Texter om påverkanspolitik

Samverka eller påverka

 • Befrielse genom sårbar beröring: ickevåld & queer

  Otto von Busch: Är inte denna typ av beröring du nämner en väldigt utsatt och sårbar position? Per Herngren: Ja jo, precis som femme är ickevåld sårbar beröring. Beröring av våldsamma ytor. Ickevåld går alltid i direkt beröring med våld och förtryck. BeröraInnehållBeröraBeröring bortom påverkanspolitikIckevåld berör våldFotnotReferens Genom att beröra blir sårbarheten en aktör som …

  Befrielse genom sårbar beröring: ickevåld & queer Läs mer »

 • Massrörelser och påverkanspolitik

  Påverkanspolitik ska påverka den som påverkar politiken. Den ska styra den som styr. Föreställningen om politisk påverkan använder gärna mekaniska metaforer. Den revolutionerande ångmaskinen fick stor betydelse. De första patenten på sexton- och sjuttonhundratalet, gjorde det möjligt att bygga de fantastiska järnvägsnäten under artonhundratalet. Det var inte så underligt att mekanikens genombrott gav oss en …

  Massrörelser och påverkanspolitik Läs mer »

 • Gravitation snarare än politisk påverkan

  Är möjligen gravitation och dragkraft mer relevant för att begripa politisk förändring än föreställningen om politisk påverkan? Ifall vi får överge de linjära föreställningarna om att politisk förändring sker genom påverkan behöver vi söka bättre förklaringar. Ickelinjära teorier om oförutsägbara förhållanden tycks visa att förändringskraften går åt motsatt håll än vad den antas göra i …

  Gravitation snarare än politisk påverkan Läs mer »

 • Påverka inte – islamisk occasionalism

  Occasionalism växte fram inom islamisk filosofi för mer än tusen år sedan. Första texterna skrevs av al-Ash’ari som levde 873-935. Occasionalism hävdar att påverkan inte existerar. Det ena orsakar inte det andra. Det ena leder inte till det andra. Politisk occasionalism bryter med påverkanspolitik. Men vilka alternativ ges? Hur är politisk förändring i så fall …

  Påverka inte – islamisk occasionalism Läs mer »

 • Vision för ett proaktivt Kristna Freds

  Motion till Kristna Fredsrörelsens Årsmöte 1991 Förslag till ny inriktning och strategi Hur förändras samhälletInnehållHur förändras samhälletVi föreslår:Själva eller tillsammans med grupper i liten skala bygga upp de alternativ vi verkar förAtt vi drar undan det stöd till våld och förtryck som vi idag gerAtt vi gör civil olydnad mot våld och förtryck Både inom …

  Vision för ett proaktivt Kristna Freds Läs mer »

Bli kreativ med texten och dela funderingar!

Rulla till toppen