Swedish

Civil olydnad, ickevåld och proaktivt motstånd - postprotest av vin & fikonträdsplanterarna