Pålysning civil lydnad pingstmässa 2013

Ändrad information nedan: Ej civil olydnad under pingst. Saab Electronic Defence System som tillverkar eldledningssystem har bjudit in oss på sitt område för att fira Pingstmässan. Så det blir ingen civil olydnad under pingst. Däremot kan det bli civil olydnad vid senare tillfälle. Information nedan som berör civil olydnad under själva pingsthelgen gäller alltså inte. Däremot gäller övrigt.

Välkommen på pingstmässa 2013!

och civil (o)lydnad i form av vin och fikonträdsplantering

Vi bjuds in till nattvard, sång och ickevåld på SAABs vapenfabrik i Mölndal.Vi använder olika former av bön: tystnad, läsning, civil (o)lydnad, ickevåldsträning, samt vin och fikonträdsplantering

Pingsthelgen 18-19 maj 2013
lördag kl 11-19 och söndag kl 11-16:30

Mässan hålls på krigsradarföretaget Saab Electronic Defence Systems område i Mölndal. Som en del av mässan planterar  vi vinstockar och fikonträd. Mässan hålls på båda sidor om stängslet på vapenfabriken. Saab Electronic Defence Systemsär världens femte största krigsradarföretag och levererade bland annat till irakkrigen. De som väljer att gå över stängslet och plantera vinstockar och fikonträd blir möjligen gripna av vakt och polis. Vi undviker protest och negativa budskap.

Schema

För att kunna ge omsorg om varandra och stödja de som grips är tiderna 11-19 båda dagarna obligatoriska för att kunna delta.

lördag

11-19 Träning Bilda vängrupper, första planteringen på SAABs vapenfabrik.

19- Frivillig gemenskapstid på lördagkväll samt övernattning för dem som vill/kan

söndag

11-16:30 Vängrupp, plantering, pingstmässa.

Plats

Vi träffas kl 11 båda dagarna på Stensjökyrkan (undervåning). Gunnebogatan 18, Mölndal.
Buss: Hållplats: Muraregatan, Buss 753
Bil: Från Lackarebäcksmotet följ skyltning ”Gunnebo” Uppför backen, kör några hundra meter: kyrkan på vänster sida.

Anmälan

Anmäl dig i förväg till pingst+konfliktingripande(snabel-a)gmail.com
Ange: namn, adress, mobil, mejl.
Tala gärna om vilken roll du vill ha om du vet det redan nu. Se rubriken Uppgifter.

Inbjudare och arrangörer

Rosa Huset Lövgärdets missionskyrka, Leif Herngren pastor i Gemensam Framtid och Missionskyrkan, Fikonträdet Ickevåldskommunitet i Hammarkullen Svenska Freds Göteborg, Lisa Gerenmark Fikonträdet, Per Herngren från Fikonträdet, Kristna Freds Smeder, Mikael Risenfors.

Kontakt

Pingstmässa och plantering: Leif Herngren 070-999 25 88.

I sommar planeras civil olydnad på Saab. Välkommen att delta! Kontakta: Lisa Gerenmark 0704-57 91 38 eller Per Herngren 070-88 77 211.

Anmälan: Se under rubrik Anmälan.

Ta gärna med

 1. Vin- och fikonplantor, eller frön och fikon. Även vinbärsbuske välkomnas.
 2. Trädgårdsspade.
 3. Stege eller stegpinnar 50-100cm som träds in i stängslet.
 4. Kartong som viks över taggtråden.
 5. Bil eller minibuss.
 6. Kamera, dator, inspelare, smartphone, penna för att skapa berättelse.
 7. Termos, sittunderlag.

Uppgifter i samband med pingstmässa

Du kan välja olika uppgifter i kring mässan. Du får gärna anmäla detta i förväg.

 1. Plantera vin- och fikonträd på båda sidor om stängslet.
 2. De som väljer att gå över stängslet och plantera blir (möjligen gripna) (Ändring nu har Saab bjudit in oss så det blir inte civil olydnad under pingsthelgen). (Sannolikt allt från några minuter till flera timmar.)
 3. Leda en del av mässan
 4. Gudstjänstvärd och fredsbevarare. Välkomna polis, arbetare, vakter och andra gudstjänstbesökare. Följa dem under tiden de är med oss.
 5. (Stödperson för gripna. Vänta utanför polisstation. Kontakta anhöriga.)
 6. Resonans: Förstärkande resonans för pingstmässan: ex mejl, blogg, twitter, facebook, media, skriva artiklar.
 7. Hustomtar: Laga lunch och fika.

Tider

Mer exakta tider skickas ut till de som deltar.

Plantera vin- och fikonträd

Inspirerad av profeten Mika väljer vi att plantera vin- och fikonträd som del av pingst. Profeter valde på bibelns tid och väljer fortfarande idag omskakande metoder för att visa hur vi tillsammans ska leva rättvist och solidariskt. Att börja leva gudsriket här och nu, och där ondska råder.

”De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Var och en skall sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen skall hota honom” eller henne. (Mika 4:3-4)

Liv som skapar liv för alla

I pingst börjar Kristi kropp andas och få liv. Kyrkan ger sig ut i världen, skapar liv, solidaritet och gemenskap. Den tar plats. Kyrkan möter därmed motstånd. Från tiden efter påsk då kyrkan var gömd, rädd, introvert och fokuserad på sig själv och sina medlemmar övergår kyrkan i pingst till ett liv för livet, till ett liv där förtryck och våld råder. Från pingst börjar kyrkan andas där andning hindras. Från pingst lever livet ut, livet tar plats där död tar plats.

Det är från pingsten som kyrkan börjar möta motstånd och protester. Steningar, fängelse och avrättningar är en direkt följd av pingstens vändning ut. För alla! Eftersom den levande kyrkan tar plats där människor hotas och förtrycks möter kyrkan alltid motstånd. Pingst som livets levande, livet som tar plats, en sådan pingst kommer att innebära förföljelse. Det är i pingst motståndet börjar.

Ickevåldsriktlinjer

 1. Välkomna besökare till mässan. Möt varje person med inbjudande respekt och artighet.
 2. Liv är värdighet och kärlek: Använd inget fysiskt eller psykiskt våld. Undvik att ropa och springa.
 3. I pingst börjar kyrkan andas för att skapa liv. Detta möter motstånd och protest. Under pingstmässan undviker vi själva att använda protest och negativa budskap.
 4. Alla deltagare, även stödpersoner, är medlem i vängrupp. Antingen kommer ni som vängrupp eller så välkomnas ni in i en vängrupp.
 5. Alla går igenom ickevåldsträning. Denna hålls före mässan.
 6. Vi deltar under hela arrangemanget (se schema). De som önskar kan dessutom överlåta sig till den vängrupp som ger stöd vid åtal, rättegång och straff.

En pingst som återkommer

Tanken är att bygga upp pingstmässan som ickevåldstradition kopplad till kyrkoåret och kyrkans liturgi. En pulserande tradition ger resonans och sparar kraft. Enstaka arrangemang riskerar att ta mycket energi och kraft.

Pingstdagens handlar också om möjligheten till kommunikation bortanför gränser och nationer. Pingst blir därmed också ickevåldets högtid.

Annandag pingst har temat andens vind ska blåsa ut över världen. Annandag pingst får en global ansats som inte betonar individuell andlig kunskap, opinion eller attityd kring förhållanden i världen. Andningen skapar liv. Vinden tar tag och stormar.

Under pingstmässan ingår att plantera vinstockar och fikon (Mika 4:4) på Saab Electronic Defence Systems för att börja förvandla krigsfabriken till liv, mat och dryck. Några väljer att gå över stängslet och plantera. Därmed kan dessa gripas och ställas inför rätta – som en andens vind som blåser. Annandagen blir därmed på flera sätt en fortsättning av pingstdagen. Vi ser rättegång och straff som en del av Annandag pingst.

Om civil olydnad och pingstmässor

Start
Undermeny
Pingstmässa
Pålysning civil olydnad
Vapenfabriksinspektion april 2013: bilder

Kyrkomanual för pingstmässa
Feministisk & ickevåldslig mötesteknik
Vängrupper – inte centralstyrning
Reflektion pingstmässan 2013 av Per
Välkommen på kurs i ickevåld

English: Arrested at Pentecost service
Tre gripna på pingstmässa 2012
Bilder från pingst 2012 – photos
Pingstnovena
Pressmeddelande 2012 05 28
Smida svärd till plogbillar på Microwave
Vin & fikonträdsplanteringar på SAAB

TEXTER: PINGST & CIVIL OLYDNAD
Civil olydnad av Lisa Gerenmark
Tro eller lag av Lisa Gerenmark
Överlåtelse till ickevåld
Pingsten bud om Gud Leif Herngren
Hur ska vi fira gudstjänst? Leif Herngren
Gör Gud sönder våra vapen?
Hur blev lydnad totalitär i kyrkor? I
Hur blev lydnad totalitär i kyrkor? II
Lagfundamentalism i kyrkor
Ickevåldets teologi – Leif Herngren
Leif Herngren bloggar om ickevåld
Pingst krossar barriärer
Liv tar plats och möter motstånd i pingst
I pingst materialiserar kyrkan
Postprotest Ickevåld lämnar det negativa
Hur protest avsätter oss
Jesus queerar – protesterar ej
Jesus queerar korset
Fängelser agerar i ickevåld
Civil olydnad palmsöndagens kung
’Gud är Herre’ var civil olydnad
Civil olydnad i gungning efter tre aktioner
Arvsynd: mål-medel separeras
Motstånd drar – påverkar inte
Civil olydnad är kaskader: queerfeminism
Ickevåld flätar ihop: queerfeminism
Inga pressmeddelande till nyhetsredaktion
Ut ur nyhetsslaveriet
Nyhetsslaveri tränger ut ickevåld
Undvik elitistisk civil olydnad
Blogg om ickevåld som befrielseteologi
Politik och religion
Bör riksdag blir lika politisk som kyrkor?
Vår fader – anpassad version
.
Till församlingarna om pingstmässa 2013
Pålysning civil lydnad pingstmässa 2013
Pålysning civil olydnad-pingstmässa 2013
Pålysning pingstmässa 2012

Blogg

English
Kurdish, Polish, Arabic, Spanish, Dutch

Lämna ett svar

Rulla till toppen