Avrustar testanläggning på Saab Microwave

Pressmeddelande 2008-06-26

Plogbillar gripna inne på SAAB Microwave

Med var sin smideshammare avrustade Ulla Røder och Per Herngren en krigsradarkupol torsdagen 26 juni 2008. De började också avrusta Microwaves test-anläggning i Mölndal. Efter en halvtimme inne på skyddsklassat fabriksområde greps plogbillsgruppen som kallar sig Saab Microwave Blivande2 Plogbill. De hölls i förvar i en timme och släpptes efter förhör i väntan på rättegång. Förutom den handgripliga desarmeringen har de även planterat fikon inne på fabriksområdet.

Ulla Röder och Per Herngren klättrar in vid SAAB Microwave Test Range.

—Ett gammalt profetord från Mika sätter oss i rörelse, berättar Ulla Røder. Vi smider svärd till plogbillar. Vi protesterar inte mot Microwaves eldledningssystem eller att de sägs vara femte störst i världen på krigsradar. Vi väljer bort protesten eftersom den blir reaktiv och negativ. Det är tid för ingripande och positivt skapande.

Profetcitatet från Mika återfinns längre ned i faktadelen.

Ingripa är plikt och möjlighet

Vi har möjligheten att gripa in, menar Ulla Røder. Det blir därmed en plikt när det finns våld och nöd i världen. Vi använder ickevåld. Däremot menar jag, till skillnad från min vän Per, att vi inte utför civil olydnad. Vi upprätthåller internationell lag! Det är Saab Microwave som bryter mot lagen genom att med eldledningssystem ha deltagit i Irakkriget.

—Blivande upphöjt till två, som står mitt i vårt namn, ser kanske lite märkligt ut, säger Per Herngren. Det växter fram ur att vi under torsdagens aktion samarbetar med Deleuze-forskare i Göteborg. Forskarna undersöker tillsammans med oss hur motstånd och Deleuze filosofi kan sätta fart på varandra. Deleuze betonar det dubbla blivandet: Vi ska skapa skapande! Inte något färdigt. Motstånd och filosofi är ständiga processer som inte ger färdiga resultat. Deleuze tvingar oss plogbillar att inte tänka den Stora Aktionen; istället för ändstationer är aktioner påfarter som sätter oss i rörelse. (Gruppens namn är Saab Microwave Blivande2 Plogbill)

Profetord i tre världsreligioner

De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Var och en skall sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen skall hota honom” eller henne. Mika 4:3-4

Detta citat finns i texttraditionen från islam, kristendom och judendom.

Ulla Røder

Ulla Røder, 53 år från Danmark, avrustade delar till kärnvapenubåten Trident i Loch Goil i Skottland 1999 tillsammans med plogbillsgruppen Trident Three. De vann rättegången. Strax före andra Irakkriget 2003 avrustade Ulla Tornado-flygplan som skulle användas under angreppen mot folk i Irak. Ulla har suttit fängslad i lite över ett år för dessa och andra ickevåldsaktioner.

https://mldip5kqqpyz.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://ickevald.net/plogbill/wp-content/uploads/2017/02/P1010075-1.jpg

Per Herngren

Per Herngren har avtjänat 15 månader av ett åtta års fängelsestraff i USA för att tillsammans med sju andra i Pershing Plowshares avrustat Pershing II kärnvapenraket 1984. Under första Irakkriget 1991 avrustade han två Carlgustaf granatgevär på FFV i Eskilstuna. Per Herngren var med och startade plogbillsrörelsen i Europa. Han är 46 år och bor i Hammarkullen och arbetar som författare och ickevåldstränare. Hans böcker har utkommit på svenska, polska och engelska.

Per Herngren efter han påbörjat avrustningen av krigsradar samt Saab Microwaves testanläggning – Foto Ulla Røder.

Plogbillsrörelsen

Plogbillsrörelsen har sedan 1980 under ett hundratal aktioner avrustat handeldvapen, flygplan och helikoptrar för västvärldens krig i tredje världen, kärnvapen och Trident-ubåtar. Enligt Per Herngrens inte helt exakta uträkning har plogbillsrörelsen med enkla smideshammare desarmerat mer sprängkraft än vad som använts under alla krig från stenåldern till idag. Första plogbillsgruppen bestod av katolska nunnor och präster. Idag deltar ateister, agnostiker, buddhister, judar och andra.

Arrangörer

Plogbillsaktionen 26 juni 2008 är ett samarbete mellan Saab Microwave Blivande2 Plogbill, Fikonträdet – Svenska Freds i Göteborg, Deleuze & Guattari Forskargrupp i Göteborg, samt Kristna Freds Smeder.

Bilder

Bilder på plogbillsaktionen.

Ulla Røder tog bilder med sin mobiltelefon vid den inledande fasen avplogbillsaktionen tisdagen 24 juni 2008.

Ulla Røder klättrar in på Microwave, Mölndal, långfredagen 2006 för att plantera vin & fikonträd.

Per Herngren (svart kavaj)planterar vin & fikonträd inne på Saab Microwave 6 augusti 2007. Rättegången för vin & fikonträdsplanteringen blir 13 augusti 2008 kl 15, Mölndals Tingsrätt.

Länkar

’one was born into this life to share the time that repeatedly exists between moments; the time of Becoming, before Being risks to confront one yet again with undefeated despair.’ John Berger

Om plogbillsaktioner och civil olydnad

Start
Undermeny
Plogbillsaktioner
Avrustar testanläggning på Saab Microwave
Få inbjudningar & bli aktiv
Civil olydnad & pingstmässa
40 dagsböter för Blivande Plogbill
Överklagan – Blivande rättvisa
Plogbillsrättegång 1 april 2009
Per Herngrens sakframställan
Texter om ickevåld & motstånd
Bilder på Saab Microwave Blivande Plogbill
Deleuze & plogbill av Eddy Nehls
Blivande motstånd av Deleuze
Postprotest av Per Herngren
Bilder på Test Range vid Saab Microwave
Fakta om Saab Microwaves krigshandel
Info om Saab Microwave
Tidigare aktioner på Microwave
Plogbillsrörelsen
Texter om plogbillsaktioner
Radiostation om civil olydnad

Blogg

English, Kurdish, Polish, Arabic, Spanish, Dutch

Lämna ett svar

Rulla till toppen