Texter om befrielse

Befrielse är hantverk – öva, konstruera och finslipa

 • Aktivister och politiker neutraliserar Ship to Gaza

  Ship to Gaza använder flera intressanta tekniker för politisk förändring. De bygger allianser med palestinier, hjälporganisationer, judar, muslimer, kristna, socialister, aktivister. Sedan gör de dessa till subjekt, till aktörer. Det är de som med hjälp av fartyg och en inbjudan från organisationer och människor i Gaza bryter själva blockaden mot Gaza: Genom praktiska och solidariska …

  Aktivister och politiker neutraliserar Ship to Gaza Läs mer »

 • Etik står över nationalstaten: Erich Fromm

  Fascism är när vi sätter nationen som högsta värdet. När våra handlingar följer en princip som överordnar nationen. Och som därmed samtidigt underordnar andra värden som etik, solidaritet, befrielse. I demokratier brukar vi dock inte ideologiskt sätta nationen över alla andra värden. Ifall nationalstaten i praktiken ändå överordnas etik och befrielse är fascismen sällan ideologisk. …

  Etik står över nationalstaten: Erich Fromm Läs mer »

 • Akutinsatser och katastrofer som flykt från befrielse

  Aktivism kan fly tålmodigt byggande av befrielse genom att hålla sig i ständigt krismedvetande. Krisen förvandlas till aktivistiskt medvetande. Aktivistiskt medvetande låter sig fyllas av akuta politiska katastrofer. Upprepade akutinsatser inför klimat, krig, övergrepp, förtryck, utvisningar producerar en ständig beredskap. En sådan ständig beredskap gör det närmast omöjligt att fokusera på ett långvarigt, envetet organiserande …

  Akutinsatser och katastrofer som flykt från befrielse Läs mer »

 • Kaskader skapar befrielse – kaskadpolitik

  Otto: Visst, även små detaljer, som till exempel en oönskad fläck, kan förändra en annars perfekt utstyrsel, och likaså motsatsen, en väl vald accessoar kan bli “pricken över i:et”.  Modet är ett spel med denna typ av sammanställningar av agens. Ofta leker ju nya stilar och subkulturer med just dissonanser och synliga konflikter, de skapar …

  Kaskader skapar befrielse – kaskadpolitik Läs mer »

 • Flykt är olydnad och befrielse

  Flykt från makt och förtryck, krig och nationalism, är att dra undan sitt samarbete. Flykt är en form för olydnad. Flykt blir på så sätt politisk handling. Den förändrar ordningar och öppnar upp för befrielse. Flykt intervenerar i det politiska genom att överge en maktordning, krossa nationsgränser och söka fristad. Flykt drar undan stöd till maktordningar och krig. Flykt …

  Flykt är olydnad och befrielse Läs mer »

 • Messianism och dess invertering

  Messianism är tron på en makt som ska rädda oss. Messias kommer från hebreiska (משיח, moshiach,) ”den smorde”. Smord förstås som den rättmätiga kungen, den som är smord att bli vår kung. Messianism blir då tron på den legitima makten. Tron på den rättmätiga makten som ska rädda oss. Starka messianistiska trosriktningar idag är tron …

  Messianism och dess invertering Läs mer »

 • Information hindrar tänkande – Erich Fromm

  Tänkandet befrias genom att bli olydigt, menar socialpsykologen Erich Fromm. Det fria tänkandet är aktivt skapande. Och skapande är att uppfinna, att göra saker och ting annorlunda, inte som det brukar vara. Det fria tänkandet gör sig olydigt mot auktoriteter och normer, mot det normala och mot sunt förnuft, och även mot sina egna upplevelser …

  Information hindrar tänkande – Erich Fromm Läs mer »

 • Befriande eller liberalt ickevåld: Gandhi

  Mohandas Gandhi förverkligade ett befriande ickevåld. Han och många andra experimenterade med jämlika ickevåldssamhällen som ashrams. De utvecklade nya befriande praktiker som satyagraha och ickevåldsträning. De ingrep i förtryck och våld genom civil olydnad. Här i nord och väst fortsätter olika grupper att utveckla Gandhis befriande ickevåld. Kvinnofredslägren i USA och England under åttio- och …

  Befriande eller liberalt ickevåld: Gandhi Läs mer »

Bli kreativ med texten och dela funderingar!

Rulla till toppen