Kurser 2024 i konflikthantering, ickevåld & civilkurage

INTENSIVKURSER MED PER HERNGREN
Om att tillsammans leva det samhälle vi vill ha

Träna ickevåld och civil olydnad

Hopp & Motstånd 6-11 augusti 2024

Vi övar konstruktiv civil olydnad utan protest och nej-sägande. Hur används civil olydnad för att ersätta och tränga undan krig, förtryck och destruktivitet? Hur bygger vi det samhälle vi vill leva med civil olydnad? Hur omvandlar civil olydnad gripande, förhör, rättegångar och fängelse till befrielse?

Vi övar på att performativt ingripa i våld, destruktivitet och förtryck utan att använda blockader och protester. Performativ är när det slutgiltiga målet förverkligas under aktionen. Kursen tar även upp metoder för feministiska mötestekniker, samt vardagliga metoder för att ingripa vid rasifiering, homofobi och sexism. Syftet är att performativt genomföra demokrati och jämlikhet istället för att reducera sig till hinder mot förtryck.

Träningen sker i formen av ett samarbete mellan de tre kurserna Civil olydnad, Lär dig leda övningar och Civilmotstånd vid krig.

Info om kursen på Hopp & Motstånd

Mer om Hopp & Motstånd

Civilmotstånd i krig och förtryck

Hopp & Motstånd 6-11 augusti 2024

Vi övar konstruktivt civilmotstånd som tränger undan fiendskap. Hur används civilmotstånd för att ersätta och tränga undan krig och förtryck? Hur förverkligas omsorg och fred mitt i ett krig? Hur bygger vi det samhälle vi vill leva under en ockupation eller odemokratisk regering? Hur producerar civilmotstånd befrielse och ickevåld under förtryck?

Vi övar på att performativt ingripa i våld, krig och förtryck utan att producera fiendskap styrkemätning. Performativ är när det slutgiltiga målet förverkligas under aktionen. Kursen tar även upp metoder för demokratiska mötestekniker under krig och diktatur, och deltagarna övar olika metoder för att ingripa vid våld och förtryck. Syftet är att performativt genomföra demokrati och jämlikhet istället för att reducera sig till hinder mot krig eller diktatur.

Träningen sker i formen av ett samarbete mellan de tre kurserna Civil olydnad, Lär dig leda övningar och Civilmotstånd vid krig.

Info om kursen på Hopp & Motstånd

Mer om Hopp & Motstånd

Träning för tränare i ickevåld

Hopp & Motstånd 6-11 augusti 2024

Vi lär oss att tillsammans leda övningar i ickevåld, civilkurage, civil olydnad och feministiska mötestekniker. För att kunna välja denna kurs behöver man tidigare ha gått kurser i ickevåldsträning på Hopp & Motstånd.

Övningarna kan handla om allt från samhällsomvandling, till att tränga bort krig och klimat destruktivitet, eller ingripa i vardagen vid härskartekniker, rasifiering, sexism och mobbning. Vi övar oss också på att lära ut feministiska mötestekniker.

Vi fokuserar på att med ickevåld kreativt och jämlikt leva det samhälle vi vill ha. Därför tränar vi oss på att träna andra i att performativt ingripa i våld och förtryck utan att ramla in i negativitet, utan blockader och protester. Performativ är när det slutgiltiga målet förverkligas under aktionen.

Träningen sker i formen av ett samarbete mellan de tre kurserna Civil olydnad, Lär dig leda övningar och Civilmotstånd vid krig.

Info om kursen på Hopp & Motstånd

Mer om Hopp & Motstånd

Helgkurs: Öva samarbete och att med omsorg ingripa i konflikter

Konflikthantering, civilkurage och ömsesidigt stöd

Lördag-söndag 16-17 november 2024 i Göteborg

Anmälan till studieförbundet Sensus

Nytt lägre pris 1400 kr

Hur ingriper vi med omsorg och konstruktivt i ett tidigt skede vid konflikter och övergrepp? Hur kan vi leva jämlikhet och ickevåld i vår vardag? Hur övar vi metoder för att ingripa effektivt och samtidigt ge stöd? Hur bygger vi former för jämlikare samarbete? Under kursen övar vi dessutom jämlikare mötes- och dialogtekniker med metoder från feministiska demokratiformer.

Denna kurs har ett bredare innehåll än den mer specialiserade tvådagarskursen som går på våren med Per Herngren. De båda kurserna innehåller olika teori och övningar och kompletterar därför varandra. De är oberoende av varandra, och du är mycket välkommen att delta på ena eller båda kurserna.

Kursens metod: Deltagarna övar ett spektrum av metoder för effektivare och jämlikare samarbete, dialog och civilkurage. Kursen ger praktiska metoder för att ingripa omsorgsfullt vid konflikter och övergrepp.

Detta är en professionell konflikthanteringskurs som är öppen både för de som vill fortbilda sig och för de som vill börja lära sig civilkurage och konflikthantering. De som tidigare gått kurs för Per Herngren får under en del av kursen möjlighet att lära sig leda övningar.

Kursen använder metoder från Performativ konflikthantering, Vardagens civilkurage samt ickevåld i tradition från Gandhi. Performativ är handlingar som uppnår målet när handlingen är genomförd, exempelvis handlingar som faktiskt genomför jämlikhet och omsorg. Målet skjuts inte på framtiden. Kursen innehåller inga Aha!-övningar eller värderingsövningar. Istället övas metoderna på mer realistiska situationer.

Kursledare: Per Herngren har gett ut fjorton böcker på fyra språk. Han fick Göteborgs fredspris 2022. Tidigare blev han utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Per är dessutom utvald av War Resisters International till en av världens mest erfarna ickevåldstränare. Han har utbildat i samarbets- och beslutstekniker sedan 1985. Och han har lett kurser i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika.

Kurspriset är sänkt tack vare samarbete med Chalmers. Bakom kursen står studieförbundet Sensus, Vardagens civilkurage, Svenska Freds Göteborg, Fikonträdet, Hopp & Motstånd, Rosa huset och Mariakyrkan.

Anmälan och praktisk information

Tid: 10.00-17.00 både lördag och söndag.
Plats: Chalmers, Hammarkulletorget 62B, vån 7, Hållplats “Hammarkullen”, Göteborg. Ring 070-88 77 211 för att släppas in.
Pris: 1400 kr inkl kaffe och fika. (Sänkt pris tack till Chalmers).
Anmälan: Studieförbundet Sensus.
Kontakt: Sensus: Kikki Mårtensson, Telefon: 031-708 3944, kikki.martensson@sensus.se
Kursledare: Per Herngren 070-8877211, https://ickevald.net/perherngren/
Boende: Centrala hotell och vandrarhem i Göteborg ligger 15-30 minuter med spårvagn till kurslokalen.

Beställ kurs till er organisation med
Per Herngren
Kontakt

Per Herngren Fotograf: Sofie Sigrinn Licens: Creative Common

VÄLKOMMEN PÅ KURS 2024

Träna civil olydnad
Hopp & Motstånd
nära Lysekil med badsemester
tisdag-söndag
6-11 augusti 2024

Civilmotstånd i krig och förtryck
Hopp & Motstånd
nära Lysekil med badsemester
tisdag-söndag
6-11 augusti 2024

Träning för tränare i ickevåld
på Hopp & Motstånd
nära Lysekil med badsemester
tisdag-söndag
6-11 augusti 2024

Konflikthantering, civilkurage och ömsesidigt stöd

Helgkurs i att öva samarbete och att med omsorg ingripa i konflikter
lördag-söndag
16-17 november 2024

Alternativt beställ kurs utifrån organisationens behov


Sensus

Kurserna drivs av folkbildningsförbundet Sensus, Vardagens civilkurage, Rosa Huset, Mariakyrkan, Fikonträdet, Svenska Freds Göteborg och Per Herngren.

Öva på att ingripa i mobbning - träna civilkurage, ickevåld & konflikthantering
Klicka för att se övning i att ingripa vid mobbning (10 min, Youtube)

KURSLEDAREN

Per Herngren har gett ut fjorton böcker på fyra språk. Han är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Förutom Europa har Per lett träning i ickevåld, konflikthantering och civilkurage i både demokratier och diktaturer i Centralasien, Mellanöstern och Sydamerika. War Resisters International utvalde Per till en av världens mest erfarna ickevåldstränare.

Läs mer på Pers CV.

KONTAKT

Mejl: konfliktingripande (snabel-a) gmail.com
per.herngren (snabel-a) gmail.com

Mobil 070-88 77 211
+46708877211

Twitter: @PerHerngren

Per Herngren
Sandeslätt 54
SE-424 36 Angered

Facebook: Gå med i Träning i konflikthantering på Facebook
Där får du fortlöpande inbjudningar och aktuella artiklar.

BOKA KURS TILL ARBETSPLATS

Beställ kurs till er organisation

Per Herngren tränar ickevåld med ungdoms- och scoutledare i Lövgärdet 6 februari 2024.
Per Herngren tränar ickevåld med ungdoms- och scoutledare i Lövgärdet 6 februari 2024.
Med Vardagens civilkurage och Klimatprata tränar Per Herngren civilkurage, Jönköping 2020.

Tränarna i civilkurage och ickevåld IdaLisa, Anna och Per tillsammans med organisatörer från Novi Ritm, Kirgizistan.
I södra Kirgizistan 2019 håller IdaLisa, Anna och Per träning i civilkurage, ickevåld och jämlikare demokrati för Novi Ritm, Centralasiengrupperna och Vardagens civilkurage.

Tränarna i civilkurage Per, Jens och Frida för kurserna på Vattenfall
Per, Jens och Frida leder 44 träningar i civilkurage för Vattenfall 2018.

EU representanter på Per Herngrens träning i ickevåld.
För EU-representanter från hela Europa visar Per Herngren 2017 hur ickevåldsträning kan etableras som kontinuerlig verksamhet i skolor.

Per Herngren med deltagare från Hebron.
2019 håller Per Herngren ickevåldsträning med palestinier från bl a Hebron.

Samuel och Per med deltagare på kurs i feministiska mötestekniker.
Samuel och Per tränar feministiska mötestekniker och civilkurage med förbundet Unga hörselskadade 2019.

Beställ en kurs i konflikthantering för er organisation, arbetslag eller team

Deltagarna tränar ett spektrum av tekniker för att arbeta kreativt i team. De lär sig metoder för beslut, konstruktiv problemlösning samt proaktiva metoder för att ingripa vid olika former av konflikter. Kursen tar utifrån organisationens behov upp hur gruppen ingriper snabbt och konstruktivt vid baktaleri, mobbning, härskartekniker, rasism, sexism och sexuella trakasserier. Kurserna bygger på metoder från främst Proaktivt och Performativt Konfliktingripande.

Beställ behovsanpassad utbildning i konflikthantering, beslutstekniker, civilkurage och teamarbete.

Kursledare Per Herngren har gett ut fjorton böcker på fyra språk. Han är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige och har lett kurser i Europa, i Syd- och Nordamerika samt i Mellanöstern. Läs mer om Per Herngren.

Kontakta oss för analys av behov och offert:

Mejl: per.herngren(snabel-a)gmail.com
Mejl: konfliktingripande(snabel-a)gmail.com
Mobil: 070-88 77 211

Kursform

Under en ’vanlig’ kurs övar deltagarna olika metoder och situationer i grupper på max åtta. Misstag och tips diskuteras mellan varje övning. Varje deltagare får personlig och konstruktiv analys kontinuerligt under kursen. Övningar varvas med teori.

Läs mer om Proaktivt Konfliktingripande och kursernas innehåll.

Teori om konflikthantering

CV för Per Herngren

3 reaktioner på ”Kurser 2024 i konflikthantering, ickevåld & civilkurage”

  1. Jacob Schönning

    Hej Per! Jag är intresserad av att gå kurs med dig i vår eller höst 🙂 Kommer du hålla i grundkurser i ickevåld framöver(kanske i Hammarkullen?) och när i så fall kommer datumen upp här? 🙂

    1. Hej Jacob! Du är mycket välkommen på kurs! Just nu råkar det vara omstrukturering av kurserna på studieförbundet Sensus. Men förhoppningsvis är det klart snart och i så fall borde kurserna finnas utlagda i februari eller mars, 2019?

Bli kreativ med texten och dela funderingar!