Basgrupper på Hopp & Motstånd

Hopp & Motstånd försöker vi skapa omsorg i mindre basgrupper. Basgrupper brukar träffas nån halvtimme varje dag under Hopp & Motstånd. Basgruppen är en möjlighet att ge stöd och samtala om det som hänt under dagen, både jobbigheter och intressanta saker man tänkt på. Basgrupper turas också om att organisera festkvällar.

VERKTYG SOM BASGRUPPER ANVÄNDER
  • Basgrupperna brukar börja med en personlig berättelse. Då berättar vi saker som hänt under dagen och funderingar som dykt upp.
  • I basgrupperna undviker vi förtal genom att inte ge namn. Personkonflikter tas med maktingripare eller maktingripargruppen, inte i basgruppen eller på möten.
  • Runda innebär att alla får yttra sig innan det fria samtalet börjar. Den som inte vill säga något “passar” i rundan.

Här kan du läsa mer om hur basgrupper har använts i andra sammanhang.

Bli kreativ med texten och dela funderingar!