Catholic Worker: Anna Sternfeldt

Catholic Worker: Anna Sternfeldt

Startsida

© FikonträdetKontakt: Per Herngren


 

Startsida

Kontakta oss
Gå ickevåldskurs med Fikonträdet
Fikonträdets verksamhet 2015
Catholic Worker: Anna Sternfeldt
Fikonträdet ger fristad till Pillati
Starta fristadsgrupp
Bli betald kursledare i ickevåld
Få inbjudningar & bli aktiv
Gripna: Pingst på Microwave 2012
Plogbillsaktioner & fikon
Vin & fikonträd på vapenföretag
Vapeninspektion på Bofors Defence
Civil olydnad är nödvändigt
Catholic Workers historia
Mikael Holvila Angereds historia
.
.
TEXTER: KOMMUNITET & ICKEVÅLD
Inbjud Lisa Gerenmark för samtal
Bibel & civil olydnad: Lisa Gerenmark
Civil olydnad av Lisa Gerenmark
Kyrkor blir samhällsförändring: Lisa
.
Blogg: Thomas om fattigdom
Blogg: Ickevåld som befrielseteologi
.
Överlåtelse till ickevåld
Civil olydnad behöver apostlar
Laglydig aktivism flykt från befrielse
Samtidsslaveri tränger ut ickevåld
.
Kristna tron kretsar kring straffet
Civil olydnad är att komma till tro
Lagfundamentalism i kyrkor
Hur blev lydnad totalitär i kyrkor? I
Hur blev lydnad totalitär i kyrkor? II
Hur blev lydnad totalitär i kyrkor? III
Hur blev lydnad totalitär i kyrkor? IV
Reflektion pingstmässan 2013
Gör Gud sönder våra vapen?
Jesus kallas oss till osäkerhet
Bön gör oss sårbara
Frestar med det goda
Texter om civil olydnad
.
För Jesus finns inga makthavare
Jesus pratar inte ledarskap
Omnipotent eller anarkistisk gud
Centralstyrande går om intet
.
Arvsynd: Mål och medel separeras
Var inte beroende av resultat
Jesus övertygar inte
Jesus är bättre sociolog
Härma inte Jesus
.
Jesus queerar korset
Jesus queerar – protesterar inte
Hade Maria foglossning?
Tränga undan Herre, Fader, Kung
‘Han’ är gud – kyrkan feminiseras
‘Gud är Herre’ var civil olydnad
.
Kärleken drar i oss
‘Tro’ byts till ‘förtröstan’ i bibeln
Gud som sociolog: Martin Luther
Bro från tro till oro
Trygg kyrka dras mot makt
Tron på Gud eller tron på tron
Andlighet är materialisering
Pingst ingriper och möter motstånd
Pingstens ande konspirerar
Pingstens ande är materialisering
Pingsten krossar barriärer
Religion som förpliktelse
Kyrka blir befrielse istället för flykt
Kyrka är samhälle bland samhällen
Passion
Gud är verb
Gudsriket är nära – rumsligt
Organisera gudsriket som surdeg
Organisera gudsrike som senapsfrö
.
Kristna Freds döljer Kristna Freds
Är Kristna Freds självdestruktiv?
Sveriges kristna råd i kolonialism?
.
Kommunitet: resonans-konkurrens
Kommunitet skapar vithet
Kommuniteter skapar individualism?
.
Leva enkelt är individualisering
Individuell kallelse?
Kyrka+kapitalism=individualism
Individualiserad kristendom
Gud ser mig inte som den jag är
Inre och yttre är förvillolära
Frid från politik till individualism
Fridsordningen och fridsnormen
Frid är förvillolära
Frid utesluter fred
‘Lycka’ finns inte i bibeln
Opium för kyrkor i nord
Kyrka skapar klass  och ras
Smida plogbillar till åhörare
.
Ickevåldsträning konfirmationsläger
.
Korsfästelse kristendomens ateism
Skillnad bön och magi
Ockult kristendom
Bibeln som avgudadyrkan
Bibeln har inga liknelser
Tomas den förtvivlade
Amen som bejakande eller brist
Vår Fader – anpassad version
.
Annika Spalde Catholic Worker
Spalde: Ickevåld är befrielseteologi
Jesus en tidig kopierare
Socialt arbete
English
Predika med civil olydnad
Bör riksdag bli politisk som kyrkor?
Tack Gud Centern bryter apartheid
.
Hopp & Motstånd 7-9 oktober 2016
Hopp & Motstånd 8-10 maj 2015
Hopp & Motstånd 4-6 april 2014

Blogg

English

Kurdish

Polish

Arabic

Spanish,

Dutch


 

Mejl: Per.Herngren (snabel-a) gmail.com

 

 

Kristendomen är det vi vill leva – artikel av Anna Sternfeldt

Fikonträdet i Hammarkullen är en Catholic Worker kommunitet inriktad på ickevåldsmotstånd och gästfrihet. Genom att hjälpa människor i nöd och avrusta vapen följer medlemmarna i Jesu fotspår av olydnad mot en förtryckande maktordning.

 

 Det var under depressionen i USA under 1930-talet som Dorothy Day och Peter Maurin startade tidningen Catholic Worker. De ville båda omsätta sin kristna tro i praktiska handlingar och skrev i tidningen om betydelsen av att ta ett personligt ansvar för sina medmänniskor. Bland annat uppmanade de folk som hade ett rum över att erbjuda det åt någon som saknade bostad. Detta ledde till att några hemlösa sökte upp Dorothy och Peter och bad om hjälp. Dorothy gav då sex kvinnor husrum och det var det första av många hus för gästfrihet – houses of hospitality – som sedan blev en av hörnpelarna i rörelsen som fick samma namn som tidningen.

 

 I tidningen Catholic Worker analyserades även orsakerna till orättvisor i samhället. Man menade att det inte räckte med att ge hjälp åt behövande, man borde även göra motstånd mot strukturer som skapade orättvisor och förtryck. Efter att Catholic Worker hade startats som rörelse och kommunitet levde Dorothy Day som en Catholic Worker i resten av sitt liv och bodde i kommuniteten i New York fram till sin död 1980. Peter Maurin dog 1949. Idag finns omkring 230 Catholic Worker kommuniteter runt om i världen, främst i USA och ett dussintal i Europa, och man lever efter principerna om gemenskap, gästfrihet, socialt arbete och ickevåldsmotstånd. Ett av dem, Fikonträdet, finns i Hammarkullen, som ligger nära Göteborg. Det första och enda Catholic Worker i Sverige.

 

Fikonträdet initierades av Annika Spalde efter en plogbillsaktion i England. Hon hade bott hos och fått stöd av flera Catholic Worker kommuniteter och ville skapa något liknande hemma i Sverige. Per Herngren, stödperson för aktionen i England och med lång erfarenhet av ickevåld och plogbillsrörelsen, stöttade Annikas idéer och så skapades en kommunitet i Hammarkullen. När jag träffar Per i Göteborg en blåsig aprildag säger han att det föll sig naturligt att det blev en Catholic Worker kommunitet, och inte någon annan kristen kommunitet.

 

– Med vår bakgrund i plogbillsrörelsen kändes Catholic Worker som det mest meningsfulla. I USA arbetar rörelsen i städernas getton och här arbetar vi i Hammarkullen, där vi bland annat är med och ordnar med soppkök. Det är kombinationen av socialt arbete och ickevåld som utmärker Catholic Worker och det är den kombinationen som intresserar oss. Plogbillsrörelsen jobbar mycket ihop med Catholic Workers.

 

Plogbillsrörelsen startade 1980 i USA, kom till Sverige i mitten av samma årtionde, och arbetar för avrustning av vapen genom civil olydnad, ickevåld och öppenhet. Rörelsen menar att lydnaden är det största hindret för rättvisa i världen. Namnet kommer från Gamla Testamentet där det i Mika 4:3 står att ”Då skola de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skola ej mer lyfta svärd mot varandra och icke mer lära sig att strida.” Plogbill är den del av en plog som plöjer upp jorden. Att smida svärd till plogbillar betyder alltså att omskapa livsfarliga vapen till något nyttig, och på så vis skapas möjlighet för rättvisa och fred i världen. Men även om man inspirerats av det som står i Bibeln så rymmer rörelsen människor med olika livsåskådningar och trosuppfattningar.

 

Fikonträdet är en ekumenisk kommunitet som välkomnar människor av alla religioner eller utan religion. Antingen genom att dela bostad med någon av dem som redan ingår i kommuniteten, eller om man hellre vill bo i egen lägenhet. Även människor som bor längre ifrån är välkomna att ingå i arbetet med ickevåld, socialt arbete och civil olydnad på det sätt som de kan och vill.

 

– Det var det Jesus gjorde, säger Per. Han välkomnade alla, män som kvinnor, fattiga, spetälska och prostituerade. Och i alla berättelser om Jesus så är han olydig mot en maktordning och genomför en ny kärleksfull ordning. Genom sitt sätt att vara och handla genomför han i varje situation Guds rike på jorden. Det är det vi också vill göra. Målet är medlet.

 

Per berättar om hur Fikonträdet gav en fristad år 2012 åt familjen Pillati som var på flykt. Fikonträdet uttryckte även att de gav familjen uppehållstillstånd, för det var ju vad de gjorde inom kommuniteten, även om familjen var gömd från staten. 2014 fick familjen uppehållstillstånd av svenska staten.

 

– Vi följer en tradition som har anor från medeltiden och längre tillbaka, om ett folkets beslut om skydd och gästfrihet, säger Per. Städer och kyrkor har under lång tid och på många platser gett fristad åt förföljda. Genom att vi ger tillstånd gör vi oss till subjekt. Det är ett sätt att själva börjar regera, men även att utmana andra att göra likadant. För vem har egentligen makten att bestämma var någon får bo?

 

Idag består Fikonträdet av sex medlemmar och fyra andra kommuniteter i Hammarkullen är knutna till Fikonträdets nätverk. En medlem, Terese, bor nu i Kairo där hon jobbar tillsammans med katolska nunnor och hjälper fattiga kvinnor och barn på soptippar. Lisa Gerenmark som bor i Falköping, var med och gav familjen Pillati fristad år 2012.

 

– Det är kombinationen av civil olydnad och socialt arbete som vi ser som fungerande metoder för att förändra strukturer, vilket är nödvändigt om samhället ska bli mer rättvist, säger Per.

När jag frågar varför man valde namnet Fikonträdet får jag veta att också det har sitt ursprung ur Bibeln. I Mika 4:4 står att: ”Var och en skall sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen skall hota honom eller henne”.

 

– Vin och fikon representerar dryck och mat, men även ett hem, vilket betyder att det inte ska finnas någon som är hungrig eller hemlös, säger Per. Att ingen ska vara hotad innebär att det inte finns något våld och inte heller någon homofobi eller annat förtryck. Kort sagt, det är kristendomens budskap och det vi vill leva efter.

 

Anna Sternfeldt

 

 Vill du veta mer:http://ickevald.net/catholicworker/ 

 

 

 Skriv enkommentarBli aktiv!


 

 

 

 

Ny bok 2016
Per Herngren &
Otto von Busch

 Beställ boken
Mode & motstånd

Dialoger om befrielse och civil olydnad, imitation och politik

 

Välkommen! Kurs
medFikonträdet och
Per Herngren

 

 

 

Sök på denna sajt:

 

Stöd ickevålds-nätet!
Genom att klicka på annons nedan gör du annonsören till sponsor av ickevåldsarbetet.

]]>