Catholic Workers historia

En historia av gästfrihet och ickevåld

Under 30-talets depression i USA startade Dorothy Day och Peter Maurin tidningen the Catholic Worker. Dorothy Day hade en bakgrund som journalist på socialistiska tidningar. De senaste åren hade också en kristen tro växt sig stark i henne, och hon hade gått in i den katolska kyrkan. Peter Maurin var fransk kristen anarkist som emigrerat till Nordamerika. Han predikade bland annat att egendom var stöld från de fattiga.

Gästfrihet för hemlösa

I tidningen skrev de om vikten av att ta personligt ansvar för sina medmänniskor. De som hade ett rum över uppmanades att erbjuda det åt någon som saknade bostad. Till följd av detta sökte några hemlösa upp Dorothy och Peter, och bad om hjälp. Dorothy hyrde en lägenhet i New York och gav sex kvinnor husrum där. Detta var det första av många hus för gästfrihet – houses of hospitality. Man levde tillsammans i enkelhet, och erbjöd den hjälp man kunde åt hemlösa och andra i nöd.

Ickevåld mot orsaker

I the Catholic Worker, tidningen som även gav namn åt rörelsen, analyserades orsakerna till orättvisorna i samhället. Det räckte inte att ge hjälp åt de nödställda, det handlade om att göra motstånd mot de strukturer som skapade orättvisorna och förtrycket. Från första början såg man krigets ondska och tog avstånd från all våldsanvändning. Genom ickevåldsmotstånd, som civil olydnad, skulle samhällsomvandling ske.

Peter Maurin dog 1949. Dorothy Day levde och arbetade i kommuniteten i New York fram till sin död 1980.

Dagens catholic worker

Idag finns det över hundra Catholic Worker kommuniteter, främst i USA, men även i Kanada, Holland, England, Tyskland och andra länder. Dorothy lämnade inga regler eller stadgar åt rörelsen. Varje kommunitet är fri att förverkliga idealen om gemenskap och radikal solidaritet på sitt sätt i ett möte med de fattiga, kyrkan och andra solidaritetsgrupper.

Lämna ett svar

Rulla till toppen