Persian

Martin Luther King از نظر مارتین لوتر کینگ نافرمانی مدنی یک وظیفه است

مارتین لوتر کینگ در نامه خود از سلول زندان در بیرمنگام، آلاباما، می نویسد: «فرد نه تنها یک تعهد قانونی، بلکه اخلاقی نیز برای اطاعت از قوانین عادلانه دارد. به همین ترتیب، نقض قوانین ناعادلانه یک وظیفه اخلاقی است. من با آگوستین موافقم که می گوید قانون ناعادلانه ، قانون نیست.» (16 آوریل 1963، نامه […]

Martin Luther King از نظر مارتین لوتر کینگ نافرمانی مدنی یک وظیفه است Read More »

Persian: Power and herds قدرت نتیجه ی تجمیع است

قدرت با جمع شدن به وجود می آید و بیشتر می شود . قدرت بزرگتر نمی شود بلکه با همگرایی بیشتر می شود گله ها در واقع با ایجاد روابط و آن چه که در میان همان روابط بین افراد اتفاق می افتد است که به وجود می آیند شکل و قدرت می گیرند .

Persian: Power and herds قدرت نتیجه ی تجمیع است Read More »

Persian: Civil disobedience breaks the power of punishment نافرمانی مدنی قدرت مجازات را می شکند

همانطور که قدرت در حقیقت همان اطاعت است ، مجازات نقش ویژه ای در نافرمانی مدنی دارد. ثورو در کتاب «مقاومت مدنی» از 1849 استدلال می‌کند که مجازات هم برای حفظ ساختارهای قدرت و هم برای مقاومت در برابر آنها ضروری است. مجازات همان چیزی است که در نهایت اطاعت را ایجاد می کند: “در

Persian: Civil disobedience breaks the power of punishment نافرمانی مدنی قدرت مجازات را می شکند Read More »

Persian: Obedience bigger problem than governments اطاعتمشکلی بزرگتر از دولت هاست

هنری دیوید ثورءو استدلال می کند که مشکل بی عدالتی و ظلم در درجه اول دولت ها نیستند . در عوض، مشکل زمانی به وجود می آید که شهروندان از صاحبان قدرتی که خشونت و ستم را اعمال می‌کنند، اطاعت می‌کنند و با آنها همکاری می‌کنند. بدون اطاعت، صاحبان مخرب و خشن قدرت فضای بسیار

Persian: Obedience bigger problem than governments اطاعتمشکلی بزرگتر از دولت هاست Read More »

Persian: feminist meetings مباشرت (سرپرستی) فمنیستی جلسات

انواع مختلفی از تکنیک های ملاقات فمینیستی در دهه هفتاد شروع به توسعه کردند. آنها با جلسات بزرگ جنبش 68 و فقدان ساختار، که بعدها به عنوان سازماندهی مسطح شناخته شد، به طور سازنده شکست خوردند. هیچ سخنگویی (معتمدی ) وجود ندارد که بتواند تمام وظایف او را انجام دهد. بنابراین، تکنیک های عملی جدید

Persian: feminist meetings مباشرت (سرپرستی) فمنیستی جلسات Read More »

Persian: about Per Herngren بیوگرافی پر هرگرن

پر هرنگن در مورد نافرمانی مدنی و عدم خشونت کار می‌کند. پر هرنگن به دلیل خلع سلاح یک موشک هسته‌ای با چکش به همراه هفت نفر از دوستان در گروه پرشینگ پلوشارز در آمریکا به هشت سال زندان محکوم شد. او پس از پانزده ماه زندان، به سوِد بازگردانده شد. وی در سوئد و انگلیس

Persian: about Per Herngren بیوگرافی پر هرگرن Read More »

Scroll to Top