Läsa inför kurs i konfliktingripande – förberedelsematerial

Läs introduktionstexten inför första kursen

Det är bra att ha läst introduktionssidan innan du går kurs i performativt konfliktingripande och ickevåld. Läs första delen fram till de olika kurserna presenteras. Texten är ingen utförlig förklaring utan bara till för att alla deltagarna ska ha lite hum om de begrepp som används. För den som vill fördjupa sig mer finns fler texter och några filmer nedan.

Om kurserna & kursledaren

Aktuella kurser
Presentation av Per Herngren
CV

Fler texter och fördjupning

Läs bara det som är användbart

Texterna nedan vänder sig till olika sammanhang: arbetsplatser, offentliga verksamheter, företag, organisationer, ideella folkrörelser eller till aktivister som vill bygga en annan värld. Läs det som är relevant för ditt arbete.

Några av texterna tar upp forskning och kan vara svårlästa för den som inte är insatt. Hoppa givetvis över det som är obegripligt. Låter det ändå viktigt för ditt arbete så ta upp det under kursen.

konflikthantering

Neshast: persisk problemlösning
Konflikthantering vid sexism
Intolerans mot intolerans
Fler texter kring konflikthantering

Mobbing & härskartekniker

Einsteins ingripande vid mobbing
Rituella mord på ledare
Ickevåldsrätten
100 härskartekniker
Intolerans mot intolerans
Snällhet & aristokrati i ickevåld
Trygga rum & triggervarning
Relationer som förtrycker
Visuella mobbtekniker i möten
Humor och patetism
Fler texter om härskartekniker och mobbing

Kritik mot konflikthantering

Skicklig inkompetens på ledarskapskurser
Ledarfixering
Problem med aktivt lyssnande
Oanvändbar ickevåldsträning
Medvetna individer förändrar inte
Kunskap tar ej bort rasism

mötestekniker

Feministiska mötesfunktioner
Feministisk mötesteknik: intervju
Stormöten blir funktionell dumhet
Istället för en styrelse

Begrepp

Performativ är inte performance – Judith Butler
Ickevåld
Rekursiv förändring
Fler texter om ickevåld
Fler texter om performativ

Film & audio

Kortfilm: Kurs i konfliktingripande
Kortfilm: Feministisk mötesteknik
Erfarenhet med mötesteknik
Filmer med Per Herngren

organisation

Funktionell dumhet
Medarbetarskap inte ledarskap
Bortom styrmodeller
Räfflad organisation – inte platt
Moral motstår lojalitet

Om demokrati

Postdemokrati
Rekursiv demokrati
Deliberativ demokrati
Antidemokratiskt konsensus
Konsensus som sekterism
Fler texter om demokrati och organisation

Rasifiering

Ta hand om flyktingar
Offergöra flyktingar
Förstå dom som rasifiering
Vem ska integreras?
Kultur är inte container
Fler texter om rasifiering

Gemensamma snarare än individuella lösningar

Börja inte med dig själv
Självhjälpsrörelser: Jonas Aspelin

Problem med metoder inom konflikthantering

Makt i värderingsövningar
Maktkritik av jag-budskap
Problem med aktivt lyssnande

Teori och forskning

Maktteori
Texter om teori och forskning
Feminism
Texter om jämlik & platt ontologi
Texter om puls, repetition och reproduktion

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *