Texter om postprotest

Om att bryta sig ur protestens trötta oförmåga

 • Deleuze, Nietzsche & postprotest

  Här är sju artiklar om Deleuzes och Nietzsches kritik mot det negativa och om möjligheten till ett skapande motstånd. Sjunga, dansa och bejaka – IInnehållSjunga, dansa och bejaka – IProtest som livsförnekelse – IIAsketism och enkel livsstilProtest blir nihilism – IIIParanoid världsbild – IVRepetition och återanvändning – VÅteranvändning av motståndEn filosof lyder inte – VIMakt …

  Deleuze, Nietzsche & postprotest Läs mer »

 • Exemplets makt – direkta aktioner skapar symbolik

  Här analyserar jag med hjälp av symbolteori hur politiska aktioner som direkt förverkligar lösningar får symbolisk kraft. Symboliken gör att aktionen överskrider sig själv. Symboliken skapar sig ett liv bortom den lokala politiska kontexten. Symbolteori visar på möjligheter som överskrider problemen med att sprida och dela information. Symbolisk är något i sig och samtidigt överskrider …

  Exemplets makt – direkta aktioner skapar symbolik Läs mer »

 • Protest gör det negativa positivt

  Minus ett gånger minus ett blir plus ett. Minus gånger minus blir positivt. Detta gäller i visa fall även det politiska. Nej mot ett nej förvandlar nejet till ja. En protest mot något negativt omvandlar det negativa till positivt skapande. Det etableras som det protesten protesterar mot. Protesten pekar ut och återinsätter det etablerade som …

  Protest gör det negativa positivt Läs mer »

 • Problemet är de som protesterar: Thoreau

  Hur ska man förstå när Henry David Thoreau påstår att problemet inte är härskarna utan de som protesterar men ändå lyder? (Thoreau, 1849) Här är några ansatser till kritik av ”protest” vilka kan användas för att begripa Thoreaus tänkande. Etiskt:InnehållEtiskt:Maktsociologiskt:Feministiskt:Socialpsykologiskt:Retoriskt:Thoreau:Lust:Vänster:Gandhi och kausalkritisk sociologi:Direkt aktionDialog:ÅskådareTexter om postprotest  En ren protest säger att man inte gillar något. …

  Problemet är de som protesterar: Thoreau Läs mer »

 • Demonstrationståg utvecklades från militär styrkeuppvisning

  Demonstrationståg, marscher och parader har sina historiska rötter från hur härskare visade upp att de krossat sina fiender. Parader demonstrerar styrka och överlägsenhet. Olika varianter utvecklades av krigsherrar i Babylon, härskare i Romarriket och togs senare över av de nya nationalstaterna i Europa. Arbetarrörelsen tog på sent artonhundratal över denna föreställning om politisk kamp som …

  Demonstrationståg utvecklades från militär styrkeuppvisning Läs mer »

 • Protest avsätter oss som regerande

  Alla organisationer regerar. När vi samlas i en liten grupp tas beslut och initiativ som börjar styra gruppen. Gruppen skapar sig en politik. Politisk förändring blir möjlighet. Ibland lyckas inte gruppen regera, istället är det vädret som regerar. Eller tidsbrist. Eller huslån. Eller ett lönearbete. Myllret av regerande krockar. Ibland stärker olika regeranden varandra, ibland …

  Protest avsätter oss som regerande Läs mer »

 • Postprotest – en intervju

  Intervju med Per Herngren av Thor Rutgersson som senare publicerades i Demokratimodellen, Trinambai, 2015. Thor: Den här boken handlar ju om att försöka förändra organisationer och föreningar – folkrörelser. Att våga stå upp för ett öppnare klimat och att driva på för positiv utveckling. De flesta av oss, som på ett eller annat sätt är …

  Postprotest – en intervju Läs mer »

 • Anti ger makt makt – Sara Ahmed

  Att vara anti innebär inte att vi överskrider det vi är anti. Queerfeministen Sara Ahmed kritiserar föreställningen att antirasism överskrider rasism. Att vara emot är att vända sig i en viss riktning. Att vara emot är att rikta sig mot. Anti vänder sig till det den är emot. Anti inleder en intim relation till det …

  Anti ger makt makt – Sara Ahmed Läs mer »

 • Foucault – Makt och disciplin

  Michel Foucault var under fyra år i slutet på femtiotalet lektor vid Uppsala Universitet. Där gjorde han en del av sina undersökningar till den numera klassiska Vansinnets historia[1]. De svenska arkiven över dårhusen och fattighusen är relativt välbevarade. När han sen försökte lägga fram undersökningen som doktorsavhandling blev han avrådd av professorn i idéhistoria, Sten …

  Foucault – Makt och disciplin Läs mer »

 • Postprotest – ett manifest

  Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

Bli kreativ med texten och dela funderingar!