Pålysning civil lydnad pingstmässa 2013

Ändrad information nedan: Ej civil olydnad under pingst. Saab Electronic Defence System som tillverkar eldledningssystem har bjudit in oss på sitt område för att fira Pingstmässan. Så det blir ingen civil olydnad under pingst. Däremot kan det bli civil olydnad vid senare tillfälle. Information nedan som berör civil olydnad under själva pingsthelgen gäller alltså inte. Däremot gäller övrigt.

Välkommen på pingstmässa 2013!

och civil (o)lydnad i form av vin och fikonträdsplantering

Vi bjuds in till nattvard, sång och ickevåld på SAABs vapenfabrik i Mölndal.Vi använder olika former av bön: tystnad, läsning, civil (o)lydnad, ick