Vin & fikon plantering startar i England

Proaktivt motstånd utan protest

För att hedra minnet av Hiroshima 60 år tog sig en grupp från Sverige, Australien, Holland, Irland och England 4-5 augusti 2005 in i en kärnvapenfabrik i Aldermaston i Storbritannien och planterade fikonträd och vinträd. Från Sverige deltog Thomas Helgeson, Göteborg, Per Herngren, Göteborg, från plogbillsrörelsen och Martin Smedjeback, Sundbyberg, från Kristna Freds. Per Herngren och Martin Smedjeback greps under aktionen och satt arresterade i 32 timmar innan de släpptes mot borgen. De arresterade bjöd på druvor och fikon och fick ett bra möte med polisen.

Förutom svenskarna deltog bland annat en katolsk nunna, Syster Susan, som gripits för en plogbillsaktion i USA, samt Treena Lenthall som fängslats för en plogbillsaktion i Australien. Aktionen bygger på ickevåld och civil olydnad.

Det som är nytt med denna aktion är att den är helt proaktiv, det finns inga negativa budskap:

“Aktionen är inte en protestaktion”, förklarar Per Herngren, författare och aktiv i plogbillsrörelsen. “Vi använder inga protestord: vi säger inte “Nej!”. Inte heller ber vi ledare utföra jobbet åt oss. I stället använder vi oss av kreativt ickevåldsmotstånd i form av inbjudan, dialog, samtal och poesi. Henry David Thoreau menade att problemet inte är regeringen utan de som protesterar men ändå lyder. Här sådde han fröet till ett ickevåldsmotstånd som bygger på en helt annan logik än protester: att vara emot, uttrycka missnöje, att vara reaktiv. Jag kallar det för proaktivt motstånd.”

“Genom att gå in i system för att direkt börja förändra ligger civil olydnad egentligen närmare parlamentariskt arbete än demonstrationer och protester”, säger Thomas Helgeson från Göteborg. “Vi gick ju direkt in i själva fabriksområdet där man bygger kärnvapen och planterar vin- och fikonträd – i solidaritet med människorna i Hiroshima och Nagasaki och för en avrustad, rättvis och grönskande värld.”

“Här i England har vårt förslag om att ta steget över till post-protest skapat en het diskussion. Det märks att det är svårt att ta sig ur protesttänkandet. Vi har utvecklat en innovation som vi kallar proaktivt motstånd där man börjar att lösa problemet utan att använda negativa protestbudskap. Nackdelen med protest är att man pekar ut, och därmed också återinsätter ledarna. Genom att vädja till makten stärker man den samtidigt som man själv gör sig till åskådare. Postprotest fungerar i stället som en inbjudan genom exemplets makt. Vi kan börja lösa problemen!” säger Per Herngren.

“Om vi ska ha någon möjlighet att skapa en värld utan krig, fattigdom och hat är det nödvändigt att ha en vision och att försöka leva ut den”, säger Martin Smedjeback. “Om jag genom min plantering av träd på en kärnvapenfabrik har planterat några frön till en sån värld blir jag glad.”

Att plantera vin- och fikonträd är inspirerat från profeten Mika: “De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Var och en skall sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen skall hota honom.” (Mika 4:3-4)     

Fyra veckors fängelse

9 februari 2006 föll domen mot de två svenskar som planterade vin- och fikonträd på kärnvapenanläggningen i Aldermaston den 4-5 augusti förra året. De åtalade dömdes av domstolen i Newbury, England till fyra veckors fängelse. Fängelsestraffet är villkorligt i sex månader, alltså till Nagasakidagen 9 augusti.     

Vin & fikonträdsplanteringar och civil olydnad

Up
Martins brev från en cell
Pressmeddelande

Överklagan till Hovrätten
Domen blev 40-60 dagsböter
Domare stoppar försvaret – pressm. 080813
Klaus slutplädering
Annikas slutplädering
Inför rätta – pressmed. 080812
Få inbjudningar & bli aktiv
Rättegång & retreat
Civil olydnad pressmedd. 9 aug 2007
Bilder plantering 6 aug 2007
Bilder plantering Microwave 5 aug 2007
Pressmeddelande 2 augusti 2007
Yttrande Förundersökning
Välkommen på plantering augusti 2007
Fakta Saab Microwave
Sex gripna på Ericsson Microwave 2006
Bilder Ericsson plantering 2006
Bilder Bofors & pilgrimsvandring 2006
Caroline om plantor och poesi
Vin & fikon plantering startar i England
Martins brev från en cell
Postprotest

European Vine & Fig Tree planters:

Home garden
Up
Contacts
Hiroshima planting 2007
Easter planting at Ericsson 2006
Ulla Røder on proactive resistance
Figs on trial and in prison
____________________
…………………………reflections
Statement for Aldermaston
To Go Beyond Protest-Resistance
Vine & Fig Tree Disarmory
Les’ reflection from prison
Beyond Protest
Proactive Resistance
Martin’s reflection on planting
Manual for civil disobedience
Theory of Resistance
____________________
…………………………photos
Photos Hiroshima 2007 planting
Liz’s art exhibition
Photos from police evidence
Arrest photos Aldermaston 2005
Photos of Aldermaston planting 2005
Figs at Aldermaston photos
Queer trans-forms community
Planting at Ericsson
Bofors Easter 2006
____________________
…………………………more resistance
Vine & Fig Tree in the Netherlands
Vine and Fig Tree song

Scroll to Top