Verksamhetsberättelse 2023 för Fikonträdet – ickevålds och motståndskommunitet

Hopp & Motstånd 7-12 JULI 2023

Fikonträdet är med och arrangerar Hopp & Motstånd, som kombinerar badsemester och träning i civilkurage, ickevåld, civil olydnad, civilmotstånd och fredskultur!

Fikonträdets kurser under Hopp & Motstånd:
  • Civil olydnad – för klimat och solidaritet 
  • Lär dig leda övningar i ickevåld och civil olydnad
  • Träna civilmotstånd vid krig
    Ickevåldsträning med Svenska Freds ordförande Kerstin Bergeå
  • Samt olika kortare workshops

Organisationer bakom Hopp & Motstånd är Fredens hus Göteborg, Front mot slaveri, Motståndskommuniteten Fikonträdet, Plogbillsgruppen Saab Microwave blivande plogbill, Svenska freds Göteborg, Vardagens civilkurage Göteborg, Vardagens civilkurage Malmö och Vardagens civilkurage riksorganisation.

Hopp & Motstånd återkommer på sommaren varje år.

Byggt hus för romer som arbetar med tiggeri

Fikonträdet har byggt ett hus för några som arbetar med tiggeri. Under 2023 har Dida bott där under tiden hon är i Sverige för att tigga. Didas arbete med tiggeri försörjer inte bara henne utan också flera av hennes barn och barnbarn.

Träning i ickevåld, civilkurage och konflikthantering

Fikonträdet ledde flera ickevåldskurser under året.

  • Kortkurs på en dag som Svenska Freds Göteborg och Vardagens civilkurage organiserade.
  • Konflikthantering & civilkurage Öva jämlikare samarbete och att ingripa i konflikter
  • Civilkurage & konflikthantering samt effektivare demokratiska mötestekniker Ingripa vid härskartekniker, mobbning, sexism och rasifiering

Filmer på youtube

Fikonträdet har med Hopp & Motstånd flera ickevåldsfilmer på youtube.

Playlist: Träna feministiska mötestekniker & ingripa i härskartekniker
Watch this playlist on YouTube
Playlist: Träna civilkurage, konflikthantering & ickevåld
Watch this playlist on YouTube

Fikonträdet driver en podd

Fikonträdet driver en podd

Arbete i Kairo med fattiga kvinnor

Teresa från Fikonträdet arbetar i Kairo med fattiga kvinnor.

Rulla till toppen