Klaus slutplädering

Civil olydnad, ickevåld och proaktivt motstånd - postprotest av vin & fikonträdsplanterarna

Fakta Saab Microwave

Civil olydnad, ickevåld och proaktivt motstånd - postprotest av vin & fikonträdsplanterarna

Annikas slutplädering

Civil olydnad, ickevåld och proaktivt motstånd - postprotest av vin & fikonträdsplanterarna