Deleuze & plogbill av Eddy Nehls

Här kommer några fragmenterade tankar kring SAAB Microwave Becoming2 Plogbill och vad Deleuze eventuellt kan tillföra det arbetet.

Mitt eget möte med Deleuze texter har utvecklats över tiden till ett slags utdraget event som förändrat mina tankebanor, och så kan även en plogbillsaktion fungera, tänker jag. Deleuze ger inga svar, tvärt om provocerar han läsaren att tänka i nya banor. Och samma gäller för aktioner, det är därför endast i relation till handlingarna de kan ge upphov till som de har något värde.

Problemet, menar Deleuze, med många av de samtal som förs och frågor som ställs, är att deras form allt för ofta är konstruerad på sådant sätt att själva konfigurationen av frågandet stänger in och bestämmer, att själva frågandet i sig reglerar möjligheten att svara. Dessa tendenser kan med Deleuze terminologi sägas vara paranoida uttryck för territorialisering, inte i form av illvilliga tendenser hos den som ställer frågan utan mer som en inbäddad egenskap i själva frågandet. Poängen med en aktion, som den som genomfördes mot Saab, är att den inte har en enda betydelse, och att den heller inte är avslutad bara för att det har planterats träd och bankats på en radar. Aktionen har alltså bara börjat.

Det finns inte ett enda, definitivt svar på frågan om hur människor ska samverka med varandra. Att presentera sådana svar vore att stänga in, att territorialisera fältet, att gå in i rollen som paranoid upprätthållare av diskursernas spel. En mycket bättre ambition vore att visa hur världen och dess teknologier kan förstås som skapade företeelser, vilka ständigt blir till inom ramen för nätverk uppbyggda av såväl människor som icke-mänskliga aktörer, eller i och genom linjer och krafter organiserade i diagram. Tillverkningen av materiel som kan användas i krig ger arbetstillfällen i Sverige och svenskar krigar inte (sic), men samtidigt är det ett odiskutabelt faktum att teknologierna används i krig. Och när krig startas följer de sina egna lagar, inte människors lagar.

Vi har just därför alla ett ansvar att betrakta världen med alternativa ”glasögon”, sådana som en plogbillsaktion kan sägas vara ett exempel på. Förståelsen för det sammanhang allt och alla delar behöver öka och i det arbetet kan Deleuze med fördel användas som inspiration.

”Att bli till är att aldrig härma, eller göra som eller anpassa sig till en modell, vare sig det rör sig om rättvisa eller sanning. Det finns inte en punkt man reser från eller något man kommer fram till eller bör komma fram till. Inte heller två punkter som kan bytas ut mot varandra. Frågan ’vad blir det av dig?’ är särskilt fånig. För allt eftersom någon blir förändras det som han blir lika mycket som han själv. Tillblivanden är inte härmnings- eller assimilationsfenomen utan fenomen med dubbelt infångande, med icke parallell utveckling och förbund mellan två makter. Ett förbund är alltid mot naturen. Ett förbund är motsatsen till ett par. Det finns inte längre några binära maskiner: fråga-svar, maskulin-feminin, människa-djur och så vidare. Det skulle kunna vara det som är samtalet, helt enkelt konturerna till ett tillblivande.” (Deleuze, översatt av Kristina Ekelund, i Glänta nummer 4/2003 – 1/2004).

Sådana icke-linjära tillblivelser eller förbund kan användas för att initiera en ny och annorlunda värld, men som Deleuze skriver går det inte att uttala sig om hur den ska se ut med mindre än att man ikläder sig rollen av maktfullkomlig tankepolis. Deleuze kan hjälpa oss att inse vår (som människor) högst begränsade roll i den abstrakta maskin som världen ständigt blir till i och genom. Att banka på en radar eller plantera växter på militärt område är ett annat sätt. Det finns säkert fler. Och alla försök att göra något är bra, så länge som man inser att världen inte är, den blir. Ständigt.

Eddy Nehls, PhD och deltagare i Deleuze forskarseminarier
tisdag, juli 01, 2008

Bilaga: Innovationer kring motstånd

Deleuze lyfter fram innovationer och skapande snarare än den negativa och reagerande protesten:

 

Innovation 1: Stick in pinnar i stängslet för att bygga en stege!

Innovation 2: Ulla och Per återanvände Pelle Strindlund’s uppfinning från 2006, att vika och fästa kartong mot taggtråden så man inte skadar sig när man klättrar över.

 

Innovation 3: Använd metall och smideshammare för att avrusta vapen. Snickarhammare går alltför lätt av.

Mer om plogbillsaktioner och civil olydnad

Start
Undermeny

Avrustar testanläggning på Saab Microwave
Få inbjudningar & bli aktiv
Civil olydnad & pingstmässa
40 dagsböter för Blivande Plogbill
Överklagan – Blivande rättvisa
Plogbillsrättegång 1 april 2009
Per Herngrens sakframställan
Texter om ickevåld & motstånd
Bilder på Saab Microwave Blivande Plogbill
Deleuze & plogbill av Eddy Nehls
Blivande motstånd av Deleuze
Postprotest av Per Herngren
Bilder på Test Range vid Saab Microwave
Fakta om Saab Microwaves krigshandel
Info om Saab Microwave
Tidigare aktioner på Microwave
Plogbillsrörelsen
Texter om plogbillsaktioner
Radiostation om civil olydnad

Blogg

English, Kurdish, Polish, Arabic, Spanish, Dutch

Lämna ett svar

Rulla till toppen