Domare stoppar åtalades sakframställan

Pressmeddelande 2008-08-13

Domare stoppar försvares och åtalades sakframställan samt slutplädering i rättegång

Rättegång vid Mölndals Tingsrätt idag onsdag 13 augusti kl 14-16:30

– Detta blev en unik och spännande rättegång, hävdar Annika Spalde som är en av de fem åtalade. Vi fick en ovanligt stark grund för överklagan till hovrätten!

  • ”Civil olydnad” fick inte nämnas av de åtalade under rättegången
  • Försvaren stoppas i slutplädering
  • Försvarare och åtalade stoppas under sakframställan
  • Tre åtalade släpper bok samma dag som rättegång.

I rättegången vid Mölndals Tingsrätt idag onsdag 13 augusti kl 14-16:30 stoppas Per Herngrens försvare Mikael Baaz, lektor i juridik och specialiserad på internationell lag, mitt under sin slutplädering när han ska visa att målsägande SAAB Microwave levererar eldledningssystemet Arthur till Irakkriget. Han stoppas också från att visa att FN ej sanktionerat kriget och att Sveriges regering definierat kriget som olagligt och brott mot folkrätten.

Den åtalade Klaus Engel stoppas av domaren från att under sakframställan fråga sina fyra medåtalade något om varför de valt civil olydnad som metod för att ingripa mot vapenhandeln. ”Civil olydnad är inte en fråga under denna rättegång”, hävdar domaren.

Försvarare Mikael Baaz stoppas under sakframställan när han ställer följande frågor till sin klient Per Herngren:

Mikael Baaz börjar fråga: ”Du hävdar att du använder civil olydnad. Varför väljer du ej lagliga metoder?”

Detta får inte Per Herngren svara: ”Jo, det gör jag också. Idag har vi knappast några härskare kvar med totalitära anspråk. Men då har paradoxalt nog stora delar av vänstern och folkrörelserna blivit närmast totalitärt lydiga. Jag valde civil olydnad eftersom fienden idag inte är regeringar och storföretag utan folkrörelsernas lydnad gentemot orättvisa och krig. Total lydnad i folkrörelser ses som normalt idag. Det är otäckt!”

Mikael Baaz börjar fråga: ”På era hemsidor om vin och fikonträdsplanteringarna på Microwave står att ni valt bort protesten. Varför protesterar du inte?

Detta får inte Per Herngren svara: ”Det är Nietzsche och senare den franske filosofen Deleuze som visat att protesten gör en handlingsförlamad. Man blir genom protesten en negativ spegling av makten. Man pekar ut makthavare och bekräftar dem genom att säga emot dem. Vi bestämde oss för att vi istället behövde bli positivt skapande. Därför tog vi bort alla protestbudskap. Frågan var inte om vi var emot att Microwave säljer eldledningssystem till Irakkriget utan vad vi skulle göra åt det, och hur vi kreativt skulle kunna leva och reproducera de lagar och de samhällen vi vill leva med.”

Välkommen på Releaseparty för ny bok om ickevåld av de tre åtalade Annika Spalde, Pelle Strindlund och Klaus Engell, samma dag som rättegången onsdag den 13 augusti kl 19.30 Hagabion, Linnégatan, Göteborg

Presskontakt: 0735-97 09 58, 070-88 77 211

Civil olydnad, postprotest och Vin & Fikonträdsplanteringar

Up

Överklagan till Hovrätten
Domen blev 40-60 dagsböter
Domare stoppar försvaret – pressm. 080813
Klaus slutplädering
Annikas slutplädering
Inför rätta – pressmed. 080812
Få inbjudningar & bli aktiv
Rättegång & retreat
Civil olydnad pressmedd. 9 aug 2007
Bilder plantering 6 aug 2007
Bilder plantering Microwave 5 aug 2007
Pressmeddelande 2 augusti 2007
Yttrande Förundersökning
Välkommen på plantering augusti 2007
Fakta Saab Microwave
Sex gripna på Ericsson Microwave 2006
Bilder Ericsson plantering 2006
Bilder Bofors & pilgrimsvandring 2006
Caroline om plantor och poesi
Vin & fikon plantering startar i England
Martins brev från en cell
Postprotest

European Vine & Fig Tree planters:

Home garden
Up
Contacts
Hiroshima planting 2007
Easter planting at Ericsson 2006
Ulla Røder on proactive resistance
Figs on trial and in prison
____________________
…………………………reflections
Statement for Aldermaston
To Go Beyond Protest-Resistance
Vine & Fig Tree Disarmory
Les’ reflection from prison
Beyond Protest
Proactive Resistance
Martin’s reflection on planting
Manual for civil disobedience
Theory of Resistance
____________________
…………………………photos
Photos Hiroshima 2007 planting
Liz’s art exhibition
Photos from police evidence
Arrest photos Aldermaston 2005
Photos of Aldermaston planting 2005
Figs at Aldermaston photos
Queer trans-forms community
Planting at Ericsson
Bofors Easter 2006
____________________
…………………………more resistance
Vine & Fig Tree in the Netherlands
Vine and Fig Tree song

Scroll to Top