Vapenfabriksinspektion april 2013: bilder

Inspektion av vapenfabriken Saab Electronic Defence System

16 april 2013

Start

Lisa Gerenmark och Per Herngren inspekterar vapenfabriken Saab Electronic Defence System inför pingstmässan 2013. Välkommen att delta på pingstmässan! Pingsthelgen 18-19 maj 2013 kl 11-19 båda dagarna. Läs mer om pingstmässan och hur du anmäler dig.