Ärkebiskopen och Lars Adaktusson

Ärkebiskopen K G Hammar och moderatledaren Bo Lundgren var i söndags kväll inbjudna till Adaktussons Agenda om deras inställning till ett krig mot Irak. I slutskedet ifrågasatte Adaktusson Hammars mycket starka nej till kriget som lösning på Irakkrisen med hänvisning till alla de 7 millionerna medlemmarna i Svenska kyrkan där många uppenbarligen inte delar Hammars ståndpunkt. Det bekräftades av en av dess medlemmar, Lundgren.

För mig var det beklämmande att höra Adaktussons reprimand till Hammar. Inte därför att Hammar ifrågasätts. Det måste ske av oss som kristna ledare. Men i detta fall p g a Adaktussons uppenbara utgångspunkt. Hammar skulle vara tjänstemannen som skulle stå för det som medlemmarna kunde dela. Hammar och andra kyrkliga ledare världen över som nu i kraftiga ordalag ifrågasätter krigshetsen – inte minst National Council of Churches i USA – skall ”hålla käft”. De skall inte inta etiska ståndpunkter grundade i deras tro. De skall lyssna in vad medlemmarna tycker och därefter tydligen inte ha något att säga. Är detta den roll som Kristi kyrkas ansvariga ledare skall gå in i?

Mina tankar går till Hammars lärofader Luther. Han borde naturligtvis ha frågat sina församlingsbor innan han spikade upp sina teser. Till Martin Luther King som borde kollat läget innan han i kraftiga ordalag brännmärkte USA:s Vietnamkrig. Till den tyske kyrkoledaren Dietrich Bonhoeffer som inte hade förstånd att tiga inför Hitlers övergrepp – vilket han fått göra om han lyssnat in det tyska kyrkfolket – och därför avrättades.

Biskoparna i Svenska kyrkan uttalade sig för en tid sedan om ekonomismen. De borde ju enligt Adaktussons modell först satt sig ner t ex tillsammans med de partiledare som hör hemma inom kyrkan och lyssnat. Visserligen hade ju biskoparna sedan inte haft något att säga. Men de hade ju då sluppit kritiken från politiker och ekonomer.

Är det så vi vill att Kristi kyrka skall agera? Från min sida ett klart nej. Den dag Hammar och övriga kyrkliga ledare tystas i sin profetiska roll är kyrkan inte längre Kristi kyrka.

Leif Herngren, pastor i Svenska Missionsförbundet, numera Equmeniakyrkan

Lämna ett svar

Rulla till toppen