].wmf

Söndag – pingstdagen

Apg 2:1-11, Joh 14:25-29

Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. (Joh 14:27)

 

Gud, vi tackar dig för undret att vi får mötas i en splittrad värld,för kärlekens under i en värld fylld av hat och likgiltighet,och för ljusets under i en mörk värld.

Nu ber vi dig:

låt oss alltmer uppfyllas av det underbara liv,som Kristus ger åt oss och hela sin kyrka,så att han blir känd som alla människors sanna liv

och hela världens hopp.

 

bönerna är av/från: Janet Morely; kyrkornas världsråd; evangelieboken; Hjärtats samtal; Cecil Kerr; moder Teresa; Jonas Jonson; Franciskus; Anna Dunér, En liten bönbok

 

 Skriv enkommentarBli aktiv!


Väntan på liv

bönerna i pingstnovenan är av/från: Janet Morely; kyrkornas världsråd; evangelieboken; Hjärtats samtal; Cecil Kerr; moder Teresa; Jonas Jonson; Franciskus; Anna Dunér, En liten bönbok.

Pingstnovenan är sammanställd av Sara Blom införpingstmässan 27 maj 2012.

 

 

 

 

Pålysning: Välkommen på pingstmässa!

Pingstsöndagen 27 maj 2012 kl 14-21.

Vi bjuds in till nattvard, sång och ickevåld på SAAB Microwave. Vi använder olika former av bön: tyst, läsning, civil olydnad, samt vin- och fikonträdsplantering.

 

 

Präst i Svenska Kyrkan, förbereder pingstmässan onsdag 16 maj 2012.

 

 

 

Välkommen! Kurs med
Per Herngren

 

 

 

Sök på denna sajt:

 

Stöd ickevålds-nätet!
Genom att klicka på annons nedan gör du annonsören till sponsor av ickevåldsarbetet.

]]>