Texter om Martin Luther King

”we cannot believe, or we cannot go with the idea that the end justifies the means because the end is pre-existent in the means.”

Martin Luther King, 1961

 • Maktkritik enligt Martin Luther King

  Martin Luther King visar hur slutmålet redan existerar medlet. Varje ickevåldsaktion förverkligar därmed visionen. Eller så misslyckas aktionen med att förverkliga målet. ”For in the long run, we must see that the end represents the means in process and the ideal in the making. In other words, we cannot believe, or we cannot go with…

 • Texter om Martin Luther King

  ”we cannot believe, or we cannot go with the idea that the end justifies the means because the end is pre-existent in the means.” Martin Luther King, 1961

 • Martin Luther King – målet existerar i medlet

  Martin Luther King visar hur slutmålet redan existerar i medlet. Skapandet är inte skilt från målet. Handlingar förverkligar en vision, eller så kanske de misslyckas. ”For in the long run, we must see that the end represents the means in process and the ideal in the making. In other words, we cannot believe, or we…

 • Demokrati kräver både civil olydnad och lydnad

  I sitt brev 1963 från fängelsecellen i Birmingham i Alabama skriver Martin Luther King: ”Man har inte bara juridisk utan också en moralisk förpliktelse att lyda rättfärdiga lagar. På motsvarande sätt är det en moralisk plikt att bryta mot orättfärdiga lagar. Jag är enig med Augustinus som säger att en orättfärdig lag är ingen lag.” (King,…

 • Civil olydnad – historik i bilder

 • Hur fungerar civil olydnad?

  Första december 1955 tog Rosa Parks bussen hem från jobbet i Montgomery, USA. Hon satte sig på en sittplats längst fram i bussen som var reserverad för vita. Föraren beordrade henne att sätta sig på någon av platserna för svarta längre bak i bussen. Rosa Parks (1913-2005) vägrade och under någon halvtimme avskaffade hon apartheid…

 • Civil olydnad är plikt enligt Martin Luther King

  I sitt brev från fängelsecellen i Birmingham i Alabama skriver Martin Luther King: ”Man har inte bara juridisk utan också en moralisk förpliktelse att lyda rättfärdiga lagar. På motsvarande sätt är det en moralisk plikt att bryta mot orättfärdiga lagar. Jag är enig med Augustinus som säger att en orättfärdig lag är ingen lag.” (16 april…

 • Bortom riksorganisationer

  Jag sitter vid ett runt träbord i caféet på Musikens Hus. Musiker Mot Rasisms har en stor gala här i Göteborg. Ett hundratal musiker uppträder under kvällen på två scener. Och ännu fler dansar! Och några gör som oss: analyserar rasism. Vid vårt bord funderade vi huruvida extremrasismens rasism är svag jämfört med det frekventa…

Bli kreativ med texten och dela funderingar!