Förverkliga ickevåldsamhälle under Hopp & Motstånd

Hopp & Motstånd försöker varje sommar förverkliga ett ickevåldssamhälle. Vi använder ickevåldsliga och feministiska demokratitekniker.

  • Istället för en centralregering är deltagarna med i olika regeringar med specifika ansvarsområden. Dessutom har vi en eller flera regeringar som vid behov koordinerar mellan olika regeringar.
  • Krockar och konflikter behandlas av berörd regering. Vi använder aldrig stormöten vilka lätt förvandlas till funktionell dumhet eller ofrivillig mobb.
  • Personkonflikter tas med valda maktingripare eller stämningsunderlättare. De tas inte på ordinarie möten där åhörare förvandlas till ofrivillig mobb.

Texter om ickevåldsliga och feministiska mötestekniker

Feministiska mötesfunktioner

Feministisk & jämlik mötesteknik: intervju

Konsensus som beslutsmetod

Stormöten som funktionell dumhet

image_pdfimage_print

Bli kreativ med texten och dela funderingar!