Inbjud Lisa Gerenmark för samtal

Den 3-5 februari 2013 möts ett indaba i Kapstaden i Sydafrika Indaba är Zulu och betyder ”råd där människor möts för att diskutera viktiga frågor”. Indaba är alltså ett sätt att direkt bygga demokrati. På ett indaba finns möjligheter att diskutera hur resurser fördelas rättvist.

Den 3-5 februari 2013 handlar Indaba-rådet om arbetarnas och samhällenas kamp kring gruvdriften i Sydafrika. Hur kan gruvdriften bli mer demokratisk och rättvis?

Medlem i motståndskommuniteten Fikonträdet och ageravolontären Lisa Gerenmark från Falköping finns på denna Indaba tillsammans med ageravolontären Cecilia.

Lisa är diakonkandidat från Skara stift som utöver sitt internationella engagemang också är fackligt engagerad och hen kommer under resan till Sydafrika ha fokus på mänskliga rättigheter och arbetsrätten. Lisa är också medlem i motståndskommuniteten Fikonträdet och har intressanta funderingar kring ett ickevåldsligt sätt att bedriva strejk och fackliga demonstrationer som hen vill provtänka omkring i den sydafrikanska kontexten.

Bjud in Lisa Gerenmark för samtal om befrielse och sydafrikanskt indaba

Bjud in Lisa Gerenmark för att inleda samtal i er kyrka eller förening om hur kyrka, gruvarbetare och andra samhällen kan mötas i ett Indaba råd. Om att börja kämpa och bygga befrielse tillsammans. Hur skapar kyrkor här hos oss indaba råd?

Lisa kan också hålla andra samtal kring Fikonträdets arbete med pingstmässor på vapenföretag, ickevåld och civil olydnad.

Lisa Gerenmark 0704-57 91 38.
Mejl: lisa.gerenmark(snabel a)gmail.com
Följ Lisa på Twitter: @Lottadotter

Alternative mining indaba

Kapstaden 3-5 februari 2013

Indaba är Zulu och betyder ungefär ”råd där människor möts för att diskutera viktiga frågor”. I början av februari samlas representanter från organisationer och civilsamhälle i ett Alternative mining indaba för att diskutera frågor som rör gruvindustrin i södra Afrika. Mötet är en motreaktion mot ett annat indaba som äger rum i Kapstaden under samma period där den internationella gruveliten minglar med investerare och beslutsfattare, men lämnar lokalbefolkning och NGOer utanför dörrarna.

 

Gruvindustrin är en industriell motor av gigantiska mått och sysselsätter miljontals människor i södra Afrika. Trots detta har industrin alltför ofta visat sig vara en förbannelse snarare än en källa till utveckling. För ett år sedan undertecknades en deklaration vid 2012 års Alternative Mining Indaba. I den krävdes bland annat att företrädarna för gruvindustrin måste bidra till diskussioner kring hur mineraler och gruvdrift på allvar ska kunna bli en katalysator för ekonomisk förändring i Afrika.

Lämna ett svar

Rulla till toppen