Beställ kurs i civilkurage & konflikthantering till er organisation

Föredrag och information räcker inte för konflikthantering. Det är dags för nästa steg: praktiskt öva metoder för att ingripa.

* Hur tränar gruppen metoder för att både ingripa och stödja varandra?
* Hur bryter organisationen tystnadskultur och övar civilkurage?
* Hur tar organisationen ett omsorgsfullt ansvar för metoo-berättelserna om övergrepp och trakasserier?

Beställ utbildning i konflikthantering, civilkurage och jämlikare samarbete till organisationen eller arbetsgruppen. Kurserna anpassas efter gruppens behov.

Öva färdigheter i att ingripa

Deltagarna tränar ett spektrum av metoder för att bygga upp omsorgsfullt och kreativt samarbete. De lär sig metoder för beslut och konstruktiv problemlösning. Dessutom övas proaktiva metoder för att ingripa vid olika former av övergrepp eller konflikter. Träning varvas med teori.

Kursen tar utifrån behov upp hur gruppen ingriper snabbt och konstruktivt vid exempelvis baktaleri, mobbning, härskartekniker, rasism, sexism och sexuella trakasserier. Kurserna bygger på metoder från främst proaktivt och performativt konfliktingripande.

 

Kontakta oss för analys av behov och offert.

Mejl: konfliktingripande (snabel-a) gmail.com
Eller kontakta kursledaren direkt:
per(snabel-a)herngren.com
Mobil: 070-88 77 211

 

Kursform

Övningar varvas med teori. Utifrån organisationens önskemål och behov övar deltagarna olika metoder för att ingripa i situationer. Varje deltagare får personlig och konstruktiv analys kontinuerligt under kursen. Fokus är på samarbete snarare än enskilda ingripanden.

Genom att öva i mindre grupper sätter sig kunskapen i kroppen och i gruppen. Att bara lyssna på föredrag och bli medveten om övergrepp och härskartekniker leder gärna till frustration och hopplöshet i organisationen. För att färdigheterna verkligen ska sätta sig och bli konstruktiva tränar vi i grupper på 6-8 deltagare åt gången.

 

Samarbete kring kurser

Per Herngren samarbetar med flera parter kring konflikthantering, civilkurage, ickevåld och medarbetarskap. Det gör det möjligt att åta sig omfattande utbildningsuppdrag för hundratals medarbetare.

Civilkurage på jobbet är ett utbildningsföretag som anlitar Per Herngren, Frida Ekerlund och Jens Molander för att hålla kurser i civilkurage och proaktiv konflikthantering för arbetslag, chefer och arbetsplatser.

Vardagens civilkurage är en organisation som är inriktad på träning i att ingripa. Från när organisationen startade har Per deltagit i utvecklingen av träningsmetoder.

Medarbetarskap arbetar Per Herngren kring tillsammans med Deploy AB för kombinerade kurser kring medarbetarskap, civilkurage och konflikthantering.

Studieförbundet Sensus. Per samarbetar också med folkbildnings- och studieförbundet Sensus.

 


 

Länkar – mer konflikthantering och kursledaren

* Läs om Per Herngren
* Öppna konflikthanteringskurser om olika teman
* Läs om Performativt Konfliktingripande .

* Läs om konflikthantering
* CV för Per Herngren

Kontakt
Beställ kostnadsförslag


Kursledare
Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Och han har gett ut tio böcker på fyra språk.

Bild på Per Herngren


Per har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika. War Resisters International utvalde Per till en av världens mest erfarna ickevåldstränare.

Se Pers CV.


Tränarna i civilkurage och ickevåld IdaLisa, Anna och Per tillsammans med organisatörer från Novi Ritm, Kirgizistan.

I södra Kirgizistan 2019 håller IdaLisa, Anna och Per träning i civilkurage, ickevåld och jämlikare demokrati för Novi Ritm, Centralasiengrupperna och Vardagens civilkurage.


 

Tränarna i civilkurage Per, Jens och Frida för kurserna på Vattenfall

Per, Jens och Frida leder 44 träningar i civilkurage för Vattenfall 2018.


EU representanter på Per Herngrens träning i ickevåld.

För EU-representanter från hela Europa visar Per Herngren 2017 hur ickevåldsträning kan etableras som kontinuerlig verksamhet i skolor.


Per Herngren med deltagare från Hebron.

2019 håller Per Herngren ickevåldsträning med palestinier från bl a Hebron.


Samuel och Per med deltagare på kurs i feministiska mötestekniker.

Samuel och Per tränar feministiska mötestekniker och civilkurage med förbundet Unga hörselskadade 2019.


Läs mer på Pers CV
Kontakt

 

Kommentera gärna