40 dagsböter för Blivande Plogbill

Pressmeddelande 2009-04-07

Dagsböter för hamrande på krigsradarkupol och testanläggning

6 april 2009 fick Ulla Røder och Per Herngren domen 40 dagsböter av Mölndals Tingsrätt för olaga intrång (4 kap 6 § 2 st brottsbalken, mål nr B 2761-08). Rättegången hölls 1 april 2009. 24 och 26 juni 2008 hade de två åtalade som är medlemmar i plogbillsrörelsen gått in på Saab Microwave i Mölndal och hamrat med smideshammare på krigsradarkupol samt delar av testanläggningen.

Tingsrättsdomare Petra Lundin skriver i domslutet: ”Med hjälp av pinnar konstruerade de en stege i stängslet och använde sedan stegen för att klättra över detsamma. Väl inne på området hamrade de med varsin smideshammare … en radarkupol … De planterade också fikonträd.” De åtalade hävdar att ”aktionen var fredlig, proportionerlig och försvarbar. Bolaget tillverkar utrustning avsedd för militärt bruk, vilken använts i bl.a. kriget mot Irak. Irakkriget är kriminellt enligt internationell lag. Bolaget är således delaktigt i massmord och verksamheten är olaglig. Såsom samhällsmedborgare ser de det som sin plikt att upprätthålla lag och att ingripa när människor riskerar att skadas eller dödas.” ”Denna fara har varit reell eftersom Irakkriget skördat ungefär en miljon civil irakiska offer. De har genom sitt agerande försökt upprätthålla lagen för att förhindra irakiska offer i Irakkriget.”

Under rubriken Tingsrättens bedömning fortsätter domare Petra Lundin: ”Tingsrätten ifrågasätter inte … att de agerat på ett sätt som de uppfattar varit det enda moraliskt godtagbara.” Men hon avvisar att avrustningen skulle vara rättsligt försvarlig: ”Inte heller har det inom detta område förelegat någon fara för liv, hälsa, egendom eller annat viktigt intresse”.

Den dömde Per Herngren kommenterar: ”Domen är intressant. Den innebär att jag inte har vare sig rätt eller plikt att ingripa, mot exempelvis en terroristorganisations laboratorium eller en kriminell vapenleverans till maffian, ifall vapnen är planerade att döda sina offer på annan plats.”

Kontakt

Dömda Ulla Røder och Per Herngren: 070-88 77 211.

Tingsrättsdomare Petra Lundin, Mölndals Tingsrätt: 031-739 41 00

Rättegången och plogbillsaktionen

Mer om plogbillsaktioner och civil olydnad

Start
Undermeny
Avrustar testanläggning på Saab Microwave

Få inbjudningar & bli aktiv
Civil olydnad & pingstmässa
40 dagsböter för Blivande Plogbill
Överklagan – Blivande rättvisa
Plogbillsrättegång 1 april 2009
Per Herngrens sakframställan
Texter om ickevåld & motstånd
Bilder på Saab Microwave Blivande Plogbill
Deleuze & plogbill av Eddy Nehls
Blivande motstånd av Deleuze
Postprotest av Per Herngren
Bilder på Test Range vid Saab Microwave
Fakta om Saab Microwaves krigshandel
Info om Saab Microwave
Tidigare aktioner på Microwave
Plogbillsrörelsen
Texter om plogbillsaktioner
Radiostation om civil olydnad

Blogg
English, Kurdish, Polish, Arabic, Spanish, Dutch

Lämna ett svar

Rulla till toppen