Inbjud Lisa Gerenmark för samtal

Inbjud Lisa Gerenmark för samtal

Startsida

© FikonträdetKontakt: Per Herngren


 

Startsida

Kontakta oss
Gå ickevåldskurs med Fikonträdet
Fikonträdets verksamhet 2015
Catholic Worker: Anna Sternfeldt
Fikonträdet ger fristad till Pillati
Starta fristadsgrupp
Bli betald kursledare i ickevåld
Få inbjudningar & bli aktiv
Gripna: Pingst på Microwave 2012
Plogbillsaktioner & fikon
Vin & fikonträd på vapenföretag
Vapeninspektion på Bofors Defence
Civil olydnad är nödvändigt
Catholic Workers historia
Mikael Holvila Angereds historia
.
.
TEXTER: KOMMUNITET & ICKEVÅLD
Inbjud Lisa Gerenmark för samtal
Bibel & civil olydnad: Lisa Gerenmark
Civil olydnad av Lisa Gerenmark
Kyrkor blir samhällsförändring: Lisa
.
Blogg: Thomas om fattigdom
Blogg: Ickevåld som befrielseteologi
.
Överlåtelse till ickevåld
Civil olydnad behöver apostlar
Laglydig aktivism flykt från befrielse
Samtidsslaveri tränger ut ickevåld
.
Kristna tron kretsar kring straffet
Civil olydnad är att komma till tro
Lagfundamentalism i kyrkor
Hur blev lydnad totalitär i kyrkor? I
Hur blev lydnad totalitär i kyrkor? II
Hur blev lydnad totalitär i kyrkor? III
Hur blev lydnad totalitär i kyrkor? IV
Reflektion pingstmässan 2013
Gör Gud sönder våra vapen?
Jesus kallas oss till osäkerhet
Bön gör oss sårbara
Frestar med det goda
Texter om civil olydnad
.
För Jesus finns inga makthavare
Jesus pratar inte ledarskap
Omnipotent eller anarkistisk gud
Centralstyrande går om intet
.
Arvsynd: Mål och medel separeras
Var inte beroende av resultat
Jesus övertygar inte
Jesus är bättre sociolog
Härma inte Jesus
.
Jesus queerar korset
Jesus queerar – protesterar inte
Hade Maria foglossning?
Tränga undan Herre, Fader, Kung
‘Han’ är gud – kyrkan feminiseras
‘Gud är Herre’ var civil olydnad
.
Kärleken drar i oss
‘Tro’ byts till ‘förtröstan’ i bibeln
Gud som sociolog: Martin Luther
Bro från tro till oro
Trygg kyrka dras mot makt
Tron på Gud eller tron på tron
Andlighet är materialisering
Pingst ingriper och möter motstånd
Pingstens ande konspirerar
Pingstens ande är materialisering
Pingsten krossar barriärer
Religion som förpliktelse
Kyrka blir befrielse istället för flykt
Kyrka är samhälle bland samhällen
Passion
Gud är verb
Gudsriket är nära – rumsligt
Organisera gudsriket som surdeg
Organisera gudsrike som senapsfrö
.
Kristna Freds döljer Kristna Freds
Är Kristna Freds självdestruktiv?
Sveriges kristna råd i kolonialism?
.
Kommunitet: resonans-konkurrens
Kommunitet skapar vithet
Kommuniteter skapar individualism?
.
Leva enkelt är individualisering
Individuell kallelse?
Kyrka+kapitalism=individualism
Individualiserad kristendom
Gud ser mig inte som den jag är
Inre och yttre är förvillolära
Frid från politik till individualism
Fridsordningen och fridsnormen
Frid är förvillolära
Frid utesluter fred
‘Lycka’ finns inte i bibeln
Opium för kyrkor i nord
Kyrka skapar klass  och ras
Smida plogbillar till åhörare
.
Ickevåldsträning konfirmationsläger
.
Korsfästelse kristendomens ateism
Skillnad bön och magi
Ockult kristendom
Bibeln som avgudadyrkan
Bibeln har inga liknelser
Tomas den förtvivlade
Amen som bejakande eller brist
Vår Fader – anpassad version
.
Annika Spalde Catholic Worker
Spalde: Ickevåld är befrielseteologi
Jesus en tidig kopierare
Socialt arbete
English
Predika med civil olydnad
Bör riksdag bli politisk som kyrkor?
Tack Gud Centern bryter apartheid
.
Hopp & Motstånd 7-9 oktober 2016
Hopp & Motstånd 8-10 maj 2015
Hopp & Motstånd 4-6 april 2014

Blogg

English

Kurdish

Polish

Arabic

Spanish,

Dutch


 

Mejl: Per.Herngren (snabel-a) gmail.com

 

 

Den 3-5 februari 2013 möts ett indaba i Kapstaden i Sydafrika Indaba är Zulu och betyder ”råd där människor möts för att diskutera viktiga frågor”. Indaba är alltså ett sätt att direkt bygga demokrati. På ett indaba finns möjligheter att diskutera hur resurser fördelas rättvist.

 

Den 3-5 februari 2013 handlar Indaba-rådet om arbetarnas och samhällenas kamp kring gruvdriften i Sydafrika. Hur kan gruvdriften bli mer demokratisk och rättvis?

 

Medlem i motståndskommuniteten Fikonträdet och ageravolontären Lisa Gerenmark från Falköping finns på denna Indaba tillsammans med ageravolontären Cecilia.

 

Lisa är diakonkandidat från Skara stift som utöver sitt internationella engagemang också är fackligt engagerad och hen kommer under resan till Sydafrika ha fokus på mänskliga rättigheter och arbetsrätten. Lisa är också medlem i motståndskommuniteten Fikonträdet och har intressanta funderingar kring ett ickevåldsligt sätt att bedriva strejk och fackliga demonstrationer som hen vill provtänka omkring i den sydafrikanska kontexten.

 

Bjud in Lisa Gerenmark för samtal om befrielse och sydafrikanskt indaba

Bjud in Lisa Gerenmark för att inleda samtal i er kyrka eller förening om hur kyrka, gruvarbetare och andra samhällen kan mötas i ett Indaba råd. Om att börja kämpa och bygga befrielse tillsammans. Hur skapar kyrkor här hos oss indaba råd?

 

Lisa kan också hålla andra samtal kring Fikonträdets arbete med pingstmässor på vapenföretag, ickevåld och civil olydnad.

 

Lisa Gerenmark 0704-57 91 38.

Mejl: lisa.gerenmark(snabel a)gmail.com

Följ Lisa på Twitter: @Lottadotter

 

Alternative mining indaba

Kapstaden 3-5 februari 2013

Indaba är Zulu och betyder ungefär ”råd där människor möts för att diskutera viktiga frågor”. I början av februari samlas representanter från organisationer och civilsamhälle i ett Alternative mining indaba för att diskutera frågor som rör gruvindustrin i södra Afrika. Mötet är en motreaktion mot ett annat indaba som äger rum i Kapstaden under samma period där den internationella gruveliten minglar med investerare och beslutsfattare, men lämnar lokalbefolkning och NGOer utanför dörrarna.

 

Gruvindustrin är en industriell motor av gigantiska mått och sysselsätter miljontals människor i södra Afrika. Trots detta har industrin alltför ofta visat sig vara en förbannelse snarare än en källa till utveckling. För ett år sedan undertecknades en deklaration vid 2012 års Alternative Mining Indaba. I den krävdes bland annat att företrädarna för gruvindustrin måste bidra till diskussioner kring hur mineraler och gruvdrift på allvar ska kunna bli en katalysator för ekonomisk förändring i Afrika.

 

 Skriv enkommentarBli aktiv!


Lisa Gerenmark

Mobil: 0704-57 91 38.

Mejl: lisa.gerenmark(snabel a)gmail.com

Twitter: @Lottadotter

 

 

 

Välkommen! Kurs
medFikonträdet och
Per Herngren

 

 

 

Sök på denna sajt:

 

Stöd ickevålds-nätet!
Genom att klicka på annons nedan gör du annonsören till sponsor av ickevåldsarbetet.

]]>