Swedish

Bilder plantering Microwave 5 aug 2007

“Vin & Fikonträd Saab Microwave 2007” Plantering 5 augusti på Saab Microwave. Här är planteringsgruppen på Saabs område men utanför stängslet. Polisen frågar om vi planterar livets träd. Inget gripande denna dag. De som planterar kallas Vin & Fikonträd Saab Microwave 2007. De är Jonas Johnsson 22 år, socionomstudent, Göteborg. Les Gibbons 49 år, mentalvårdare, Southhampton, […]

Bilder plantering Microwave 5 aug 2007 Read More »

Yttrande Förundersökning

Bland Vin & Fikonträdsplanterarna försöker vi använda postprotest – visa lösningar utan att betona det negativa. Det är svårt när man går in i rättsprocessen eftersom den bygger på negationer. Här har jag dock gjort ett försök i mitt yttrande till polisen. Är det någon som har idéer och förslag på hur man kan formulera

Yttrande Förundersökning Read More »

Scroll to Top