Texter om plogbillsaktioner

Plogbillsaktion är att med hammare börja smida om ett vapen till något som är till godo

Smida svärd till plogbillar

Bli kreativ med texten och dela funderingar!