Kurser som kan beställas

Övningar varvas med teori under Per Herngrens kurser. Utifrån organisationens önskemål och behov övar deltagarna ett spektrum av metoder för att ingripa. Det finns inga enkla fix eller trestegs-modeller. Istället bygger kurserna upp en mångfald av färdigheter hos både grupp och deltagare.

Praktisk information om kurserna

Per Herngren Fotograf: Sofie Sigrinn Licens: Creative Common
 • Kurs för team: Stärk civilkurage, jämlikhet och engagemang

  Deltagarna tränar konkreta verktyg för att intensifiera möten och göra dem mer kreativa. Här tas bland annat upp metoder för att avlasta teamet från belastande informationsöverflöd och onödiga beslut. Deltagarna övar praktiska metoder för att öka engagemang och kreativitet under beslutsmöten. Ansatsen är att gruppen med hjälp av jämlikare mötestekniker ska kunna minska tiden för…

 • Effektiva & demokratiska möten

  Beställ kursers i effektiva beslut och innovativa möten till er organisation! Eller gå en öppen kurs Deltagarna får en praktisk kurs om effektivare och mer jämlika verktyg för att arbeta i team, arbetslag eller styrelse. Under kursen tränar deltagarna metoder för hur beslut skapar intensitet och affekt istället för att dränera teamet. Deltagarna över tekniker för hur…

 • Handledning med kollegor och arbetslag

  Handledning med Per Herngren varvar reflektion med praktisk övning i att ingripa i olika situationer utifrån gruppens behov. Fokus är på analys, innovation och att träna metoder, syftet är att bredda gruppens repertoar. Handledning tar på så sätt tillbaka sin betydelse av lärande och praktik och begränsas inte till samtal. Handledning som praktik Metodiken för…

 • Beställ kurs i civilkurage & konflikthantering

  Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

 • Kurser 2024 i konflikthantering, ickevåld & civilkurage

  Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

 • Civilmotstånd i krig

  Träna civilmotstånd – om att ingripa i krig och förtryck Under kursen tränar deltagarna olika metoder för civilmotstånd under krigssituationer: att ingripa vid politiskt våld, krig eller förtryck. Syftet är att träna tekniker för de som åker till krigsområden för olika former av ingripanden, eller för de som ska fungera som ickevåldslivvakter, följeslagare eller fredsobservatörer…

 • Gestalta samarbete och öva att ingripa i konflikter – Helena Mering & Per Herngren

  Hur görs samarbete och konflikter kreativa i arbetet med teater, musik och kultur? Fortbildning för grupper som arbetar med kultur leds av Helena Mering, diplomerad gestaltterapeut och som arbetat tjugo år på GöteborgsOperan, samt Per Herngren som gett ut fjorton böcker på olika språk och blivit utsedd till årets folkbildare i Sverige. Helena Mering ger…

 • Kurser som kan beställas

  Övningar varvas med teori under Per Herngrens kurser. Utifrån organisationens önskemål och behov övar deltagarna ett spektrum av metoder för att ingripa. Det finns inga enkla fix eller trestegs-modeller. Istället bygger kurserna upp en mångfald av färdigheter hos både grupp och deltagare. Praktisk information om kurserna

 • Öva världsmusik och konflikthantering med David Bäck & Per Herngren

  En lärorik utbildningsdag!? För organisationen eller arbetsgruppen. Under korta övningar får deltagarna pröva på världsmusik med David Bäck och lära sig konflikthantering med Per Herngren. David Bäck spelar och övar gruppen i att aktivt sjunga, röra sig, trumma och spela till världsmusik. Per Herngren tränar gruppen på olika tekniker för civilkurage och att ingripa vid…

 • Hur kyrkor lämnar nyliberalism – kurs med Katinka Randin och Per Herngren

  Jämlikare och effektivare demokrati kan tränga tillbaka New Public Management och nyliberalism i kyrkor! Beställ intensivkurser med Katinka Randin och Per Herngren En anda av New Public Management har lyckats besätta delar av kyrkan. Nyliberalism tränger undan solidaritet och kreativitet, engagemang och jämlik demokrati. Dessa nyliberala andar genomför en omvänd exorcism i kyrkor och administration.…

 • Ingrip! Träna civilkurage & konflikthantering – boka kurs med Jämlika

  Jämlikas träning i civilkurage & performativ konflikthantering ger era anställda färdigheter att ingripa i förtryck och trakasserier på arbetsplatsen. Er organisation får långsiktiga förutsättningar för en effektiv, konstruktiv och jämlik arbetsplats. Våra utbildningar passar för chefer, anställda, små och stora arbetsgrupper och är alltid skräddarsydda utifrån era önskemål och specifika behov. Jämlikas tränare Frida Ekerlund,…

 • Filmer om träning i civilkurage och konflikthantering

  Korta filmer på internet om träning i ickevåld, civilkurage och konflikthantering. Beställ en kurs till er arbetsplats eller organisation.

 • Kontakta Per Herngren

  Per Herngren Sandeslätt 54 SE-424 36 Angered Sweden Mobil: 070-88 77 211 +46708877211 Mejl: per.herngren(snabel-a)gmail.com Twitter: @PerHerngren Facebook om konflikthantering Kurs: Beställ kurs i civilkurage och konflikthantering

 • Hur ingriper vi vid sexuella trakasserier, härskarteknik och sexism?

  Boka kurs genom Sensus till din arbetsplats eller som facklig kurs Träna på praktiska verktyg och metoder för att ingripa vid konflikter på arbetet. Hur kan man ingripa konstruktivt i ett tidigt skede vid baktaleri, mobbning, rasism, härskartekniker, sexism eller trakasserier i arbetslag eller organisationer? Det handlar om civilkurage för att ta ansvar för varandra.…

 • Ingripa i sexuella trakasserier och härskartekniker – Kurs i konflikthantering för kyrkor

  Kursen tar upp praktiska metoder för att ingripa vid övergrepp och härskartekniker. Metoderna för att ingripa utförs så att mål och medel blir ett, så att jämlikhet, upprättelse och omsorg samtidigt skapas. Detta kallas performativt konfliktingripande. Performativ innebär att mål och medel blir ett, inte två separata delar där målet skjuts på framtiden. Jämlikhet blir…

 • Civilkurage & konflikthantering för att bryta tystnadskultur – workshop

  Utifrån behov beställer er organisation kurser eller workshops. Kurser och workshops i civilkurage. Om att ingripa vid trakasserier och härskartekniker Deltagarna prövar praktiska metoder för att ingripa i konflikter, övergrepp och härskartekniker. Vi övar att ingripa på ett sådant sätt att jämlikhet, upprättelse och omsorg samtidigt skapas. Per Herngren arbetar i traditionen från ickevåld och…

 • Hur ingriper vi i trakasserier och härskartekniker – facklig kurs i konflikthantering

  Hur ingriper fackliga representanter och chefer vid sexuella trakasserier, härskartekniker och sexism? Kursen tar upp hur ingripande vid övergrepp utförs på ett sådant sätt att jämlikhet, upprättelse och omsorg samtidigt skapas. Detta kallas performativt konfliktingripande. Performativ innebär att mål och medel blir ett, inte två separata delar där målet skjuts på framtiden. Jämlikhet blir medel…

 • Konflikthanteringskurs för fackförbund

  Hur bryter vi tystnadskultur? Konflikthantering och civilkurage kräver färdigheter. Demokrati och jämlikhet, ickevåld och konflikthantering behöver tränas för att det ska fungera. Det räcker inte med värdegrund, information eller medvetenhet. Tillsammans med kursledaren Per Herngren arrangerar Sensus kurser för fackförbund kring konflikthantering, samarbete, dialog, förhandling och jämlika mötestekniker. Under kurserna övar deltagarna praktiska metoder på olika…

 • Reträtt för kyrkor om ickevåld & civilkurage

  Arrangera reträtt om ickevåld i din församling eller i din kommunitet. Reträtterna har som tema motstånd och ickevåld i den kristna traditionen. Vi reflekterar över vad det kristna budskapet innebär i dagens värld och hur vi kan och bör agera inför våld och orättvisor. Förutom reflektioner blir det tid för bön, tystnad, tid i ensamhet…

 • Konflikthantering i arbete med ungdomar

  Under kursen tränar deltagarna olika metoder för att ingripa vid mobbning, konflikter, övergrepp, rasifiering, sexuella trakasserier eller våld bland ungdomar. Eller mellan vuxna och unga människor. Kurserna vänder sig främst till dem som arbetar med barn och ungdomar, exempelvis ungdomsledare, lärare, barnpsykologer och kuratorer. Hur övar vuxna och ungdomar på att bryta tystnadskulturen? Kursen tar…

 • Innovativa team

  Boka kurs för arbetsgrupper och team. Deltagarna tränar praktiska tekniker för att intensifiera möten. Hur blir gruppen mer innovativ? Hur blir vi kreativa tillsammans? Under kursen finslipas tekniker för att avlasta gruppen från ’information overload’, irritation och energidränering. Att bryta informationströtthet görs bland annat genom metoder för blackboxing, tekniker för att skydda gruppen från information.…

 • Diskriminering och särbehandling – personalkurs

  Beställ behovsanpassad kurs till er organisation om omsorgsfullt samarbete och konfliktingripande vid diskriminerande särbehandling, mobbning, rasifiering, sexuella trakasserier och sexism. Hur kan träning av metoder bryta tystnadskultur och skapa civilkurage? Och hur kan övning övervinna frustrationen efter föredrag och information? Under kursen övas praktiska metoder för att föregripa särbehandling och baktaleri i ett team. Deltagarna…

 • Personalkurs i konflikthantering

  Om mötestekniker, problemlösning, teamarbete & konflikthantering Deltagarna övar praktiskt ett brett spektrum av tekniker för att arbeta kreativt i team. De övar metoder för konstruktiva lösningar samt för att ingripa vid olika former av konflikter. Ansatsen är att gruppen med hjälp av jämlikare mötestekniker ska kunna minska tiden för möten och samtidigt fördubbla effektiviteten. Förutom…

 • Konflikthantering för komplexa organisationer

  Från centralstyrning till komplexitet. Kurs i samarbets- och beslutstekniker i komplexa organisationer. Deltagarna på kursen övar konkreta och praktiska metoder och organisationsmodeller för att öka kreativ komplexitet i organisation och team och samtidigt skapa möjlighet till stabilitet. Komplexitetsteori visar hur överstyrning skapar instabilitet och tröghet. Hur sätter man igång singulära verksamheter som blir självgående (autopoiesis),…

 • Innehåll för kurser i civilkurage och konflikthantering

  Nedanstående är några exempel på schemainslag från ett spektrum av kurser i samarbetstekniker och konflikthantering, allt från situationer på arbetet till våld på gatan. Vid beställning av kurs väljer organisationen givetvis inriktning utifrån behov. Observera att alla pass och övningar nedan skulle ta ett par veckor så de olika kurserna innehåller urval beroende på inriktning…

 • Konflikthantering och civilkurage vid mobbning

  Under kursen tränar deltagarna olika metoder för att ingripa vid mobbning, upptäcka ’osynlig’ mobbning samt upprättelse av offret. Kursen tar speciellt upp hur man ingriper vid svårupptäckt mobbning i grupper som ser sig som ganska hyggliga och snälla. Sedan 2011 har flera tidningar diskuterat varför olika program och projekt som används mot mobbing inte ger…

 • Ickevåldsträning för ungdomar

  Träna på realistiska situationer. Ickevåldsträning för ungdomar bygger på korta, enkla men realistiska övningar. Deltagare övar på vardagssituationer eller situationer som ungdomar kan hamna i. Det är extra viktigt under ickevåldsträning med ungdomar att ta bort moment i övningarna som gör att deltagare riskerar att i övningarna bli verkliga offer, eller att gamla trauman kommer…

 • Konflikthantering för biståndsarbetare

  Beställ en kurs till er organisation eller gå en öppen kurs Utbildning i samarbete och konflikthantering för biståndsarbetare Biståndsteamet tränar på att ingripa när någon i teamet ramlar in i gamla koloniala reflexer som exotisering, idealisering och naturalisering. Deltagarna tränar också på att undergräva kulturella och civilisatoriska uppdelningar och förklaringar av ”de andra”. Ett annat…

 • Träning för tränare i konflikthantering

  Kurs i att att lära ut civilkurage, samarbetstekniker, ickevåld & konflikthantering. Beställ en kurs till er organisation eller gå en öppen kurs. Lär dig bli kursledare Deltagarna övar sig att i leda övningar för att ingripa konstruktivt vid konflikter, skapa ett kreativt samarbete samt metoder för effektivare och mer demokratiska beslut. Deltagarna lär sig konstruera…

 • Tidigare kurser i konflikthantering – arkiv

  Aktuella öppna kurser hittar du istället på denna länkEller boka kurser till er organisation. Här arkiveras tidigare kurser i konflikthantering, beslutstekniker och jämlikare samarbete. Dessa kan givetvis beställas på nytt. Helgkurs i att ge stöd och ingripa vid härskartekniker, mobbning, sexism och rasifiering. Omsorg, civilkurage och konflikthanteringInnehållOmsorg, civilkurage och konflikthanteringAnmälan och praktisk informationKonflikthantering & civilkurageAnmälan…

 • Träning i civilkurage för arbetsplats och organisation

  Under kursen tränar deltagarna olika metoder för civilkurage: Att ingripa vid personligt, vardagligt och politiskt våld. Att ingripa vid sexuella trakasserier, sexism, rasism, baktaleri och mobbning.   Om kurser i civilkurage För att kunna ingripa vid våld i vår närhet eller på andra platser i världen behövs övning. Civilkurage kommer inte inifrån utan från stöd,…

 • Härskartekniker – kurs i ingripande & jämlikare dialog

  Beställ en kurs till er organisation eller gå en öppen kurs Under kurser kring härskartekniker och samtalsmetoder övar deltagarna metoder för kreativa och jämlika samtal. Deltagarna tränar exempelvis styrt lyssnande och immanent dialog, samt de nya mötestekniker som utvecklats efter Jo Freemans Strukturlöshetens tyranni. Under en stor del av kursen tränar deltagarna olika metoder för…

 • Konflikthantering vid diskriminering och sexism

  Beställ en kurs till er organisation eller gå en öppen kurs Jämlika metoder mot sexism och trakasserier: Under kursen övar deltagarna olika metoder för jämlikare samtal och samarbete. Deltagarna tränar sig dessutom att ingripa vid underordning, sexism eller trakasserier. Feminismen har de senaste åren undersökt hur olika system av makt och övergrepp korsar varandra. Dominans,…

 • Kurser och träning i civil olydnad

  Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

 • Bli betald lärling på kurser

  Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

 • CV för Per Herngren

  Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

 • Årets folkbildare i Sverige 2002

  Texter om ickevåld, civil olydnad och plogbillsrörelsen

Bli kreativ med texten och dela funderingar!