Bilder på plogbillsaktion Saab Microwave Blivande² Plogbill

Saab Microwave Blivande² Plogbill
24-26 juni 2008

Med smideshammare avrustade Ulla Røder och Per Herngren en krigsradarkupol. De påbörjade dessutom avrustningen av Saab Microwaves testanläggning i Mölndal (Test Range A15). Plogbillsaktionen var ett samarbete med forskargruppen Deleuze-Guattari i Göteborg. Under torsdagen 26 juni använde forskarna sig av avrustningen för att producera filosofi och kritik kring motstånd, nya begrepp och teorier.

         

Rulla till toppen