Antidemokratiskt konsensus

Det finns en form av konsensus med sekteristiska drag som etablerat sig inom vissa alternativ- och ickevåldsgrupper. Det är konsensus när veto uttalat eller outtalat är ovälkommet, när det ses som negativt för gruppen. Inom traditionell omröstning anses det positivt och demokratiskt att utöva sin individuella makt att rösta. Motsvarigheten inom konsensus-demokrati är möjligheten att lägga in veto mot ett beslut. Om veto uppfattas negativt motverkas den enda formella makt individen har. Då motverkas också demokratin. Ifall en grupp upptäcker att veto uppfattas som negativt bör den gå över till omröstning tills maktproblemet är åtgärdat. Annars blir demokratin satt ur spel.

Indikationer på att veto uppfattas negativt i gruppen: Suckar och stön, menande blickar. Och kommentarer som:

”Måste du skapa en konflikt.”
”Vi ska väl inte behöva gå så långt.”
”Du tvingar dej till …”…

Per Herngren
2000, version 0.21

 
Demokrati med konsensus

Konsensus är en beslutsform där deltagarna har vetorätt. Veto kallas blockera. Konsensus används i flera motstånds- och ickevåldsgrupper för att lösa problem kreativt och effektivt, för att stärka minoriteter och för att stärka organisationens demokrati.

Kurser och texter kring demokrati, mötestekniker och konflikthantering

Start
Meny
Makttekniker

Gå helgkurs: Ingripa i makt
Vänstern förandligar politiken
Kotterier hot mot folkrörelser
Folkrörelse blir oligarki
.
Makthavare finns ej: Erich Fromm
Kamp mot publik
Makttvilling
.
Mikrobestraffning härskar över härskarteknik
100 härskartekniker
Lyckan styr – härskartekniker
Lycka som maktteknik
Individualiserad jämlikhet en härskarteknik
Privilegierade kamouflerar makt & befrielse
Klimatångest som passiviseringsteknik
Vithetstekniker i antirasism
.
Samtidsslaveri hindrar politisk förändring
‘Upptagen’ som flykt från befrielse: Fromm
Aktivism flyr in i acceleration
Information hindrar tänkande: Erich Fromm
.
När rättigheter legitimerar makt
Erkännandepolitik skapar gäster
.
Gentrifiering radikala tränger bort underklass
Religion är folkets opium
.
Sekttekniker i radikala grupper
Handbok i sekterism
Dogmer
.
Antalet bestämmer gruppens möjligheter
Antidemokratiskt konsensus
Visuella mobbtekniker i möten
.
Snällhet skapar klyftor
Snällhet producerar aristokrati
Trygghet dras mot vithet och medelklass
Trygga rum & triggervarning: Halberstam
.
Ledarfixering
Skicklig inkompetens på ledarkurser
.
Falska frågor
Maktkritik som ny maktteknik
.
Foucault – makt och disciplin
Panoptikon-övervakning ökar
Lagen existerar genom lydnad
Korruption
.
Kommersialism: från Jesus till regnskog
.
Feminism & queer
Texter om rasism och våld
Texter om civil olydnad
Makt på blogg
Postkolonialt på blogg

Blogg

English

Kurdish, Polish, Arabic, Spanish, Dutch

Kommentera gärna