Beställ kurs i civilkurage & konflikthantering till er organisation

* Hur bryter vi tystnadskulturen och övar civilkurage?
* Hur tar organisationen sitt ansvar för metoo-berättelserna om övergrepp och trakasserier?
* Hur tränar gruppen metoder för att både ingripa och stödja varandra?

Föredrag och information räcker inte för konflikthantering. Det är dags för nästa steg: praktiskt öva metoder för att ingripa.

Beställ behovsanpassad utbildning i konflikthantering, civilkurage och jämlikare samarbete till organisationen eller arbetsgruppen.

Öva färdigheter i att ingripa

Deltagarna tränar ett brett spektrum av metoder för att bygga upp omsorgsfullt och kreativt samarbete. De lär sig metoder för beslut, konstruktiv problemlösning samt proaktiva metoder för att ingripa vid olika former av övergrepp eller konflikter. Träning varvas med teori.

Kursen tar utifrån behov upp hur gruppen ingriper snabbt och konstruktivt vid exempelvis baktaleri, mobbning, härskartekniker, rasism, sexism och sexuella trakasserier. Kurserna bygger på metoder från främst proaktivt och performativt konfliktingripande

Kontakta oss för analys av behov och offert.

Mejl: konfliktingripande (snabel-a) gmail.com
Eller kontakta kursledaren direkt:
per(snabel-a)herngren.com
Mobil: 070-88 77 211

Kursform

Övningar varvas med teori. Utifrån organisationens önskemål och behov övar deltagarna olika metoder för att ingripa i situationer. Varje deltagare får personlig och konstruktiv analys kontinuerligt under kursen. Fokus är på samarbete snarare än enskilda ingripanden.

Genom att öva i mindre grupper sätter sig kunskapen i kroppen och i gruppen. Att bara lyssna på föredrag och bli medveten om övergrepp och härskartekniker leder gärna till frustration och hopplöshet i organisationen. För att färdigheterna verkligen ska sätta sig och bli konstruktiva tränar vi i grupper på 6-8 deltagare åt gången.

Medarbetarskap & civilkurage

Per Herngren samarbetar med Ingrip och Deploy AB för kombinerade kurser kring medarbetarskap, civilkurage och konflikthantering. Han samarbetar också med folkbildnings- och studieförbundet Sensus.

 


Länkar

* Läs om Per Herngren
*
Öppna konflikthanteringskurser om olika teman
* Läs om Performativt Konfliktingripande .

* Läs om konflikthantering
* CV för Per Herngren

Kontakt
Beställ kostnadsförslag


Kursledare
Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Och han har gett ut tio böcker på fyra språk.


Per har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika. Se Pers CV.


Per, Jens och Frida leder 44 träningar i civilkurage för Vattenfall 2018.


2017 håller Per Herngren träning för EU-representanter från hela Europa om hur ickevåldsträning etableras i skolor.


Läs mer på Pers CV
Kontakt

 

Kommentera gärna