Under konstruktion Bilder på Saab Microwave Blivande Plogbill

Saab Microwave Blivande2 Plogbill

24-26 juni 2008

Med smideshammare avrustade Ulla Røder och Per Herngren en krigsradarkupol. De påbörjade dessutom avrustningen av Saab Microwaves testanläggning i Mölndal (Test Range A15). Plogbillsaktionen var ett samarbete med forskargruppen Deleuze-Guattari i Göteborg. Under torsdagen 26 juni använde forskarna sig av avrustningen för att producera filosofi och kritik kring motstånd, nya begrepp och teorier. (Klicka på en bild för att få högupplöst version.)

Start Avrustar testanläggning på Saab Microwave Få inbjudningar & bli aktiv Civil olydnad & pingstmässa 40 dagsböter för Blivande Plogbill Överklagan - Blivande rättvisa Plogbillsrättegång 1 april 2009 Per Herngrens sakframställan Texter om ickevåld & motstånd Bilder på Saab Microwave Blivande PlogbillDeleuze & plogbill av Eddy Nehls Blivande motstånd av Deleuze Postprotest av Per Herngren Bilder på Test Range vid Saab Microwave Fakta om Saab Microwaves krigshandel Info om Saab Microwave Tidigare aktioner på Microwave Plogbillsrörelsen Texter om plogbillsaktioner Radiostation om civil olydnad