Välkommen plantera på vapenföretag augusti 2007

Välkommen plantera vinstockar & fikonträd
inne på vapenfabriken Microwave
med civil olydnad, ickevåldsträning, bad & vandring i skön natur
Göteborg 4-9 augusti 2007

“Var och en skall sitta trygg under sin vinstock och under sitt fikonträd, och ingen skall hota honom” eller henne.

– Mika 4:4

Ickevåld för en värld där människor kan leva i trygghet
Vi vill tillsammans med dig börja anlägga en trädgård där människor kan leva i trygghet. Vi vill börja bygga och leva den värld Mika profeterar om (Mika 4:4), där vin– och fikonträd ger människor skydd, mat och dryck. Där kan var och en sitta trygg under sin vinstock och allt förtryck är borta. Detta är en del av “vin- & fikonträdsplanterarna”, som startade 2005 och har verkat i Holland, England och Sverige.

Ickevåldsträning och plantering

Vi kommer att börja den 4 augusti med två dagars ickevåldsträning. Vi kommer att träna och planera i vängrupper. En vängrupp består av både stödpersoner och de som gör civil olydnad. Den finns som stöd under aktion, rättegång och straff.

Vi kommer sedan att börja anlägga en vin- och fikonträdgård inne på Saab Microwave i Mölndal, som gör radarsystem till vapen. Detta görs som en proaktiv aktion, där vi initierar konstruktiv förändring utan att använda negativa protestbudskap. Allt vårt handlande sker i ickevåldets anda: vi tar ansvar för våra handlingar och vi bemöter alla med respekt.

Civil olydnad innebär här ett lagbrott, som bygger på öppenhet och ickevåld, där man inte smiter undan från konsekvenserna.

Vi kommer också att ha tid till stillhet, bön, reflektion och samtal. Vi har tänkt att reflektera kring ickevåld som befrielseteologi för den rika delen av världen, med utgångspunkt från Annika Spalde och Pelle Stridlunds bok “I vänliga rebellers sällskap”.

Efter aktionen kommer vi att ha tid för stillhet och meditation, samt att prata om det vi gjort och hur vi kan stötta varandra under rättegång och straff.

Välkommen!

Logi ordnas i Rosa Huset, som är tillgängligt för rullstol. Det är beläget nära naturskönt område och badplats. Maten är vegetarisk/vegansk.

Förväntade personliga konsekvenser av planteringen kan vara böter eller kort fängelsestraff samt eventuellt skadestånd. Vid fängelsestraff får du enligt svensk lag automatiskt ledigt från ditt jobb utan att semesterdagar dras. Arbetsgivaren får inte heller avskeda dig pga detta.

Arrangörer

Kristna Freds Göteborg, Kristna Freds Smeder, motståndskommuniteten Fikonträdet – Svenska Freds Göteborg, Speak Civil olydnad & Ickevåld

 

För anmälan eller frågor

vinfikonplantering2007 @ gmail.com

Eller ring Jonas på 0735-97 09 58. Anmälan senast 1 juli.

Ange adress, telefon, email, och ev mat och boendeönskemål.

 

Överför samtidigt anmälningsavgiften till bankkonto: 9020 41 413 99 (9020 är clearingnummret), bank: Länsförsäkringar. Märk med ditt namn.

Anmälningsavgiften är till självkostnadspris och är 1200:- för arbetande, och 900:- för studenter, arbetslösa och pensionärer. Det inkluderar boende och mat för sex dagar, samt aktionskostnader. Du får dessutom rabatt om du är med i förarbetet. Hör av dig!

 

Schema

Samling och frukost i Rosa Huset: Kl. 9:00, lördag 4 augusti 2007

Ickevåldsträning & formande av vängrupper: Lördag 4 augusti & söndag 5 augusti.

Under dagarna kommer vi också att ha tid till reflektion, bad, naturskön vandring.

Stöd och rättegångsplanering: Torsdag 9 augusti.

Avslutning: Kl. 16:00, Torsdag 9/8 5 augusti.

Scroll to Top