Fakta Saab Microwave

Saab Microwaves delaktighet i Irakkriget

http://www.svenskafreds.se /vapenexport/ku/KU2003-04.pdf
– här finns bla info om försäljningen av eldledningssystemet ARTHUR till Storbritannien år 2003

http://www.riksdagen.se /Webbnav/index.aspx?nid=3120 &doktyp=betankande&bet=2002/03 :UU16 –

Utrikesutskottet i sitt betänkande 2002/03:UU16 om Irakkonflikten och FN-stadgans våldsförbud

 

Försäljningen av Erieye till Pakistan

http://www.svenskafreds.se /vapenexport/artiklar/051102 .shtml
– ang. försäljningen av radarsystemet Erieye till Pakistan, som blev klar sommaren 2006.

http://www.svenskafreds.se /vapenexport/artiklar/051208.shtml
– ang. försäljningen av radarsystemet Erieye till Pakistan, som blev klar sommaren 2006.

http://www.svenskafreds.se /vapenexport/artiklar/060924.shtml
– ang. försäljningen av radarsystemet Erieye till Pakistan, som blev klar sommaren 2006.

More on civil disobedience ad SAAB Microwave

Up
Överklagan till Hovrätten

Domen blev 40-60 dagsböter
Domare stoppar försvaret – pressm. 080813
Klaus slutplädering
Annikas slutplädering
Inför rätta – pressmed. 080812
Få inbjudningar & bli aktiv
Rättegång & retreat
Civil olydnad pressmedd. 9 aug 2007
Bilder plantering 6 aug 2007
Bilder plantering Microwave 5 aug 2007
Pressmeddelande 2 augusti 2007
Yttrande Förundersökning
Välkommen på plantering augusti 2007
Fakta Saab Microwave
Sex gripna på Ericsson Microwave 2006
Bilder Ericsson plantering 2006
Bilder Bofors & pilgrimsvandring 2006
Caroline om plantor och poesi
Vin & fikon plantering startar i England
Martins brev från en cell
Postprotest

European Vine & Fig Tree planters:

Home garden
Up
Contacts
Hiroshima planting 2007
Easter planting at Ericsson 2006
Ulla Røder on proactive resistance
Figs on trial and in prison
____________________
…………………………reflections
Statement for Aldermaston
To Go Beyond Protest-Resistance
Vine & Fig Tree Disarmory
Les’ reflection from prison
Beyond Protest
Proactive Resistance
Martin’s reflection on planting
Manual for civil disobedience
Theory of Resistance
____________________
…………………………photos
Photos Hiroshima 2007 planting
Liz’s art exhibition
Photos from police evidence
Arrest photos Aldermaston 2005
Photos of Aldermaston planting 2005
Figs at Aldermaston photos
Queer trans-forms community
Planting at Ericsson
Bofors Easter 2006
____________________
…………………………more resistance
Vine & Fig Tree in the Netherlands
Vine and Fig Tree song

Scroll to Top