Schema Hopp & Motstånd i Lysestrand 2020

Onsdag 5 augusti
12:00 Välkommen och
drop in-lunch ​(Samuel och
Monika)
13:00 Presentation
(Tomas och Samuel)
13:30-14:00 Dela in i
basgrupper och välja
funktioner (Per)
Funktioner i basgrupp:
Tidsunderlättare och
Förståelseunderlättare
(Schemagrupp)
Stämningsunderlättare
(Stämningsunderlättar-
grupp)
Smittoingripare och
Maktingripare
(Maktingripar- och
smittoingripargrupp)
Samtalsunderlättare
(Koordineringsgrupp)
Förstärkande roller
(Köksgrupp)
Inom parentesen är den
regerande grupp som
respektive funktion är med i.
Basgrupp 1: Fiskelådan
Räkan: basgrupp 2: Räkan
Basgrupp 3: Hummern
Basgrupp 4:
Matsalen/Altanen
Träningen startar
14:10-14:40 Funktionärer i
feministiska mötestekniker

 

14:45-15:30 Kurserna
startar
1) Civil olydnad – för klimat
och solidaritet: Hus
Fiskelådan
2) Gestaltterapi och
aktivism samt Jämlikare
samarbeten: Hus Hummern
Bad eller promenad
15:30
(Stämningsunderlättar-
gruppen)

 

16:30 Kaffe och te samt
matigt fika

 

Träningen fortsätter
17:00-18:15
Civil olydnad: Fiskelådan
Gestaltterapi och jämlikare
samarbeten: Hummern
18:30-19:10 ​Workshops
Fiskelådan: Röst/Teater
(Helena)
Räkan:
Hummern:
19:25-19:45 ​Basgrupp
Dagordning
Presentationsrunda
Ömsesidigt stöd (fritt
samtal)
Reflektion över dagen (ifall
det är tid över)
Basgrupp 1: Fiskelådan
Basgrupp 2: Räkan
Basgrupp 3: Hummern
Basgrupp 4:
Matsalen/Altanen
20:00 Middag

Lekar
21:00 Matsalen eller
utomhus (​basgrupp 1
ansvarar för
festligheterna)
Torsdag 6 augusti
8:30 Frukost

 

Träning
9:10-10:30 Feministiska
mötestekniker
Civil olydnad: Fiskelådan
Gestaltterapi och Jämlikare
samarbeten: Hummern
10:30 Fika
11:00-12:15
Träningarna
fortsätter
Civil olydnad: Fiskelådan
Gestaltterapi och Jämlikare
samarbeten: Hummern
12:30-12:50 ​Regerande
grupper
Dagordning
Reflektion och
uppfinningar
Vad behövs göras? Till
när? Vem är ansvarig?
Schemagrupp: Fiskelådan
Stämningsunderlättargrupp
:Hummern
Maktingripar- och
smittoingripargrupp: Räkan
Koordineringsgrupp:
Matsalen/Altanen
Köksgrupp: Köket
Tränargrupp: Altanen
13:00 Lunch

Bad eller promenad
13:45
(Stämningsunderlättare)

16:00 Kaffe och te samt
matigt fika
Träning
16:30-17:45
Civil olydnad: Fiskelådan
Gestaltterapi och Jämlikare
samarbeten: Hummern
18:00-18:30 ​Workshops
Fiskelådan:
Räkan: Den egna
apokalypsen (Ann)
Hummern:
18:45-19:15 ​Basgrupp
Dagordning
Personlig berättelse
(behov, händelser – runda)
Ömsesidigt stöd (fritt
samtal utifrån personlig
berättelse)
Reflektion över dagen (ifall
det är tid över)
Basgrupp 1: Fiskelådan
Basgrupp 2: Räkan
Basgrupp 3: Hummern
Basgrupp 4:
Matsalen/Altanen
Grillat och
berättarkväll
19:30 Middag grillat
(Badplatsen)
20:30 Berättarkväll
(Badplatsen)
(​basgrupp 2 ansvarar för
festligheterna)
Kvällsdopp för de som vill
så ta med badkläder.

Fredag 7 augusti
8:30 Frukost
Träning
9:10-10:30
Civil olydnad: Fiskelådan
Gestaltterapi och Jämlikare
samarbeten: Hummern
10:30 Fika

 

11:00-12:15 ​Träning
Kursavslut: 1) Civil
olydnad – för klimat och
solidaritet, 2) Gestaltterapi
och aktivism & Jämlikare
samarbeten
Civil olydnad: Fiskelådan
Gestaltterapi och Jämlikare
samarbeten: Hummern
12:30-12:50 ​Regerande
grupper
Schemagrupp: Fiskelådan
Stämningsunderlättargrupp
: Hummern
Maktingripar- och
smittoingripargrupp: Räkan
Koordineringsgrupp:
Matsalen/Altanen
Köksgrupp: Köket
Tränargrupp: Altanen
13:00 Lunch
Bad eller promenad
13:45 ​(Stämningsunderlättare)

16:00 Kaffe och te samt
matigt fika
Träning
16:30-17:45
Kursstart 3) Lär dig leda
övningar i civilkurage och
ickevåld & Träning med

Vardagens civilkurage,
4) Ickevåld för
organisering och
samhällsförändring

 

Lära dig leda övningar &
Träning med Vardagens
civilkurage: Fiskelådan
Ickevåld: Räkan
18:00-18:30 ​Basgrupp
Dagordning
Personlig berättelse
(behov, händelser – runda)
Ömsesidigt stöd (fritt
samtal utifrån personlig
berättelse)
Reflektion över Hopp &
Motstånd 2020 och
framtida Hopp & Motstånd
Basgrupp 1: Fiskelådan
Basgrupp 2: Räkan
Basgrupp 3: Hummern
Basgrupp 4:
Matsalen/Altanen
18:45-19:20 ​Workshops
Fiskelådan:​ ​Hopp &
Motstånd 2021 (Sofia)
Räkan: Egen session med
Ann​ ​(1-3 per)
Hummern:
19:30 Middag
Sketcher
20:30 Fiskelådan
(​basgrupp 3 ansvarar för
festligheterna)

 

 

Lördag 8 augusti
8:30 Frukost
Träning
9:10-10:30
Lära dig leda övningar &
Vardagens civilkurage:
Fiskelådan
Ickevåld: Räkan
10:30 Fika
11:00-12:15​ ​Träning
Lär dig leda övningar &
Vardagens civilkurage:
Fiskelådan
Ickevåld: Räkan
12:30-13:00 ​Regerande
grupper
Schemagrupp: Fiskelådan
Stämningsunderlättargrup:
Hummern
Maktingripar- och
smittoingripargrupp: Räkan
Koordineringsgrupp:
Matsalen/Altanen
Köksgrupp: Köket
Tränargrupp: Altanen
13:15 Lunch
Bad eller promenad
13:45
(Stämningsunderlättargrup
pen)
16:00 Kaffe och te samt
matigt fika

 

Träning
16:30-17:45
Lära dig leda övningar &
Vardagens civilkurage:
Fiskelådan
Ickevåld: Räkan
18:00-18:45 ​Workshops
Fiskelådan: Egen session
med Ann (1-3 pers)

Räkan:
Hummern:
18:55-19:20 ​Basgrupp
Basgrupp 1: Fiskelådan
Basgrupp 2: Räkan
Basgrupp 3: Hummern
Basgrupp 4:
Matsalen/Altanen
19:30 Middag

 

Rörelse, motion och
lek
20:30 Matsalen eller
utomhus
(​basgrupp 4 ansvarar för
festligheterna)

 

Söndag 9 augusti
8:30 Frukost

 

Träning
9:10-10:30
Lära dig leda övningar &
Vardagens civilkurage:
Fiskelådan
Ickevåld: Räkan
10:30 Fika
11:00-12:00 ​Träning
Kursavslut: 3) Lär dig leda
övningar i civilkurage och
ickevåld & Träning med
Vardagens civilkurage

4) Ickevåld för
organisering och
samhällsförändring
Lär dig leda övningar &
Vardagens civilkurage:
Fiskelådan
Ickevåld: Räkan
12:15-13:00 Städa, packa
13:15 Lunch

14:00 ​Basgrupp
Grupp 1: Fiskelådan
Grupp 2: Räkan
Grupp 3: Hummern
Grupp 4: Matsalen/Altanen
14:35-14:50 Avslut och
hejdå (Sofia och Tomas)
15:00 Hemresa
Resa från Lysestrands
scoutgård till Nils Ericson
Terminalen, Göteborg

Bil från gården till
Finnsbovägen.
15:51-17:43 buss 841 (mot
Göteborg Nils Ericson
Terminalen)
Reseansvarig (Sofia)
Dagordning för
basgrupper
Personlig berättelse
(behov, händelser – runda)
Ömsesidigt stöd (fritt
samtal utifrån personlig
berättelse)
Reflektion över
dagen/specifika frågor
(ifall det är tid över)
Dagordning för regerande
grupper
Reflektion och
uppfinningar
Vad behövs göras? Till
när? Vem är ansvarig?

 

Lämna ett svar

Rulla till toppen