Polish Civil Disobedience Manual

PODSTAWY
OBYWATELSKIEGO
NIEPOSŁUSZEŃSTWA
BZB nr 20Per Herngren
SPIS TREŚCI:


Kraków 1997

Wydanie I

© Wydawnictwo ”Zielone Brygady” i Per Herngren

Autor: Per Herngren

Wstęp: Elżbieta Borkowska-Stich

Posłowie: Wojciech Krawczuk

Tłumaczyły ze szwedzkiego wydania (Handbok i civil olydnad ISBN 91-0-047749-4 z uwzględnieniem drugiego wydania szwedzkiego ISBN 91-7642-676-9 oraz wydania amerykańskiego Path of Resistance. The Practice of Civil Disobedience):
Elżbieta Borkowska-Stich oraz

Agnieszka Parzniewska z domu Madej

Korekta: Wojciech Krawczuk, Ryszard Skrzypiec

Bibliografia polska: Ryszard Skrzypiec

Okładka: Małgorzata Maciejewska wg pomysłu Andrzeja Żwawy z wykorzystaniem obrazu Jana Matejki ”Rejtan” (I) i fragmentu ulotki SOP (IV)

Książkę wydano dzięki dotacji holenderskiej fundacji XminusY Stichting

Wydawnictwo ”Zielone Brygady” dziękuje Tomasowi Hakansonowi za pomoc przy pracach nad niniejszą książkę.

Wydawca:
Wydawnictwo ”Zielone Brygady”
Sławkowska 12/24, 31-014 Kraków

Biblioteka ”Zielonych Brygad” nr 20

ISBN 83-87331-00-7

Bli kreativ med texten och dela funderingar!