Billradion – podd och film om civil olydnad och ickevåld

Hur civil olydnad bryter sig ur protest – Om performativ samhällsförändring

Per Herngren föreläser på Göteborgs Universitet (22 februari 2021) om hur civil olydnad och ickevåld bryter sig ur protest och nej-sägande. Maria Clara Medina, School of Global Studies, är moderator under föreläsningen.

Herngren försöker på ett begripligt sätt förklara hur olika begrepp hjälper civil olydnad att bryta sig ur protest och nej-sägande. Poddavsnittet tar upp: performativ, rekursiv, postprotest, queer, platt ontologi, kontraintuitiv, rhizom, makthavare-ateism samt fetischism. De praktikanter och tänkare som bidrar till detta avsnitt är: Mohandas Gandhi, Henry David Thoreau, Rosa Parks, Friedrich Nietzsche, Gilles Deleuze, Judith Butler, Sara Ahmed, Michel Foucault och Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
(30 minuter, inspelat på Göteborgs Universitet, publicerat 24 mars 2021.)


Hopp & Motstånds historia från 1987 till idag

Sofia Bergman från Front mot slaveri intervjuar Per Herngren om Hopp & Motstånds historia från 1987-2020. Hopp & Motstånd som pågår fortfarande skapades på åttiotalet för reflektion, omsorg och träning kring ickevåld, civil olydnad och civilkurage. Sedan 2018 återkommer Hopp & Motstånd i augusti varje år. Hopp & Motstånd är en mötesplats mellan olika organisationer som arbetar med träning och ickevåldsligt motstånd.
(46 minuter, Sofia Bergman spelade in intervjun på sin mobil. Publicerat 12 december 2020.)


Militant moralism – från liberal individualism till aktivism

Hur militant moralism sprider sig från liberalism in i aktivism och även in i vänstern. Per Herngren fortsätter i det här poddavsnittet att analysera hur makt- och härskartekniker fungerar i grupper. Sista halvan av podden tar upp konstruktivt arbete som kan tränga undan militant moralism. (8 min, 18 oktober 2020)


Skicklig inkompetens, funktionell dumhet och andra problem under träning i konflikthantering, ickevåld och civilkurage

Per Herngren föreläser om skicklig inkompetens, funktionell dumhet och andra problem som kan uppstå under kurser i konflikthantering, ickevåld och civilkurage. Föredraget hölls under en träning för tränare i konflikthantering och civilkurage under Hopp & Motstånd 8 augusti 2020. Deltagarna utbildar sig till att själv leda övningar och kurser.  Förutom Per så ledde Anna Johansson Dahl och Karin Utas Carlsson denna fortsättningskurs. Anna och Karin yttrar sig ett par gånger i podd-avsnittet.


Postprotest – Hegel, Nietzsche & Gandhi – ickevåld och queer bryter sig ur negationen

Per Herngren föreläser på Göteborgs Universitet (25 februari 2020) om hur civil olydnad och ickevåld bryter sig ur protest och nej-sägande. I Gandhis ickevåld är mål och medel samma sak. Befrielse blir att förverkliga det samhälle vi vill ha snarare än att reducera sig till en negation av rådande ordning. Denna brytning med protest och nej-sägande kan kallas postprotest, att lämna protesten. (12 min)


 


Ingripa när nån pratar för länge på ett möte

Övning i feministiska mötestekniker. Maktingripare och stämningsunderlättare ingriper när nån bara pratar på under ett möte (youtube 6 min 40s, inspelad 6 november 2019).


Ingripa vid mobbning

Övning där två ingriper vid mobbning (youtube 10 min, inspelad 6 november 2019)


Introduktion till civil olydnad – historiska exempel samt teori om målet är medlet och makt

Introt till föreläsningen om ”Samhällsförändring och ickevåld som poesi”. Efter föreläsningen hölls några exempel på ickevåldsträning som laddas upp som egna avsnitt här på podden. Föreläsningen hölls 25 februari 2020 på Göteborgs Universitet av Per Herngren. (23 min)


Civil olydnad utifrån Gandhi, queerfeminism, postprotest och plogbill

I filmen tar Per Herngren upp olika samband mellan civil olydnad, rekursiv, performativ, ickevåld och sårbarhetspolitik. Filmen avslutas med ickevåldsträning.

Är etablerade politiska föreställningar egentligen vidskepelse? Vad är makthavare-ateism? Är ”makthavare” en myt för att kamouflera makt?

Filmad av Vardagens civilkurage 17 januari 2016 på Underjorden Malmö och redigerad av Motståndskommuniteten Fikonträdet. (40 min)


Bokrelease för Mode & Motstånd

I filmen om bokreleasen för Mode & Motstånd berättar Per Herngren om dess innehåll, om civil olydnad och postprotest. Vad är rekursiv politik? Vad kan Gandhis ickevåld lära sig av kläddesign och mode? Hur tar vi oss ur containervärldsbilden?

Mode & Motstånd Dialoger om befrielse och civil olydnad, imitation och politik, författare Per Herngren och Otto von Busch, Korpens Bokförlag 2016 (film utlagd på Youtube 2016 06 21, 34 min)


Kortfilm om kurser i feministiska mötestekniker och i att ingripa i härskartekniker

Kortfilm med Per Herngren om kurser i feministiska mötestekniker. Här är länk till aktuella öppna kurser där feministiska mötestekniker och ingripa i härskartekniker ingår. (filmare Torsten Sundberg Sensus, svenska, inspelat 2015, 2 min 28s)


Klicka för att lyssnaKortfilm om träning i jämlikare samarbete, ickevåld och performativt konfliktingripande

Kortfilm där Per Herngren berättar om kurser i konfliktingripande. Här är länk till aktuella öppna kurser i jämlikare samarbete och performativt konfliktingripande. (filmare Torsten Sundberg Sensus, svenska, inspelat 2015, 1 min 53s)


Klicka för att lyssnaPlogbillsrörelsens historier – från USA till Europa

Per Herngren talar om plogbillsrörelsens historia och förändring från USA till Europa genom att berätta om olika plogbillsaktioner han deltagit i. Han berättar hur de startade en plogbillsrörelse i Europa i mitten på åttiotalet för att redan i slutet på åttiotalet nå juridiska genombrott. Han tar också upp grunden i civil olydnad och ickevåld.

Lägg märke till att efter föredragets används smågruppsdiskussion, inte storgruppsdiskussion, för att alla ska kunna samtala och konspirera. Staffan Brännström introducerar Per. (svenska, audio inspelat 1 mars 2011 Jämshögs Folkhögskola, 15 min 40s)


Klicka för att lyssnaFunktioner under möten: underlättare, stämningsunderlättare, maktingripare, tidsunderlättare

Per Herngren föreläser om erfarenheter och misstag när olika grupper använder innovativa mötesfunktioner från feminism och ickevåld.

Mötesunderlättare, stämningsunderlättare, maktingripare och tidsunderlättare används ofta kreativt och effektivt, men han visar också hur funktionerna alltför ofta används destruktivt och hindrande snarare än underlättande. (svenska, inspelat 1 mars 2011 Jämshögs Folkhögskola, 7 min 30s)


Klicka för att lyssnaThe Plowshares Movement – A Chronology

This slide show presents a chronology of the plowshares actions from 1980 until 2010.

(Produced by Susan Crane and Sr Ardeth Platte OP from the Jonah House Community in Baltimore, USA, 2010, mp4, broadcasting on Billradion October 22, 2010.)


Klicka för att lyssnaCelebrating Nuclear Resistance & Plowshares

A slide show with music celebrating 30 years of the Nuclear Resister, Nukewatch, and the Plowshares Movement. Prepared for the Resistance for a Nuclear Free Future gathering, July 3-5, 2010, at Maryville College, Tennessee. (Produced by Felice & Jack Cohen-Joppa, mp4, broadcasting on Billradion October 22, 2010.)


Klicka för att lyssnaPlogbillsrättegång mot Ulla Røder och Per Herngren

1 april 2009 ställdes Ulla Røder och Per Herngren inför tingsrätten för att med var sin smideshammare ha avrustat en krigsradarkupol torsdagen 26 juni 2008. Två dagar innan, den 24 juni, hade de dessutom börjat avrusta Microwaves test-anläggning för krigsradar i Mölndal. Plogbillsgruppen som kallar sig Saab Microwave Blivande2 Plogbill planterade dessutom fikon inne på krigsfabriken. (inspelad 20090401, svenska, 56 min)


Klicka för att lyssnaHögläsning av boken Fånge för Fred

Lyssna på avsnitt 1, avsnitt 2, avsnitt 3, avsnitt 4, avsnitt 5. (Boken är uppdelad i fem avsnitt.)

En högstadieklass i Rinkeby brevväxlade med Per Herngren under de femton månader han satt i fängelse för sin plogbillsaktion i USA. Brevväxlingen blev en bok. Och boken blev fem halvtimmes radioprogram som sändes av UR 1986. Per Herngren och högstadieeleverna läser högt från sina egna brev. (Gunilla Lundgren, Per Herngren, Fånge för Fred, Verbum, 1986) (fem radioprogram, svenska, 5×25 min)


Klicka för att lyssnaLidande och civil olydnad

Maria Pia Lara, feminist och professor från Mexiko, föreläser om lidandet i motståndet. Hon utgår från Hannah Arendt och undersöker Mahatma Gandhi och Martin Luther King. Hon menar att civil olydnad verkar genom historieberättande snarare än genom aktionen eller information. Föredraget hölls under IAPh konferens 2004 om feminism och filosofi. (english, sänder 20040913, inspelad 20040618, insp/red PH, 53:24)


Klicka för att lyssnaMotståndshistorier om Phil Berrigan

Vaka för Phil Berrigan 8 december 2002 dagen innan begravningen. Under ett par timmar berättar en rad medkämpar och medfångar historier från Phil Berrigans tid som motståndskämpe. Phil började använda ickevåldsmostånd 1965 och var med och grundade plogbillsrörelsen 1980. Han satt allt som allt 11 år i fängelse.

The wake for Phil Berrigan Dec 8 2002 (english, sending 040730, inspelad 021208, insp/red PH, 105)


Klicka för att lyssnaHur regeringar förstår omvärlden

President Harry S Truman förklarar varför USA bombade  Hiroshima.


Klicka för att lyssnaTvå decennier av civil olydnad vid Greenham Common

Mary berättar om kvinnofredslägret Greenham Common under Hope & Resistance i Oxford. Vid Greenham Common fanns de mest kända kvinnofredslägren. Där utvecklade och kombinerade kvinnorna nya former av  familj, kollektivt boende och civil olydnad. (engelska, sändning 010107, workshop 000515 insp/red av PH, 31:20)


Klicka för att lyssnaAnarkism, pacifism och kristendom

ReyLopez, pastor från Filipinerna boende i USA, samtalar om civil olydnad, ickevåld och anarkism (engelska, sändning 010107, intervju av Per Herngren 000514, 17:37)


Klicka för att lyssnaUndergräv identitet – Without home

Edward Said, en av vår mest inflytelserika postkoloniala tänkare, undergräver identitet och nationalism under bokmässan i Göteborg (engelska, sändning 010107, föredrag 0000915insp/red av PH, 43:57)


Klicka för att lyssnaMedia går maktens ärenden

Edward Said diskuterar medias roll för att normalisera förtryck och makt utifrån en postkolonial kritik av makt och västerländsk hegemoni (engelska, sändning 010107, föredrag på Bokmässan Göteborg 000916, insp/red av PH, 45:21)


Klicka för att lyssnaVem är Edward Said?

Dan Josefsson introducerar en av vår tids mest inflytelserika postkoloniala tänkare: Edward Said, som blev känd genom sin bok Orientalism där han visar att Orienten är en uppfinning av västvärlden för att beteckna de andra. (svenska, sändn 010107, Bokmässan Göteborg 000916, insp/red av PH, 2:28)


Klicka för att lyssnaAtt ge stöd till plogbillsfångar

Margret Eagan från Liverpool Catholic Worker var Ann-Britt Sternfelds fängelsestödperson. Hon utvärderar här sina erfarenheter i att stödja en fredsfånge. Intervjun gjordes utanför Her Majesty Prison i Preston under rättegången för Ann-Britt Sternfeldt och Plogbillsgruppen Bröd inte Bomber (engelska, sändning 010107, intervju av Per Herngren 990502, 9:55)


Klicka för att lyssnaUtvärdering av Plogbillsgruppen Bröd inte Bombers nedmontering av plattform för Trident

Annika Spalde och Stellan Vinthagen utvärderar sin plogbillsaktion, fängelsetiden och rättegången. Workshop på Hopp & Motstånd nyårsläger (svenska, sändning 010107, insp 000103, red PH, 21:40)


Klicka för att lyssnaUtvärdering av Trident Plougshares 2000

Angie Zelter är initiativtagare och en av organisatörerna till plogbills och civil olydnads kampanjen Trident Plougshares i Skottland och England (engelska, sändning 010107, insp 000516, red PH, 1h14:21)


Klicka för att lyssnaHur vi stoppade WTO mötet i Seattle
Mass-civil olydnad mot Världshandelsorganisationen

Djennifer Whitney en av organisatörerna av mass-olydnaden under WTOs vintermöte i Seattle. Hon utvärderar och diskuterar deras beslut och organisationsformer. Workshopen hålls under Hope & Resistance mötet i Oxford, maj 2000. (real player, engelska, sändning 000726, workshop 000514, insp/red PH, 57:18)


Klicka för att lyssnaMöte mellan socialism och plogbillsrörelsen

Erik Furumark, socialist och debattör, leder samtal under nyårsträffen Hopp & Motstånd om knutpunkter och motsättningar mellan plogbillsrörelsen och socialistiska rörelser. Från plogbillsrörelsen medverkar Stellan Vinthagen och Per Herngren.  (real player, svenska, sändning 000620, workshop 000106, 1:31h)


Klicka för att lyssnaStellan Vinthagens försvarstal och tankar om plogbillsaktionen Bröd inte Bomber

Stellan blev tillsammans med Annika Spalde dömd till ett års fängelse för att ha påbörjat nedmonteringen av en Tridentubåt. Talet hålls på ett offentligt möte under den andra rättegången mot Plogbillsgruppen Bröd inte Bomber. (real player, engelska, sändning 2000 03 23, framträdande 991011, ca 50 min)


Klicka för att lyssnaBuddistnunnan Yoko om en flicka i Hiroshima

Yoko från japan är nunna i den pacifistiska Nipponsan Myohoji ordern. Under båda rättegångarna mot Plogbillsgruppen Bröd inte Bomber trummade och bad hon utanför domstolen. Talet om flickan från Hiroshima hålls på ett offentligt möte under rättegången . (real player, engelska, sändning 2000 03 23, framträdande 991011, 3:40 min)


Klicka för att lyssnaCiaron O´Reilly om erfarenheterna i Jabuluka Plowshares

Ciaron berättar om sin plogbillsaktion i Australien mot uranbrytningsmaskiner. Talet hålls på ett offentligt möte under rättegången mot Plogbillsgruppen Bröd inte Bomber. (real player, engelska, sändning 2000 03 23, framträdande 991011, 9:40 min)


Klicka för att lyssnaRowan Tilly diskuterar erfarenheterna från Seeds of Hope Plougshares aktion 1996

Rowan berättar om och utvärderar sina erfarenheter som stödperson i Seeds of Hope. Gruppen avrustade med hammare ett Hawkflygplan i England. Flygplanet skulle annars ha exporterats till Indonesien. Juryn ansåg att avrustningen var rätt eftersom Indonesien ockuperade Östtimor på den tiden och gruppen frikändes. Talet hålls på ett offentligt möte under rättegången mot Plogbillsgruppen Bröd inte Bomber. (real player, engelska, sändning 2000 03 23, framträdande 991011, 12:20 min)


Klicka för att lyssnaÅklagarens korsförhör med Annika Spalde

Under den andra rättegången (oktober 1999) mot Plogbillsgruppen Bröd inte Bomber så hölls en Celebration of Hope. Under cabarén spelade Annika och Rowan Tilly upp korsförhöret. Annika spelar sig själv och Rowan spelar åklagare. (real player, engelska, framträdande 991010, sändning 991117, ca 5 min)


Vad kan vi lära oss av plogbillsrörelsens historia?

Föredrag om plogbillsrörelsens internationella historia främst Europa. Stephen Hancock lyfter fram vad rörelsen lärt sig under årens lopp. Föredraget hölls under Plogbillsgruppen Bröd inte Bombers rättegång medan de fortfarande var häktade. (real player, engelska, föredrag 990505, sändning 990908, 15 min)


Misstag & lärdomar från Seeds of Hope avrustning av Hawk

Rowan Tilly berättar om erfarenheterna från Seeds of Hopes plogbillsaktion 1996 mot Hawkflygplan. Juryn frikände deras avrustning eftersom Hawkflygplanet annars skulle exporterats till Indonesien. Föredraget hölls under Plogbillsgruppen Bröd inte Bombers rättegång i Preston. I Seeds of Hope deltog också Lotta Kronlid från Göteborg. (real player, engelska, föredrag 990505, sändning 990908, 15 min)


Rowan berättar om mobbning

Efter Seeds of Hopes plogbillsaktion 1996 i England blev Rowan Tilly utsatt för mobbning. (engelska, Sändning  990819, inspelat 980523)


Samling inför Så Välj Då Livets rättegång i Hallsberg

Strax före Hovrättsförhandlingen mot Så Välj Då Livet 25 feb 99. Cecilia Redner och Marija Fisher planterade äppelträd inne på Bofors i Karlskoga och försökte avrusta kanondelar på väg till Indonesien. (svenska, 990225)


De anhöriga utanför fängelset

Hur fungerar ens relationer med anhöriga och vänner under fängelsetiden? Annika Spalde nyss frigiven från häkte efter fyra månader efter sin plogbillsaktion berättar om sina erfarenheter, vad som är viktigt att tänka på eller förbereda sig för. (svenska, 990422, ca 35 min)


Uthålligt motstånd

Orkar du göra nya aktioner efter att ha suttit i fängelse? Ann-Britt Sternfeldt delar efter fyra månader i häkte med sig om sina tankar om uthålligt motstånd. (990422, ca 25 min)


Kärlek & motstånd

Höll kärleken under fängelsetiden? Stellan Vinthagen berättar om svårigheter och lärdomar när han och hans partner på utsidan skulle klara sig genom fyra månaders separation. (990422, ca 40 min)


Plogbillsrörelsens cabaré

Har ni någonsin roligt i plogbillsörelsen? Smakprov från nyårslägrets cabaré. Hopp & Motstånd är ett årligt nyårsläger som drivs av plogbillsrörelsen och Kristna Freds.(ca 20 s, insp 990105, sänd 990422)


Inför aktionen

Telefonsamtal med Annika Spalde några timmar innan plogbillsaktionen i England 13 september 1998 (990422, ca 20 sekunder)


Medborgerlig vapeninspektion

Berättelsen om när Brödet Jäser fängslades en natt England för sin stödaktion för Plogbillsgruppen Bröd inte Bomber. Samtal mellan Pelle Strindlund (djurrätts- och plogbillsaktivist) och Per Herngren direkt efter frisläppandet i bil på väg i hög fart för att hinna till besökstiden för Annika Spalde och Ann-Britt Sternfeld från Plogbillsgruppen Bröd inte Bomber som sitter häktad i Risley utanför Liverpool. (990422)


Annikas predikan

Annika Spalde predikar från häktet via sin syster Gunilla Spalde. Fredsgudstjänst i Tomaskyrkan, Hammarkullen, 6 december 98 (990422)


Ickevåldsträning

Erfarenheter av träning i konflikthantering. Intervju med Detlef Beck, ickevåldstränare i Tyskland. (990422)


Makt under ickevåldsträning

Erfarenheter och maktproblem under träningen för Trident Plougshares 2000. Intervju med Cristopher Gwyntopher 980813, från kväkarnas tränargrupp Turning the Tide (990422)


 

Massmedia

Henrik Westander lär ut mediaarbete för Brödet Jäser – stödgruppen för Plogbillsaktion Bröd inte Bomber. (990422)