Billradion – podd & film om civil olydnad och ickevåld

Stimulering tränger bort det politiska – Berit Larsson om Byung-Chul Han i samtal med Per Herngren

Byung-Chul Han

Per Herngren pratar med Berit Larsson i poddavsnittet om hur fixering vid stimulans och positiv uppmuntran avpolitiserar och skapar trötthet.

Samtalet utgår från den tyske professorn Byung-Chul Hans samhällskritik i kapitlet ”Seendets pedagogik” i boken Trötthetssamhället.

Lyssna

I poddavsnittet jämför Berit Larsson Byung-Chul Hans kritik av positiv stimulans med Hannah Arendt och Emmanuel Levinas.

(37 minuter, publicerat 27 april 2024.)

REFERENS: Byung-Chul Han, ”Seendets pedagogik”, Trötthetssamhället, Ersatz, 2016.

Berit Larsson

Lyssna på din vanliga poddstation. Eller på Spotify:

Blockader blockerar befrielse – högläsning av Aina

Poddavsnittet är en kritik mot blockader. ”Det kanske största misstaget när civil olydnad spred sig över Europa och USA blev fixeringen vid blockader.”

Lyssna

”Blockader blockerar befrielse” läses på svenska av Aina Eleven Labs från New York.

Lyssna på din vanliga poddstation, eller Apple poddcast, eller på Spotify nedan:

Tvånget att vara sig själv, äkta och autentisk – Berit Larsson om Byung-Chul Han i samtal med Per Herngren

I det här poddavsnittet pratar Per med Berit Larsson om den tyske professorn Byung-Chul Han. Med hjälp av Byung-Chul Han undersöker Berit Larsson hur tvånget att vara äkta, autentisk och oss själva förvandlar oss till våra egna tyranner.

Lyssna

Vi tar själva på oss att kontrollera och övervaka oss själva. Detta görs samtidigt som främlingen och det främmande trängs undan och istället förvandlas till del av oss. Tillit trängs undan av trygghetsretorik. Maktteknikerna har förändrats genom bland annat radikal individualism och nyliberalism, menar Byung-Chul Han.

I poddavsnittet jämför Berit Larsson Byung-Chul Hans analys av makt med Hannah Arendt, Michel Foucault, Emmanuel Levinas, Immanuel Kant och Sigmund Freud.

Berit Larsson och Per Herngren samtalar om kapitlet ”The Terror of Authenticity” i boken The Expulsion of the Other. Författaren Byung-Chul Han är professor i filosofi i Tyskland och han växte upp i Sydkorea innan han kom till Tyskland som student.

(36 minuter, publicerat 4 juni 2022.)

Lyssna på anchor.fm eller på din vanliga poddstation. Eller på Spotify:

Bonnie Dahlström reder ut performativ civil olydnad i samtal med Per Herngren

Lyssna

Bonnie Dahlström, civilkuragetränare från Klimatprata, samtalar med Per Herngren om vad performativ innebär för civil olydnad, ickevåld och queerfeminism. Performativ är en handling som har genomfört sitt slutmål när den är slutförd. Mål och medel blir ett. (20 min, publicerat 22 april 2022.)

Lyssna på anchor.fm eller på din vanliga poddstation. Eller på Spotify:

Hur civil olydnad bryter sig ur protest – Om performativ samhällsförändring

Lyssna

Per Herngren föreläser på Göteborgs Universitet (22 februari 2021) om hur civil olydnad och ickevåld bryter sig ur protest och nej-sägande. Maria Clara Medina, School of Global Studies, är moderator under föreläsningen.

Herngren försöker på ett begripligt sätt förklara hur olika begrepp hjälper civil olydnad att bryta sig ur protest och nej-sägande. Poddavsnittet tar upp: performativ, rekursiv, postprotest, queer, platt ontologi, kontraintuitiv, rhizom, makthavare-ateism samt fetischism. De praktikanter och tänkare som bidrar till detta avsnitt är: Mohandas Gandhi, Henry David Thoreau, Rosa Parks, Friedrich Nietzsche, Gilles Deleuze, Judith Butler, Sara Ahmed, Michel Foucault och Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
(30 minuter, inspelat på Göteborgs Universitet, publicerat 24 mars 2021.)

Lyssna på anchor.fm eller på din vanliga poddstation. Eller på Spotify:

Hopp & Motstånds historia från 1987 till idag

Lyssna

Sofia Bergman från Front mot slaveri intervjuar Per Herngren om Hopp & Motstånds historia från 1987-2020. Hopp & Motstånd som pågår fortfarande skapades på åttiotalet för reflektion, omsorg och träning kring ickevåld, civil olydnad och civilkurage. Sedan 2018 återkommer Hopp & Motstånd i augusti varje år. Hopp & Motstånd är en mötesplats mellan olika organisationer som arbetar med träning och ickevåldsligt motstånd.
(46 minuter, Sofia Bergman spelade in intervjun på sin mobil. Publicerat 12 december 2020.)

Lyssna på anchor.fm eller på din vanliga poddstation. Eller på Spotify:

Militant moralism – från liberal individualism till aktivism

Lyssna

Hur militant moralism sprider sig från liberalism in i aktivism och även in i vänstern. Per Herngren fortsätter i det här poddavsnittet att analysera hur makt- och härskartekniker fungerar i grupper. Sista halvan av podden tar upp konstruktivt arbete som kan tränga undan militant moralism. (8 min, 18 oktober 2020)

Lyssna på anchor.fm eller på din vanliga poddstation. Eller på Spotify:

Skicklig inkompetens, funktionell dumhet och andra problem under träning i konflikthantering, ickevåld och civilkurage

Lyssna

Per Herngren föreläser om skicklig inkompetens, funktionell dumhet och andra problem som kan uppstå under kurser i konflikthantering, ickevåld och civilkurage. Föredraget hölls under en träning för tränare i konflikthantering och civilkurage under Hopp & Motstånd 8 augusti 2020. Deltagarna utbildar sig till att själv leda övningar och kurser.  Förutom Per så ledde Anna Johansson Dahl och Karin Utas Carlsson denna fortsättningskurs. Anna och Karin yttrar sig ett par gånger i podd-avsnittet.

Lyssna på anchor.fm eller på din vanliga poddstation. Eller på Spotify:

Postprotest – Hegel, Nietzsche & Gandhi – ickevåld och queer bryter sig ur negationen

Lyssna

Per Herngren föreläser på Göteborgs Universitet (25 februari 2020) om hur civil olydnad och ickevåld bryter sig ur protest och nej-sägande. I Gandhis ickevåld är mål och medel samma sak. Befrielse blir att förverkliga det samhälle vi vill ha snarare än att reducera sig till en negation av rådande ordning. Denna brytning med protest och nej-sägande kan kallas postprotest, att lämna protesten. (12 min)

Lyssna på anchor.fm eller på din vanliga poddstation. Eller på Spotify:

Ingripa när nån pratar för länge på ett möte

Lyssna

Övning i feministiska mötestekniker. Maktingripare och stämningsunderlättare ingriper när nån bara pratar på under ett möte (youtube 6 min 40s, inspelad 6 november 2019).

Ingripa när nån pratar för länge på ett möte - öva feministiska mötestekniker

Ingripa vid mobbning

Lyssna

Övning där två ingriper vid mobbning (youtube 10 min, inspelad 6 november 2019)

Öva på att ingripa i mobbning - träna civilkurage, ickevåld & konflikthantering

Introduktion till civil olydnad – historiska exempel samt teori om målet är medlet och makt

Lyssna

Introt till föreläsningen om ”Samhällsförändring och ickevåld som poesi”. Efter föreläsningen hölls några exempel på ickevåldsträning som laddas upp som egna avsnitt här på podden. Föreläsningen hölls 25 februari 2020 på Göteborgs Universitet av Per Herngren. (23 min)

Lyssna på anchor.fm eller på din vanliga poddstation. Eller på Spotify:

Civil olydnad utifrån Gandhi, queerfeminism, postprotest och plogbill

Lyssna

I filmen tar Per Herngren upp olika samband mellan civil olydnad, rekursiv, performativ, ickevåld och sårbarhetspolitik. Filmen avslutas med ickevåldsträning.

Är etablerade politiska föreställningar egentligen vidskepelse? Vad är makthavare-ateism? Är ”makthavare” en myt för att kamouflera makt?

Civil olydnad: från Gandhi till queerfeminism, postprotest och plogbill
Filmad av Vardagens civilkurage 17 januari 2016 på Underjorden Malmö och redigerad av Motståndskommuniteten Fikonträdet. (40 min)

Bokrelease för Mode & Motstånd

Lyssna

I filmen om bokreleasen för Mode & Motstånd berättar Per Herngren om dess innehåll, om civil olydnad och postprotest. Vad är rekursiv politik? Vad kan Gandhis ickevåld lära sig av kläddesign och mode? Hur tar vi oss ur containervärldsbilden?

Mode & Motstånd Dialoger om befrielse och civil olydnad, imitation och politik, författare Per Herngren och Otto von Busch, Korpens Bokförlag 2016 (film utlagd på Youtube 2016 06 21, 34 min)

Per Herngren bokrelease för Mode & Motstånd (2016 medförfattare Otto von Busch)

Kortfilm om kurser i feministiska mötestekniker och i att ingripa i härskartekniker

Lyssna

Kortfilm med Per Herngren om kurser i feministiska mötestekniker. Här är länk till aktuella öppna kurser där feministiska mötestekniker och ingripa i härskartekniker ingår. (filmare Torsten Sundberg Sensus, svenska, inspelat 2015, 2 min 28s)

Feministiska mötestekniker & ingripa i härskartekniker

Kortfilm om träning i jämlikare samarbete, ickevåld och performativt konfliktingripande

Lyssna

Kortfilm där Per Herngren berättar om kurser i konfliktingripande. Här är länk till aktuella öppna kurser i jämlikare samarbete och performativt konfliktingripande. (filmare Torsten Sundberg Sensus, svenska, inspelat 2015, 1 min 53s)

Jämlikare samarbete och konflikthantering

Plogbillsrörelsens historier – från USA till Europa

Lyssna

Per Herngren talar om plogbillsrörelsens historia och förändring från USA till Europa genom att berätta om olika plogbillsaktioner han deltagit i. Han berättar hur de startade en plogbillsrörelse i Europa i mitten på åttiotalet för att redan i slutet på åttiotalet nå juridiska genombrott. Han tar också upp grunden i civil olydnad och ickevåld.

Lägg märke till att efter föredragets används smågruppsdiskussion, inte storgruppsdiskussion, för att alla ska kunna samtala och konspirera. Staffan Brännström introducerar Per. (svenska, audio inspelat 1 mars 2011 Jämshögs Folkhögskola, 15 min 40s)

Funktioner under möten: underlättare, stämningsunderlättare, maktingripare, tidsunderlättare

Lyssna

Per Herngren föreläser om erfarenheter och misstag när olika grupper använder innovativa mötesfunktioner från feminism och ickevåld.

Mötesunderlättare, stämningsunderlättare, maktingripare och tidsunderlättare används ofta kreativt och effektivt, men han visar också hur funktionerna alltför ofta används destruktivt och hindrande snarare än underlättande. (svenska, inspelat 1 mars 2011 Jämshögs Folkhögskola, 7 min 30s)

The Plowshares Movement – A Chronology

Lyssna

This slide show presents a chronology of the plowshares actions from 1980 until 2010.

(Produced by Susan Crane and Sr Ardeth Platte OP from the Jonah House Community in Baltimore, USA, 2010, mp4, broadcasting on Billradion October 22, 2010.)

Celebrating Nuclear Resistance & Plowshares

Lyssna

A slide show with music celebrating 30 years of the Nuclear Resister, Nukewatch, and the Plowshares Movement. Prepared for the Resistance for a Nuclear Free Future gathering, July 3-5, 2010, at Maryville College, Tennessee. (Produced by Felice & Jack Cohen-Joppa, mp4, broadcasting on Billradion October 22, 2010.)

Plogbillsrättegång mot Ulla Røder och Per Herngren

Lyssna

1 april 2009 ställdes Ulla Røder och Per Herngren inför tingsrätten för att med var sin smideshammare ha avrustat en krigsradarkupol torsdagen 26 juni 2008. Två dagar innan, den 24 juni, hade de dessutom börjat avrusta Microwaves test-anläggning för krigsradar i Mölndal. Plogbillsgruppen som kallar sig Saab Microwave Blivande2 Plogbill planterade dessutom fikon inne på krigsfabriken. (inspelad 20090401, svenska, 56 min)

Högläsning av boken Fånge för Fred

Lyssna

Lyssna på avsnitt 1, avsnitt 2, avsnitt 3, avsnitt 4, avsnitt 5. (Boken är uppdelad i fem avsnitt.)

Fånge för fred
Läs ny upplaga av Fånge för fred 2021.

En högstadieklass i Rinkeby brevväxlade med Per Herngren under de femton månader han satt i fängelse för sin plogbillsaktion i USA. Brevväxlingen blev en bok. Och boken blev fem halvtimmes radioprogram som sändes av UR 1986. Per Herngren och högstadieeleverna läser högt från sina egna brev. (Gunilla Lundgren, Per Herngren, Fånge för Fred, Verbum, 1986, Saga Egmont 2021) (fem radioprogram, svenska, 5×25 min)

Lidande och civil olydnad

Lyssna

Maria Pia Lara, feminist och professor från Mexiko, föreläser om lidandet i motståndet. Hon utgår från Hannah Arendt och undersöker Mahatma Gandhi och Martin Luther King. Hon menar att civil olydnad verkar genom historieberättande snarare än genom aktionen eller information. Föredraget hölls under IAPh konferens 2004 om feminism och filosofi. (english, sänder 20040913, inspelad 20040618, insp/red PH, 53:24)

Motståndshistorier om Phil Berrigan

Lyssna

Vaka för Phil Berrigan 8 december 2002 dagen innan begravningen. Under ett par timmar berättar en rad medkämpar och medfångar historier från Phil Berrigans tid som motståndskämpe. Phil började använda ickevåldsmostånd 1965 och var med och grundade plogbillsrörelsen 1980. Han satt allt som allt 11 år i fängelse.

The wake for Phil Berrigan Dec 8 2002 (english, sending 040730, inspelad 021208, insp/red PH, 105)

Hur regeringar förstår omvärlden

Lyssna

President Harry S Truman förklarar varför USA bombade  Hiroshima.

Två decennier av civil olydnad vid Greenham Common

Lyssna

Mary berättar om kvinnofredslägret Greenham Common under Hope & Resistance i Oxford. Vid Greenham Common fanns de mest kända kvinnofredslägren. Där utvecklade och kombinerade kvinnorna nya former av  familj, kollektivt boende och civil olydnad. Mary valde att inte publicera efternamnet. (engelska, sändning 010107, workshop 000515 insp/red av PH, 31:20)

Anarkism, pacifism och kristendom

Lyssna

ReyLopez, pastor från Filipinerna boende i USA, samtalar om civil olydnad, ickevåld och anarkism (engelska, sändning 010107, intervju av Per Herngren 000514, 17:37)

Undergräv identitet – Without home

Lyssna

Edward Said, en av vår mest inflytelserika postkoloniala tänkare, undergräver identitet och nationalism under bokmässan i Göteborg (engelska, sändning 010107, föredrag 0000915insp/red av PH, 43:57)

Media går maktens ärenden

Lyssna

Edward Said diskuterar medias roll för att normalisera förtryck och makt utifrån en postkolonial kritik av makt och västerländsk hegemoni (engelska, sändning 010107, föredrag på Bokmässan Göteborg 000916, insp/red av PH, 45:21)

Vem är Edward Said?

Lyssna

Dan Josefsson introducerar en av vår tids mest inflytelserika postkoloniala tänkare: Edward Said, som blev känd genom sin bok Orientalism där han visar att Orienten är en uppfinning av västvärlden för att beteckna de andra. (svenska, sändn 010107, Bokmässan Göteborg 000916, insp/red av PH, 2:28)

Om att ge stöd till plogbillsfångar

Lyssna

Margret Eagan från Liverpool Catholic Worker var Ann-Britt Sternfelds fängelsestödperson. Hon reflekterar här över sina erfarenheter i att stödja en fredsfånge. Intervjun gjordes utanför Her Majesty Prison i Preston under rättegången för Ann-Britt Sternfeldt och Plogbillsgruppen Bröd inte Bomber (engelska, sändning 010107, intervju av Per Herngren 990502, 9:55)

Reflektion om Plogbillsgruppen Bröd inte Bombers nedmontering av plattform för Trident ubåtar

Lyssna

Annika Spalde och Stellan Vinthagen diskuterar sin plogbillsaktion, fängelsetiden och rättegången. Workshop på Hopp & Motstånd nyårsläger (svenska, sändning 010107, insp 000103, red PH, 21:40)

Reflektion om Trident Plougshares 2000

Lyssna

Angie Zelter är initiativtagare och en av organisatörerna till plogbills och civil olydnads kampanjen Trident Plougshares i Skottland och England (engelska, sändning 010107, insp 000516, red PH, 1h14:21)

Hur vi stoppade Världshandelsorganisationen i Seattle – mass-civil olydnad

Lyssna

Djennifer Whitney en av organisatörerna av mass-olydnaden under WTOs vintermöte i Seattle. Hon utvärderar och diskuterar deras beslut och organisationsformer. Workshopen hålls under Hope & Resistance mötet i Oxford, maj 2000. (real player, engelska, sändning 000726, workshop 000514, insp/red PH, 57:18)

Möte mellan socialism och plogbillsrörelsen

Lyssna

Erik Furumark, socialist och debattör, leder samtal under nyårsträffen Hopp & Motstånd om knutpunkter och motsättningar mellan plogbillsrörelsen och socialistiska rörelser. Från plogbillsrörelsen medverkar Stellan Vinthagen och Per Herngren.  (real player, svenska, sändning 000620, workshop 000106, 1:31h)

Stellan Vinthagens försvarstal och tankar om plogbillsaktionen Bröd inte Bomber

Lyssna

Stellan blev tillsammans med Annika Spalde dömd till ett års fängelse för att ha påbörjat nedmonteringen av en Tridentubåt. Talet hålls på ett offentligt möte under den andra rättegången mot Plogbillsgruppen Bröd inte Bomber. (real player, engelska, sändning 2000 03 23, framträdande 991011, ca 50 min)

Buddistnunnan Yoko om en flicka i Hiroshima

Lyssna

Yoko från japan är nunna i den pacifistiska Nipponsan Myohoji ordern. Under båda rättegångarna mot Plogbillsgruppen Bröd inte Bomber trummade och bad hon utanför domstolen. Talet om flickan från Hiroshima hålls på ett offentligt möte under rättegången . (real player, engelska, sändning 2000 03 23, framträdande 991011, 3:40 min)

Ciaron O´Reilly om erfarenheterna i Jabuluka Plowshares

Lyssna

Ciaron berättar om sin plogbillsaktion i Australien mot uranbrytningsmaskiner. Talet hålls på ett offentligt möte under rättegången mot Plogbillsgruppen Bröd inte Bomber. (real player, engelska, sändning 2000 03 23, framträdande 991011, 9:40 min)

Rowan Tilly diskuterar erfarenheterna från Seeds of Hope Plougshares aktion 1996

Lyssna

Rowan berättar kritiskt om sina erfarenheter som stödperson i Seeds of Hope. Gruppen avrustade med hammare ett Hawkflygplan i England. Flygplanet skulle annars ha exporterats till Indonesien. Juryn ansåg att avrustningen var rätt eftersom Indonesien ockuperade Östtimor på den tiden och gruppen frikändes. Talet hålls på ett offentligt möte under rättegången mot Plogbillsgruppen Bröd inte Bomber. (real player, engelska, sändning 2000 03 23, framträdande 991011, 12:20 min)

Åklagarens korsförhör med Annika Spalde

Lyssna

Under den andra rättegången (oktober 1999) mot Plogbillsgruppen Bröd inte Bomber så hölls en Celebration of Hope. Under cabarén spelade Annika och Rowan Tilly upp korsförhöret. Annika spelar sig själv och Rowan spelar åklagare. (real player, engelska, framträdande 991010, sändning 991117, ca 5 min)

Vad kan vi lära oss av plogbillsrörelsens historia?

Lyssna

Föredrag om plogbillsrörelsens internationella historia främst Europa. Stephen Hancock lyfter fram vad rörelsen lärt sig under årens lopp. Föredraget hölls under Plogbillsgruppen Bröd inte Bombers rättegång medan de fortfarande var häktade. (engelska, föredrag 990505, sändning 990908, 15 min)

Misstag och lärdomar från Seeds of Hope avrustning av Hawk

Lyssna

Rowan Tilly berättar om erfarenheterna från Seeds of Hopes plogbillsaktion 1996 mot Hawkflygplan. Juryn frikände deras avrustning eftersom Hawkflygplanet annars skulle exporterats till Indonesien. Föredraget hölls under Plogbillsgruppen Bröd inte Bombers rättegång i Preston. I Seeds of Hope deltog också Lotta Kronlid från Göteborg. (real player, engelska, föredrag 990505, sändning 990908, 15 min)

Rowan berättar om mobbning

Lyssna

Efter Seeds of Hopes plogbillsaktion 1996 i England blev Rowan Tilly utsatt för mobbning. (engelska, Sändning  990819, inspelat 980523)

Samling inför Så Välj Då Livets rättegång i Hallsberg

Lyssna

Strax före Hovrättsförhandlingen mot Så Välj Då Livet 25 feb 99. Cecilia Redner och Marija Fisher planterade äppelträd inne på Bofors i Karlskoga och försökte avrusta kanondelar på väg till Indonesien. (svenska, 990225)

De anhöriga utanför fängelset

Lyssna

Hur fungerar ens relationer med anhöriga och vänner under fängelsetiden? Annika Spalde nyss frigiven från häkte efter fyra månader efter sin plogbillsaktion berättar om sina erfarenheter, vad som är viktigt att tänka på eller förbereda sig för. (svenska, 990422, ca 35 min)

Uthålligt motstånd

Lyssna

Orkar du göra nya aktioner efter att ha suttit i fängelse? Ann-Britt Sternfeldt delar efter fyra månader i häkte med sig om sina tankar om uthålligt motstånd. (990422, ca 25 min)

Kärlek & motstånd

Lyssna

Håller kärleken under fängelsetiden? Stellan Vinthagen berättar om svårigheter och lärdomar när han och hans partner på utsidan skulle klara sig genom fyra månaders separation. (990422, ca 40 min)

Plogbillsrörelsens cabaré

Lyssna

Har ni någonsin roligt i plogbillsörelsen? Smakprov från cabaré på Hopp & Motstånds nyårsläger. Hopp & Motstånd är ett årligt nyårsläger som drivs av plogbillsrörelsen och Kristna Freds.(ca 20 s, insp 990105, sänd 990422)

Inför aktionen

Lyssna

Telefonsamtal med Annika Spalde några timmar innan plogbillsaktionen i England 13 september 1998 (990422, ca 20 sekunder)

Medborgerlig vapeninspektion

Lyssna

Berättelsen om när Brödet Jäser fängslades en natt England för sin stödaktion för Plogbillsgruppen Bröd inte Bomber. Samtal mellan Pelle Strindlund (djurrätts- och plogbillsaktivist) och Per Herngren direkt efter frisläppandet i bil på väg i hög fart för att hinna till besökstiden för Annika Spalde och Ann-Britt Sternfeld från Plogbillsgruppen Bröd inte Bomber som sitter häktad i Risley utanför Liverpool. (990422)

Annikas predikan

Lyssna

Annika Spalde predikar från häktet via sin syster Gunilla Spalde. Fredsgudstjänst i Tomaskyrkan, Hammarkullen, 6 december 98 (990422)

Ickevåldsträning

Lyssna

Erfarenheter av träning i konflikthantering. Intervju med Detlef Beck, ickevåldstränare i Tyskland. (990422)

Makt under ickevåldsträning

Lyssna

Erfarenheter och maktproblem under träningen för Trident Plougshares 2000. Intervju med Cristopher Gwyntopher 980813, från kväkarnas tränargrupp Turning the Tide (990422)

Massmedia

Lyssna

Henrik Westander lär ut mediaarbete för Brödet Jäser – stödgruppen för Plogbillsaktion Bröd inte Bomber. (990422)

Rulla till toppen