Swedish

Vin & Fikonträdplanterarna är lokala och mobila samhällen som flyttar in i vapenfabriker, polisstationer, domstolar och fängelser. De bygger på ickevåld och proaktivt motstånd.

Planteringen vid Aldermaston kärnvapenfabrik 2005

Per Herngren, Thomas Helgesson och Martin Smedjeback från Sverige. I bakgrund Barbara från Holland och Lizzie från England. De tolv deltagarna kom från sex nationer.

Tre gripna av polis på pingstgudstjänst!

pingstsöndagen 27 maj 2012

En pastor, en gudstjänstvärd och en församlingsmedlem fängslades i polisbussen medan pingstgudstjänsten pågick på SAAB Microwave, 27 maj 2012.

Fler bilder från pingstmässan

40-60 dagsböter för plantering på vapenföretag 2008

De fem som 2006 samt 2007 planterat vinstockar och fikonträd inne på vapenföretaget Microwave dömdes i Mölndals Tingsrätt onsdag 27 augusti 2008 kl 14:30 till mellan 40 och 60 dagsböter.

Pressmeddelande om domen
Överklagan till Hovrätten

Lyssna på podd med Per Herngren :

Domare stoppar delar av vin & fikonplanterarnas sakframställan och slutplädering

Rättegång vid Mölndals Tingsrätt 13 augusti 2008 kl 14-16:30

– Detta blev en unik och spännande rättegång, hävdar Annika Spalde som är en av de fem åtalade. Vi fick en ovanligt stark grund för överklagan till hovrätten!

  • ”Civil olydnad” fick inte nämnas av de åtalade under rättegången
  • Försvaren stoppas i slutplädering
  • Försvarare och åtalade stoppas under sakframställan
  • Tre åtalade släpper bok samma dag som rättegång.

Läs mer i pressmeddelandet

Fem ställs inför rätta

13 augusti 2008 för plantering inne på Microwave

Fem från Vin & Fikonträdsplanterarna ställs inför rätta onsdag 13 augusti kl 14  i Mölndals Tingsrätt. De stämda har med trädgårdshackor planterat vinstockar och fikonträd inne på vapenfabriken Microwave i Mölndal långfredagen 14 april 2006, hiroshimadagen 6 och även 7 augusti 2007; samt 24 och 26 juni 2008 då en plogbillsgrupp förutom planteringen även avrustade en krigsradarkupol med smideshammare.

Läs Pressmeddelande

Rättegång samt Hopp- & Motståndsretreat

12-13 augusti 2008!

Vin- och fikonträd har planterats inne på vapenfabriken Saab Microvawe Systems gräsmatta i Mölndal. För detta står Klaus Engell-Nielsen, Annika Spalde, Per Herngren, Jonas Johnsson och Pelle Strindlund åtalade för olaga intrång.

Under rättegången samlas vi till retreat för att tillsammans reflektera kring vad vi vill göra under rättegången och hur vi vill gå vidare med motstånd. 

Annika, Klaus och Pelle har skrivit en bok med titeln Ickevåld! Handbok i fredlig samhällsförändring som släpps samma dag som rättegången. Det vill vi också fira med ett release mingel under kvällen.

Med andra ord; Varmt välkommen till Hopp & Motståndsretreat 12-13 augusti med retreat, rättegång och releasemingel!

Anmälan och läs mer

Plogbillar gripna inne på SAAB Microwave

Med var sin smideshammare började Ulla Røder och Per Herngren avrusta en radarkupol samt Microwaves test-anläggning i Mölndal torsdagen 26 juni 2008. Plogbillsgruppen som kallar sig Saab Microwave Blivande2 Plogbill greps inne på Saab Microwave. Förutom den handgripliga desarmeringen har de även planterat fikon inne på fabriksområdet.

Läs mer    Se bilder

Planterade vin & fikonträd på vapenföretag

På Hiroshimadagen, 6 augusti 2007, gick gruppen Vin- & fikon Saab Microwave 2007 in på Saab Microwave i Mölndal och planterade ett vinträd och ett fikonträd. Sedan greps de klockan 18:00. Mer info finns i länkarna till vänster. Bilder på planteringen.

Plantering på Ericsson Microwave

På långfredagen 2006 greps sex personer efter att ha planterat vin- och fikonträd på vapenfabriken Ericsson Microwaves område i Mölndal. De planterade en vinplanta vid stängslet, tog sig sedan över detta och fortsatte planteringen på ett grönområde vid ett av företagets byggnader.

Fyra veckors fängelse

för de två svenskar som planterade vin- och fikonträd på brittisk kärnvapenanläggning

 9 februari 2006 föll domen mot de två svenskar som planterade vin- och fikonträd på kärnvapenanläggningen i Aldermaston den 4-5 augusti förra året. De åtalade dömdes av domstolen i Newbury, England till fyra veckors fängelse. Fängelsestraffet är villkorligt i sex månader, alltså till Nagasakidagen 9 augusti..  Om lagen korrumperas av krig och kärnvapen är det vår skyldighet som medborgare att förkroppsliga en god lag, säger Per Herngren. Genom rättegången fick vi dialog med regeringen som representerades av åklagaren och med lagen som representerades av domaren. Både domaren och åklagaren har varit intresserade av våra argument och det har varit en bra atmosfär i domstolen. Förhoppningsvis har vi kommit lite närmare en överenskommelse om att vi behöver fortsätta att omvandla kärnvapenfabriker till något bättre.  Många ser våra länder som förebilder i världen. Men vi har i många år spridit våra vapen, speciellt till fattiga länder. Vi har valt att sälja dödsmaskiner istället för fredligt samarbete för en gemensam värld i fred och rättvisa. Jag ångrar inte handlingen den 5:e augusti när vi planterade vin- och fikonträd, säger Martin Smedjeback. I själva verket är jag styrkt i min övertygelse att det behövs fler liknande handlingar om vi ska uppnå en fredligare värld. Arrangörer: Vine & Fig Tree Planters, Kristna Fredsrörelsens Smeder, Fikonträdet i Hammarkullen (boendekommunitet och lokalgrupp till Svenska Freds).

Mer info: Thomas Helgeson 0739-023631 eller Martin Smedjeback: 0702-579097. https://ickevald.net/vineandfigtreeplanters/  Bilder på vin- och fikonträdsplanteringen före gripandet: https://ickevald.net/vineandfigtreeplanters/photoaug4thomashelgeson.htm  Polisens bilder: https://ickevald.net/vineandfigtreeplanters/policeevidencephoto.htm   Tidigare pressmeddelanden:   20060209: De två svenskar som står åtalade efter trädplantering på brittisk kärnvapenaläggning väntas få sin dom idag   Rättegången mot Per Herngren och Martin Smedjeback som deltog i en internationell fredsaktion på kärnvapenanläggningen i Aldermaston den 4-5 augusti förra året fortsätter och dom väntas senare idag.  Under onsdagen gjordes sakframställan av alla de åklagade för vin- och fikonträdsplanteringen som utfördes den 5 augusti förra året. Martin Smedjeback argumenterade för att det är nödvändigt att begå civil olydnad så länge regeringen inte avrustar kärnvapen. Det är inte ett brott att omvandla ett ställe som framställer kärnvapen till en trädgård som ger liv, säger Martin Smedjeback, ickevåldstränare från Stockholm.

Per Herngren lade fram bevis för att protest inte fungerar för att skapa fred och att ickevåldsrörelsen därför bör gå från reaktiva handlingar till proaktivt motstånd där man faktiskt börjar initiera lösningen på medlet. Han citerade Gandhi som hävdade att målet måste vara medlet.

Idag är det slutplädering och domslut från domaren.  20060208: Åklagarna lägger fram sina bevis mot trädplantering

Idag fortsatte rättegången mot de två svenskarna, Martin Smedjeback och Per Herngren, som planterade vin- och fikonträd i engelsk forskningsanläggning för kärnvapen den 5 augusti förra året.

Smedjeback och Herngren ingick i en grupp fredsaktivister från fem länder som planterade vin- och fikonträd på en kärnvapenanläggning i Aldermaston i England i samband med 60-årsminnet av Hiroshima förra året. Under gårdagen förhördes vittnena, bland annat en av de arresterande poliserna. Martin Smedjeback och Per Herngren hävdade att de utfört en gemensam handling som det varit deras plikt att genomföra och igår fick de möjlighet att ställa frågor till poliserna. Jag frågade en av poliserna om han vissste att det är olagligt att ha en anläggning som förberedde massmord och om han då skulle uppfatta det som en skyldighet att rapportera det? Polismannen svarade ja, och jag frågade då om han också skulle se det som hans skyldighet att stoppa det här brottet. Även på denna fråga svarade polismannen ja vilket jag ser som mycket intressant, säger Per Herngren. Vi gjorde vår plantering av träd för att ingen ska behöva vara rädd längre, säger Martin Smedjeback, ickevåldstränare från Stockholm. Skydd borde sökas i skuggan av ett träd, inte under ett kärnvapenparaply. Vi ser oss själva som ett litet mobilt samhälle som flyttade in i kärnvapenfabriken, för att sedan föras in i arresten. Nu flyttar vi in i rättsväsendet och sedan går vi direkt i fängelse. Förmodligen kan vi inte påverka ett förtryckarsystem utifrån. Men när vi går in i maktsystemet sår vi små frön som förhoppningsvis växer. Det blir en inbjudan snarare än påverkan, avslutar Per Herngren. Rättegången mot de nio fredsaktivisterna pågår resten av veckan. 
20060203: Rättegång  i England för två svenskar för plantering av träd

Rättegången mot de två svenskarna, Martin Smedjeback och Per Herngren, som planterade vin- och fikonträd i engelsk kärnvapenfabrik den 5 augusti förra året, inleds tisdagen den 7:e februari, vid Newbury Court i Storbritannien
“Vi är åtalade för att vi vid 60 års minnet av Hiroshima planterade tolv vin och fikonträd inne på Atomic Weapons Establishment Aldermaston. Vi ska försöka bevisa att vi medborgare har en skyldighet att ingripa om regeringen förbereder masslakt”, berättar Per Herngren, medlem i plogbillsrörelsen.
 Aktionen genomfördes av deltagare från 5 nationer, utöver svenskar deltog aktivister från Storbritannien, Irland, Holland, Australien. “Jag vill försöka att tänka mig en bättre värld och försöka leva som om den redan vore här. Därför planterade jag träd på en kärnvapenfabrik i England”, säger Martin Smedjeback, ickevåldstränare från Stockholm.
 Rättegången beräknas pågå 7-10 februari. Enligt en brittisk advokat beräknas fängelsestraffet bli maximalt tre månader och väntas börja avtjänas redan sista rättegångsdagen, fredagen den 10 februari.

Postprotest och Vin & Fikonträdsplanteringar

Up
Överklagan till Hovrätten
Domen blev 40-60 dagsböter
Domare stoppar försvaret – pressm. 080813
Klaus slutplädering
Annikas slutplädering
Inför rätta – pressmed. 080812
Få inbjudningar & bli aktiv
Rättegång & retreat
Civil olydnad pressmedd. 9 aug 2007
Bilder plantering 6 aug 2007
Bilder plantering Microwave 5 aug 2007
Pressmeddelande 2 augusti 2007
Yttrande Förundersökning
Välkommen på plantering augusti 2007
Fakta Saab Microwave
Sex gripna på Ericsson Microwave 2006
Bilder Ericsson plantering 2006
Bilder Bofors & pilgrimsvandring 2006
Caroline om plantor och poesi
Vin & fikon plantering startar i England
Martins brev från en cell
Postprotest

European Vine & Fig Tree planters:

Home garden
Contacts
Hiroshima planting 2007
Easter planting at Ericsson 2006
Ulla Røder on proactive resistance
Figs on trial and in prison
Swedish
____________________
…………………………reflections
Statement for Aldermaston
To Go Beyond Protest-Resistance
Vine & Fig Tree Disarmory
Les’ reflection from prison
Beyond Protest
Proactive Resistance
Martin’s reflection on planting
Manual for civil disobedience
Theory of Resistance
____________________
…………………………photos
Photos Hiroshima 2007 planting
Liz’s art exhibition
Photos from police evidence
Arrest photos Aldermaston 2005
Photos of Aldermaston planting 2005
Figs at Aldermaston photos
Queer trans-forms community
Planting at Ericsson
Bofors Easter 2006
____________________
…………………………more resistance
Vine & Fig Tree in the Netherlands
Vine and Fig Tree song

Scroll to Top