Ernesto Laclau

Ernesto Laclau

Det här är en läsning av ett urval av Ernesto Laclaus senare texter. Hans texter är svåra att förstå. Han skriver bra. Men han skriver extremt komprimerat. Laclau är inspirerad av Gramsci, Saussure och Derrida. Av Gramsci tar han hegemonibegreppet. Saussures uppdelning av tecken i att syfta och det som åsyftas är logiken i flera …

Ernesto Laclau Läs mer »

Intolerans mot intolerans

Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen