Catholic Worker av Anna Sternfeldt

Kristendomen är det vi vill leva – artikel av Anna Sternfeldt

Fikonträdet i Hammarkullen är en Catholic Worker kommunitet inriktad på ickevåldsmotstånd och gästfrihet. Genom att hjälpa människor i nöd och avrusta vapen följer medlemmarna i Jesu fotspår av olydnad mot en förtryckande maktordning.

Det var under depressionen i USA under 1930-talet som Dorothy Day och Peter Maurin startade tidningen Catholic Worker. De ville båda omsätta sin kristna tro i praktiska handlingar och skrev i tidningen om betydelsen av att ta ett personligt ansvar för sina medmänniskor. Bland annat uppmanade de folk som hade ett rum över att erbjuda det åt någon som saknade bostad. Detta ledde till att några hemlösa sökte upp Dorothy och Peter och bad om hjälp. Dorothy gav då sex kvinnor husrum och det var det första av många hus för gästfrihet – houses of hospitality – som sedan blev en av hörnpelarna i rörelsen som fick samma namn som tidningen.

I tidningen Catholic Worker analyserades även orsakerna till orättvisor i samhället. Man menade att det inte räckte med att ge hjälp åt behövande, man borde även göra motstånd mot strukturer som skapade orättvisor och förtryck. Efter att Catholic Worker hade startats som rörelse och kommunitet levde Dorothy Day som en Catholic Worker i resten av sitt liv och bodde i kommuniteten i New York fram till sin död 1980. Peter Maurin dog 1949. Idag finns omkring 230 Catholic Worker kommuniteter runt om i världen, främst i USA och ett dussintal i Europa, och man lever efter principerna om gemenskap, gästfrihet, socialt arbete och ickevåldsmotstånd. Ett av dem, Fikonträdet, finns i Hammarkullen, som ligger nära Göteborg. Det första och enda Catholic Worker i Sverige.

Fikonträdet initierades av Annika Spalde efter en plogbillsaktion i England. Hon hade bott hos och fått stöd av flera Catholic Worker kommuniteter och ville skapa något liknande hemma i Sverige. Per Herngren, stödperson för aktionen i England och med lång erfarenhet av ickevåld och plogbillsrörelsen, stöttade Annikas idéer och så skapades en kommunitet i Hammarkullen. När jag träffar Per i Göteborg en blåsig aprildag säger han att det föll sig naturligt att det blev en Catholic Worker kommunitet, och inte någon annan kristen kommunitet.

– Med vår bakgrund i plogbillsrörelsen kändes Catholic Worker som det mest meningsfulla. I USA arbetar rörelsen i städernas getton och här arbetar vi i Hammarkullen, där vi bland annat är med och ordnar med soppkök. Det är kombinationen av socialt arbete och ickevåld som utmärker Catholic Worker och det är den kombinationen som intresserar oss. Plogbillsrörelsen jobbar mycket ihop med Catholic Workers.

Plogbillsrörelsen startade 1980 i USA, kom till Sverige i mitten av samma årtionde, och arbetar för avrustning av vapen genom civil olydnad, ickevåld och öppenhet. Rörelsen menar att lydnaden är det största hindret för rättvisa i världen. Namnet kommer från Gamla Testamentet där det i Mika 4:3 står att ”Då skola de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skola ej mer lyfta svärd mot varandra och icke mer lära sig att strida.” Plogbill är den del av en plog som plöjer upp jorden. Att smida svärd till plogbillar betyder alltså att omskapa livsfarliga vapen till något nyttig, och på så vis skapas möjlighet för rättvisa och fred i världen. Men även om man inspirerats av det som står i Bibeln så rymmer rörelsen människor med olika livsåskådningar och trosuppfattningar.

Fikonträdet är en ekumenisk kommunitet som välkomnar människor av alla religioner eller utan religion. Antingen genom att dela bostad med någon av dem som redan ingår i kommuniteten, eller om man hellre vill bo i egen lägenhet. Även människor som bor längre ifrån är välkomna att ingå i arbetet med ickevåld, socialt arbete och civil olydnad på det sätt som de kan och vill.

– Det var det Jesus gjorde, säger Per. Han välkomnade alla, män som kvinnor, fattiga, spetälska och prostituerade. Och i alla berättelser om Jesus så är han olydig mot en maktordning och genomför en ny kärleksfull ordning. Genom sitt sätt att vara och handla genomför han i varje situation Guds rike på jorden. Det är det vi också vill göra. Målet är medlet.

Per berättar om hur Fikonträdet gav en fristad år 2012 åt familjen Pillati som var på flykt. Fikonträdet uttryckte även att de gav familjen uppehållstillstånd, för det var ju vad de gjorde inom kommuniteten, även om familjen var gömd från staten. 2014 fick familjen uppehållstillstånd av svenska staten.

– Vi följer en tradition som har anor från medeltiden och längre tillbaka, om ett folkets beslut om skydd och gästfrihet, säger Per. Städer och kyrkor har under lång tid och på många platser gett fristad åt förföljda. Genom att vi ger tillstånd gör vi oss till subjekt. Det är ett sätt att själva börjar regera, men även att utmana andra att göra likadant. För vem har egentligen makten att bestämma var någon får bo?

Idag består Fikonträdet av sex medlemmar och fyra andra kommuniteter i Hammarkullen är knutna till Fikonträdets nätverk. En medlem, Terese, bor nu i Kairo där hon jobbar tillsammans med katolska nunnor och hjälper fattiga kvinnor och barn på soptippar. Lisa Gerenmark som bor i Falköping, var med och gav familjen Pillati fristad år 2012.

– Det är kombinationen av civil olydnad och socialt arbete som vi ser som fungerande metoder för att förändra strukturer, vilket är nödvändigt om samhället ska bli mer rättvist, säger Per.

När jag frågar varför man valde namnet Fikonträdet får jag veta att också det har sitt ursprung ur Bibeln. I Mika 4:4 står att: ”Var och en skall sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen skall hota honom eller henne”.

– Vin och fikon representerar dryck och mat, men även ett hem, vilket betyder att det inte ska finnas någon som är hungrig eller hemlös, säger Per. Att ingen ska vara hotad innebär att det inte finns något våld och inte heller någon homofobi eller annat förtryck. Kort sagt, det är kristendomens budskap och det vi vill leva efter.

Anna Sternfeldt

 Vill du veta mer: https://ickevald.net/catholicworker/

Lämna ett svar

Rulla till toppen