Fånge för fred – Gunilla Lundgren & Per Herngren (ebok 2021)

Fånge för Fred av Gunilla Lundgren, Per Herngren och elever i Rinkeby, ebok 2021 först utgiven 1986.

Finns på:

Bibliotek
Bokbeat
Nextory
Storytel
Adlibris
Bokus
Förlaget Saga Egmont

Per Herngren, Gunilla Lundgren
Fånge för fred
Saga Egmont
ISBN 9788726962666

Påskdagen år 1984 fängslas Per Herngren i Florida för att med en plogbillsgrupp med namnet Pershing Plowshares ha avrustat en Pershing II kärnvapenraket. De åtta deltagarna använde smideshammare och började smida om kärnvapnet till plogbillar eller till något annat som kan föda istället för döda. Deltagarna i Pershing Plowshares dömdes till åtta års fängelse. Några år senare förbjöds Pershing II raketer av högsta domstolen i Tyskland och andra avrustade resten av Pershing II raketerna.

”Fånge för fred” återger en brevväxling under Pers fängelsetid med en åttondeklass i Rinkeby och avhandlar viktiga frågor såsom hemlängtan, civil olydnad och ickevåld. Samt hur det är att leva i Rinkeby eller sitta i fängelse i USA. Initiativet till brevväxlingen och boken Fånge för fred togs av Gunilla Lundgren som arbetade med att ge ut böcker med texter av barn och ungdomar i Rinkeby.

Bli kreativ med texten och dela funderingar!