Annikas slutplädering

Annikas slutplädering

Up

Överklagan till Hovrätten
Domen blev 40-60 dagsböter
Domare stoppar försvaret – pressm. 080813
Klaus slutplädering
Annikas slutplädering
Inför rätta – pressmed. 080812
Få inbjudningar & bli aktiv
Rättegång & retreat
Civil olydnad pressmedd. 9 aug 2007
Bilder plantering 6 aug 2007
Bilder plantering Microwave 5 aug 2007
Pressmeddelande 2 augusti 2007
Yttrande Förundersökning
Välkommen på plantering augusti 2007
Fakta Saab Microwave
Sex gripna på Ericsson Microwave 2006
Bilder Ericsson plantering 2006
Bilder Bofors & pilgrimsvandring 2006
Caroline om plantor och poesi
Vin & fikon plantering startar i England
Martins brev från en cell
Postprotest

Påsken 2009

Ny vin & fikonträdsplantering påsken 2009 har börjat planeras. Kontakta Klaus klaus_engell(snabel-a)yahoo.se, 0733-197010

European Vine & Fig Tree planters:

Home garden
Up
Contacts
Hiroshima planting 2007
Easter planting at Ericsson 2006
Ulla Røder on proactive resistance
Figs on trial and in prison
____________________
…………………………reflections
Statement for Aldermaston
To Go Beyond Protest-Resistance
Vine & Fig Tree Disarmory
Les’ reflection from prison
Beyond Protest
Proactive Resistance
Martin’s reflection on planting
Manual for civil disobedience
Theory of Resistance
____________________
…………………………photos
Photos Hiroshima 2007 planting
Liz’s art exhibition
Photos from police evidence
Arrest photos Aldermaston 2005
Photos of Aldermaston planting 2005
Figs at Aldermaston photos
Queer trans-forms community
Planting at Ericsson
Bofors Easter 2006
____________________
…………………………more resistance
Vine & Fig Tree in the Netherlands
Vine and Fig Tree song

                              
  ]]>

                                               

Som vi har hört idag säljer Saab Microwave vapensystem till Storbritannien som använder dem i krigets Irak. Den hemska sanningen om detta krig är att krigsbrott begås var och varannan dag av alliansens soldater. I våras vittnade en grupp veteraner från kriget i den amerikanska kongressen. De berättade om handlingar de utfört, och som de nu mådde dåligt av att tänka på. En soldat vittnade om hur han och hans pluton sköt sönder ett helt hyreshus, utan att först utrymma det. En annan berättade om hur de misshandlade fångar, och att de ibland körde ut fångar i öknen och lämnade dem där. En tredje sa att han fått order om att skjuta alla som grävde i marken nära en väg, eftersom de kunde plantera bomber. De hade alltid med sig spadar på sina patruller, för att de, ifall de dödat en civil, obeväpnad irakier, skulle kunna lägga en spade bredvid honom och hävda att han grävt.

När jag hör om detta känner jag ilska, naturligtvis, men också sorg, både för offren och för de unga soldaterna som tvingas leva med skuld och hemska minnesbilder. Kriget i Irak är avlägset för oss – vi sitter här trygga och mätta – men en fruktansvärd verklighet för miljoner människor. Jag tror att framtida generationer kommer att se tillbaka på det som nu händer i Irak och undra: varför gjorde inte fler mer för att stoppa dessa brott? Och i Sverige kommer man att fråga sig: hur kunde vårt land stödja ett sådant krig genom att tillhandahålla vapen? 

Jag är glad att det finns rörelser och grupper som agerar mot våldet. Jag är glad att jag har funnit stöd och gemenskap i sådana grupper, bland annat under fredsvandringar mellan Örebro och Karlskoga, på läger då vi genomfört medborgerliga inspektioner av vapenfabriker, och då jag var följeslagare i Palestina med Kyrkornas Världsråd. Det är i gemenskapen jag får kraft att agera.

Till er, nämndemän och domare, skulle jag vilja säga: att frikänna oss vore att sända en signal om att det brottsliga i sammanhanget inte är att anlägga en trädgård, utan att tillverka och sälja vapen. Ett sådant beslut skulle ge inspiration åt många människor. Tack.  

Annika Spalde

2008 08 13

Annika Spalde

Diakon i Svenska Kyrkan, 38 år. Avtjänat 6 månader av ett års fängelse för plogbillsaktion i England.

Annika Spalde, Peller Strindlund, och Klaus Engell-Nielsen är aktuella med boken Ickevåld! Handbok för fredlig samhällsförändring (Karneval förlag) som släpptes samma dag som rättegången.

   

                                     

 Editor: Treena Lenthall, Web slave: Per Herngren

 

  ]]>Bli aktiv!