Beställ kurs i civilkurage & konflikthantering till er organisation

* Hur övar arbetsgruppen metoder för att både ingripa vid konflikter och stödja varandra?
* Hur kan träning i att ingripa bryta passivitet och tystnadskultur? Och göra samarbetet effektivare!
* Hur kan övning i civilkurage hjälpa organisationen att ta omsorgsfullt ansvar för metoo-berättelserna om övergrepp och trakasserier?

Föredrag och information räcker inte för konflikthantering. Det riskerar till och med att skapa en intränad oförmåga i att ingripa. Det är dags för nästa steg efter föredrag och prat: att praktiskt öva olika metoder för att ingripa.

Beställ utbildning i konflikthantering, civilkurage och jämlikare samarbete till organisationen eller arbetsgruppen. Kurserna anpassas efter gruppens resurser och behov. Och utbildningen praktiserar relevant vetenskap.

Öva färdigheter i att ingripa

Deltagarna tränar ett spektrum av metoder för att bygga upp omsorgsfullt och kreativt samarbete. De lär sig metoder för beslut och konstruktiv problemlösning. Dessutom övas performativa metoder för att ingripa vid olika former av övergrepp eller konflikter. Performativ är att låta mål och medel bli ett, istället för att skjuta målet på framtiden. Under kurserna varvas träning med teori.

Kursen tar utifrån behov upp hur gruppen ingriper direkt och konstruktivt vid exempelvis baktaleri, mobbning, härskartekniker, rasifiering, sexism och sexuella trakasserier. Kurserna bygger på metoder från främst proaktivt och performativt konfliktingripande.

 

Kontakta oss för analys av behov och kostnadsförslag.

Mejl: konfliktingripande(snabel-a)gmail.com
Eller kontakta kursledaren direkt:
per(snabel-a)herngren.com
Mobil: 070-88 77 211

 

Kursform

Övningar varvas med teori. Utifrån organisationens önskemål och behov övar deltagarna olika metoder för att ingripa i situationer. Det finns inga enkla fix eller trestegs-modeller. Kursen bygger istället upp färdigheter hos både grupp och deltagare.

Varje deltagare får personlig och konstruktiv analys kontinuerligt under kursen. Fokus är på samarbete snarare än enskild duktighet.

Precis som att lära sig dans eller sport kräver konflikthantering övning. Genom att öva i mindre grupper sätter sig kunskapen i kroppen och i gruppen. Att bara lyssna på föredrag och bli medveten om övergrepp och härskartekniker leder gärna till frustration och hopplöshet i organisationen. För att färdigheterna verkligen ska sätta sig och bli konstruktiva tränar vi främst i grupper på 6-8 deltagare åt gången. För större organisationer är det både möjligt att ha parallella kurser med flera tränare, eller flera kurser efter varandra med samma kursledare.

Vetenskap som kurserna använder

Kurserna i civilkurage och konflikthantering använder främst följande forskning (klicka för att läsa mer):

Forskning kring organisation och konflikthantering: funktionell dumhet, skicklig inkompetens, ickelinjär utveckling, rekursivt systemskifte, systemteori, styrmodeller, platt ontologi, skillnad genom repetition, Gilles Deleuze, Bruno Latour.

Queerfeministisk forskning: performativt förverkligande, ledarskap, Judith Butler, Sara Ahmed.

Forskning om makt och härskartekniker: mobbning, rasifiering, individualism.

Samarbete kring kurser

Per Herngren samarbetar med flera parter kring konflikthantering, civilkurage, ickevåld och medarbetarskap. Det gör det möjligt att åta sig omfattande utbildningsuppdrag för hundratals medarbetare.

Vardagens civilkurage är en organisation som är inriktad på träning i att ingripa. Från när organisationen startade har Per deltagit i utvecklingen av träningsmetoder.

Civilkurage på jobbet är ett utbildningsföretag som anlitar Per Herngren, Frida Ekerlund och Jens Molander för att hålla kurser i civilkurage och proaktiv konflikthantering för arbetslag, chefer och arbetsplatser.

Medarbetarskap arbetar Per Herngren kring tillsammans med Deploy AB för kombinerade kurser kring medarbetarskap, civilkurage och konflikthantering.

Studieförbundet Sensus. Per samarbetar också med folkbildnings- och studieförbundet Sensus.

 


 

Länkar om konflikthantering och kursledaren

Kontakt
Beställ kostnadsförslag


Kursledare
Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Och han har gett ut tio böcker på fyra språk.

Bild på Per Herngren


Per har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika. War Resisters International utvalde Per till en av världens mest erfarna ickevåldstränare.

Se mer i Per Herngrens CV.


Tränarna i civilkurage och ickevåld IdaLisa, Anna och Per tillsammans med organisatörer från Novi Ritm, Kirgizistan.

I södra Kirgizistan 2019 håller IdaLisa, Anna och Per träning i civilkurage, ickevåld och jämlikare demokrati för Novi Ritm, Centralasiengrupperna och Vardagens civilkurage.


 

Tränarna i civilkurage Per, Jens och Frida för kurserna på Vattenfall

Per, Jens och Frida leder 44 träningar i civilkurage för Vattenfall 2018.


EU representanter på Per Herngrens träning i ickevåld.

För EU-representanter från hela Europa visar Per Herngren 2017 hur ickevåldsträning kan etableras som kontinuerlig verksamhet i skolor.


Per Herngren med deltagare från Hebron.

2019 håller Per Herngren ickevåldsträning med palestinier från bl a Hebron.


Samuel och Per med deltagare på kurs i feministiska mötestekniker.

Samuel och Per tränar feministiska mötestekniker och civilkurage med förbundet Unga hörselskadade 2019.


Läs mer på Pers CV
Kontakt

Introducerande texter om konflikthantering

 

Bli kreativ med texten och dela idéer!