Sex gripna  Vin & fikonträds pla

Välkommen på plantering augusti 2007

Up

Överklagan till Hovrätten
Domen blev 40-60 dagsböter
Domare stoppar försvaret – pressm. 080813
Klaus slutplädering
Annikas slutplädering
Inför rätta – pressmed. 080812
Få inbjudningar & bli aktiv
Rättegång & retreat
Civil olydnad pressmedd. 9 aug 2007
Bilder plantering 6 aug 2007
Bilder plantering Microwave 5 aug 2007
Pressmeddelande 2 augusti 2007
Yttrande Förundersökning
Välkommen på plantering augusti 2007
Fakta Saab Microwave
Sex gripna på Ericsson Microwave 2006
Bilder Ericsson plantering 2006
Bilder Bofors & pilgrimsvandring 2006
Caroline om plantor och poesi
Vin & fikon plantering startar i England
Martins brev från en cell
Postprotest

Påsken 2009

Ny vin & fikonträdsplantering påsken 2009 har börjat planeras. Kontakta Klaus klaus_engell(snabel-a)yahoo.se, 0733-197010

European Vine & Fig Tree planters:

Home garden
Up
Contacts
Hiroshima planting 2007
Easter planting at Ericsson 2006
Ulla Røder on proactive resistance
Figs on trial and in prison
____________________
…………………………reflections
Statement for Aldermaston
To Go Beyond Protest-Resistance
Vine & Fig Tree Disarmory
Les’ reflection from prison
Beyond Protest
Proactive Resistance
Martin’s reflection on planting
Manual for civil disobedience
Theory of Resistance
____________________
…………………………photos
Photos Hiroshima 2007 planting
Liz’s art exhibition
Photos from police evidence
Arrest photos Aldermaston 2005
Photos of Aldermaston planting 2005
Figs at Aldermaston photos
Queer trans-forms community
Planting at Ericsson
Bofors Easter 2006
____________________
…………………………more resistance
Vine & Fig Tree in the Netherlands
Vine and Fig Tree song

                              
  ]]>

                                               

Välkommen plantera vinstockar & fikonträd

inne på vapenfabriken Microwave

med civil olydnad, ickevåldsträning, bad & vandring i skön natur

Göteborg 4-9 augusti 2007

 

“Var och en skall sitta trygg under sin vinstock och under sitt fikonträd, och ingen skall hota honom” eller henne.

– Mika 4:4

 

Ickevåld för en värld där människor kan leva i trygghet
Vi vill tillsammans med dig börja anlägga en trädgård där människor kan leva i trygghet. Vi vill börja bygga och leva den värld Mika profeterar om (Mika 4:4), där vin– och fikonträd ger människor skydd, mat och dryck. Där kan var och en sitta trygg under sin vinstock och allt förtryck är borta. Detta är en del av “vin- & fikonträdsplanterarna”, som startade 2005 och har verkat i Holland, England och Sverige.

 

Ickevåldsträning och plantering

Vi kommer att börja den 4 augusti med två dagars ickevåldsträning. Vi kommer att träna och planera i vängrupper. En vängrupp består av både stödpersoner och de som gör civil olydnad. Den finns som stöd under aktion, rättegång och straff.

Vi kommer sedan att börja anlägga en vin- och fikonträdgård inne på Saab Microwave i Mölndal, som gör radarsystem till vapen. Detta görs som en proaktiv aktion, där vi initierar konstruktiv förändring utan att använda negativa protestbudskap. Allt vårt handlande sker i ickevåldets anda: vi tar ansvar för våra handlingar och vi bemöter alla med respekt.

Civil olydnad innebär här ett lagbrott, som bygger på öppenhet och ickevåld, där man inte smiter undan från konsekvenserna.

Vi kommer också att ha tid till stillhet, bön, reflektion och samtal. Vi har tänkt att reflektera kring ickevåld som befrielseteologi för den rika delen av världen, med utgångspunkt från Annika Spalde och Pelle Stridlunds bok “I vänliga rebellers sällskap”.

Efter aktionen kommer vi att ha tid för stillhet och meditation, samt att prata om det vi gjort och hur vi kan stötta varandra under rättegång och straff.

Välkommen!
Logi ordnas i Rosa Huset, som är tillgängligt för rullstol. Det är beläget nära naturskönt område och badplats. Maten är vegetarisk/vegansk.

Förväntade personliga konsekvenser av planteringen kan vara böter eller kort fängelsestraff samt eventuellt skadestånd. Vid fängelsestraff får du enligt svensk lag automatiskt ledigt från ditt jobb utan att semesterdagar dras. Arbetsgivaren får inte heller avskeda dig pga detta.

 

Arrangörer

Kristna Freds Göteborg, Kristna Freds Smeder, motståndskommuniteten Fikonträdet – Svenska Freds Göteborg, Speak Civil olydnad & Ickevåld

                 

För anmälan eller frågor

vinfikonplantering2007 @ gmail.com

Eller ring Jonas på 0735-97 09 58. Anmälan senast 1 juli.

Ange adress, telefon, email, och ev mat och boendeönskemål.

 

Överför samtidigt anmälningsavgiften till bankkonto: 9020 41 413 99 (9020 är clearingnummret), bank: Länsförsäkringar. Märk med ditt namn.

Anmälningsavgiften är till självkostnadspris och är 1200:- för arbetande, och 900:- för studenter, arbetslösa och pensionärer. Det inkluderar boende och mat för sex dagar, samt aktionskostnader. Du får dessutom rabatt om du är med i förarbetet. Hör av dig!

 

Schema

Samling och frukost i Rosa Huset: Kl. 9:00, lördag 4 augusti 2007

Ickevåldsträning & formande av vängrupper: Lördag 4 augusti & söndag 5 augusti.

Under dagarna kommer vi också att ha tid till reflektion, bad, naturskön vandring.

Stöd och rättegångsplanering: Torsdag 9 augusti.

Avslutning: Kl. 16:00, Torsdag 9/8 5 augusti. 

                                     

 Editor: Treena Lenthall, Web slave: Per Herngren

 

  ]]>Bli aktiv!