Textsamlingar om olika ämnen

Texterna är uppdelade efter ämne eller tänkare

bibliotek, hyllor
 • Texter om sekterism

  Enhet ses inte som enfald utan som styrka.

 • Texter om singularitet

  Singulariteter återskapar sig i dynamisk ömsesidighet vilket frigör dem från central styrning och kontroll.

 • Texter om sårbarhetspolitik

  Sårbarhet och ömsesidigt beroende bygger samarbete vilket möjliggör samhällen.

 • Texter om revolution

  Revolution är att återvända till en annan ordning för att finslipa och träna, reformera och experimentera.

 • Texter om rekursiv

  Rekursiv förminskar visionen tills den kan förverkligas. Igen och igen …

 • Texter om att regera

  Ta gemensamma beslut är att regera

 • Texter om realism

  Realismens frestelse är att representera det verkliga och på så sätt undvika att bli verklighet

 • Texter om rättigheter

  Rättigheter skyddar i en gemenskap gentemot gemenskapen

 • Texter om rasifiering

  Rasifiera är handlingar som särskiljer, överordnar och underordnar människor med hjälp av utseende, nationalitet eller kultur.

 • Texter om queer

  Queer onormaliserar, onaturaliserar genom att intervenera i en ordning

 • Texter om puls

  Ömsesidig förstärkning mellan dåtid, nutid och framtid skapas genom övning i att sätta pulsen

 • Texter om protest

  De vi vänder oss emot placerar vi i centrum

 • Texter om det postpolitiska

  När reformer och revolutioner ersätts med administrativa justeringar överges det politiska

 • Texter om politisk individualism

  Normen om det individuella ansvaret skapar självupptagenhet med sin egen duktighet. 

 • Texter om plogbillsaktioner

  Plogbillsaktion är att med hammare börja smida om ett vapen till något som är till godo

 • Texter om performativ

  Performativ är handlingar som förverkligar och genomför

 • Texter om påverkanspolitik

  Samverka eller påverka

 • Texter om organisation

  Jämlikt samarbete bryter sig ur individuell duktighet

 • Texter om negation, att vara emot

  Moderna stater behöver, enligt Hegel, opposition för att utvecklas och producera makt.

 • Texter om nationalism

  Slaka flaggor normaliserar nationalismen. Viftande flaggor stör normaliseringen.

 • Texter om resonans

  Återkommande aktioner och verksamheter kan hamna i resonans. Då förstärker de varandra.

 • Kurser som kan beställas

  Övningar varvas med teori under Per Herngrens kurser. Utifrån organisationens önskemål och behov övar deltagarna ett spektrum av metoder för att ingripa. Det finns inga enkla fix eller trestegs-modeller. Istället bygger kurserna upp en mångfald av färdigheter hos både grupp och deltagare. Praktisk information om kurserna

 • Texter om Martin Luther King

  ”we cannot believe, or we cannot go with the idea that the end justifies the means because the end is pre-existent in the means.” Martin Luther King, 1961

 • Texter om motstånd

  Förverkligande behöver motståndskraft för att fortsätta förverkliga

 • Texter om mötestekniker

  Möten är som att spela fotboll tillsammans, teknikerna sätter sig i gruppen. Och deltagarna behöver dessutom finslipa, träna och uppfinna nya demokratitekniker.

Bli kreativ med texten och dela funderingar!