Beställ kurs i civilkurage & konflikthantering

Hur övar gruppen metoder för att både ingripa vid konflikter och omsorgsfullt stödja varandra? Vilka metoder skapar både jämlikhet och effektivitet? Hur motverkas tröghet i organisationen?

Beställ utbildning i konflikthantering, civilkurage och jämlikare samarbete till organisationen eller arbetsgruppen. Kurserna kan dessutom varvas med handledning. Innehållet anpassas efter gruppens resurser och behov. Även Zoom-kurser erbjuds.

Utbildningen praktiserar relevant vetenskap. I kurssamarbetet har vi upphandlingsavtal med flera kommuner.

Öva färdigheter i att ingripa

Metoderna som tränas under kurserna är utformade för att bygga ett mer innovativt och effektivare samarbete samt motverka funktionell dumhet, skicklig inkompetens och intränad oförmåga på arbetsplatsen. Exempelvis verktyg för blackboxing motverkar överbelastning med information och kommunikation.

Deltagarna lär sig ett spektrum av metoder för beslut och konstruktiv problemlösning. Dessutom övas performativa metoder för att ingripa vid olika former av härskartekniker, övergrepp eller konflikter.


Kontakta oss för analys av behov och kostnadsförslag.

Mejl: per.herngren(snabel-a)gmail.com
konfliktingripande(snabel-a)gmail.com
Mobil: 070-88 77 211


Kursform

  • Hur kan vi konstruktivt ingripa vid baktaleri och mobbning? Och hur tränar vi oss på att ingripa vid härskartekniker, rasifiering, diskriminering och sexuella trakasserier?

Övningar varvas med teori. Utifrån organisationens önskemål och behov övar deltagarna olika metoder för att ingripa i situationer. Det finns inga enkla fix eller trestegs-modeller. Istället bygger kursen upp en mångfald av färdigheter hos både grupp och deltagare.

Varje deltagare får personlig och konstruktiv analys kontinuerligt under kursen. Fokus är på samarbete snarare än enskild duktighet. Kurserna bygger på metoder från främst proaktivt och performativt konfliktingripande.

Föredrag och information räcker inte för konflikthantering. Att bara lyssna och bli medveten om övergrepp och härskartekniker leder gärna till frustration och hopplöshet i gruppen. Ensidigt fokus på föredrag riskerar till och med att skapa en intränad oförmåga i att ingripa. Det är dags för nästa steg: att praktiskt öva. Precis som att lära sig dans eller sport kräver konflikthantering och civilkurage övning.

Genom att bredda färdigheter fastnar inte arbetsgruppen i den enkla modellen eller lösningen. Det ger gruppen verktyg för att bli mer effektiv och innovativ.

För att färdigheterna verkligen ska sätta sig i kroppen och gruppen tränar vi främst i grupper på 6-8 deltagare åt gången. För större organisationer är det både möjligt att ha parallella kurser med flera tränare, eller flera kurser efter varandra med samma kursledare. Även Zoom-kurser erbjuds.

 


Vetenskap som kurserna använder

Kurserna i civilkurage och konflikthantering använder främst följande forskning (klicka för att läsa mer):

Forskning kring organisation och konflikthantering: funktionell dumhet, skicklig inkompetens, ickelinjär utveckling, rekursivt systemskifte, systemteori, styrmodeller, platt ontologi, skillnad genom repetition, Gilles Deleuze, Bruno Latour.

Queerfeministisk forskning: performativt förverkligande, ledarskap, Judith Butler, Sara Ahmed.

Forskning om makt och härskartekniker: mobbning, rasifiering, individualism.


Några begrepp

  • Performativ är att låta mål och medel bli ett, istället för att gruppen skjuter målet på framtiden. Performativ är handlingar som genomför visionen.
  • Proaktiv arbetar direkt med lösningar istället för att skjuta dem på framtiden. Proaktiva metoder hjälper deltagare att ta sig ur reaktiva reflexer och beteenden.
  • Blackboxing är metoder som hindrar grupper, medarbetare och organisation från att bli överbelastad med kommunikation och information.

Samarbete kring kurser

Per Herngren samarbetar med flera parter kring konflikthantering, civilkurage, ickevåld och medarbetarskap. Det gör det möjligt att åta sig omfattande utbildningsuppdrag för hundratals medarbetare.

Upphandlingsavtal finns med flera kommuner i vårt utbildningssamarbete, exempelvis med Göteborg, Orust, Tjörn, Stenungssund, Kungälv och Härryda. Kontakta oss före mer information.

Vardagens civilkurage är en organisation som är inriktad på träning i att ingripa. Från när organisationen startade har Per deltagit i utvecklingen av träningsmetoder.

Centralasiengrupperna anlitar Per för träning i civilkurage och ickevåld i Kirgizistan. Samt även för träning av demokratiaktivister från andra länder i Centralasien.

Jämlika och Civilkurage på jobbet är två utbildningsföretag som anlitar Per Herngren, Frida Ekerlund och Jens Molander för att hålla kurser i civilkurage och proaktiv konflikthantering för arbetslag, chefer och arbetsplatser.

Medarbetarskap arbetar Per Herngren kring tillsammans med Deploy AB för kombinerade kurser kring medarbetarskap, civilkurage och konflikthantering.

Studieförbundet Sensus samarbetar med Per kring öppna, offentliga kurser i civilkurage och konflikthantering.

 


 

Länkar om konflikthantering och kursledaren

Kontakt
Beställ kostnadsförslag


Kursledare
Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Och han har publicerat tretton böcker på fyra språk.

Per Herngren
Kursledare Per Herngren

Per har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika. War Resisters International utvalde Per till en av världens mest erfarna ickevåldstränare.

Se mer i Per Herngrens CV.


 

Klicka för att se övning i att ingripa vid mobbning (10 min, Youtube)

 

Tillsammans med Vardagens civilkurage och Klimatprata tränar Per Herngren civilkurage och klimatdialoger, Jönköping september 2020.


 

Tränarna i civilkurage och ickevåld IdaLisa, Anna och Per tillsammans med organisatörer från Novi Ritm, Kirgizistan.

I södra Kirgizistan 2019 håller IdaLisa, Anna och Per träning i civilkurage, ickevåld och jämlikare demokrati för Novi Ritm, Centralasiengrupperna och Vardagens civilkurage.


 

Tränarna i civilkurage Per, Jens och Frida för kurserna på Vattenfall

Per, Jens och Frida leder 44 träningar i civilkurage för Vattenfall 2018.


EU representanter på Per Herngrens träning i ickevåld.

För EU-representanter från hela Europa visar Per Herngren 2017 hur ickevåldsträning kan etableras som kontinuerlig verksamhet i skolor.

 


Per Herngren med deltagare från Hebron.

2019 håller Per Herngren ickevåldsträning med palestinier från bl a Hebron.


Samuel och Per med deltagare på kurs i feministiska mötestekniker.

Samuel och Per tränar feministiska mötestekniker och civilkurage med förbundet Unga hörselskadade 2019.


Läs mer på Pers CV
Kontakt

 

Introducerande texter om konflikthantering

 

Bli kreativ med texten och dela idéer!